Slide

Rastemo 26let

Radost
obrata!obrata!

(i)zbrano

Rastemo 26let

Radost
obrata!obrata!

Rastemo 26let

RadostRadost obrata!

Rastemo 26let

Radost
obrata!obrata!

PEKARNA MAGDALENSKE MREŽE
2023

OBRAT, prostor umetnosti in participacije

Sprva šok!, ker smo se morali po 12 letih izseliti iz Galerije K18, potem pa uspešna prijava na namero MOM o oddaji nepremičnega premoženja v brezplačno uporabo, temeljita več fazna prenova in oprema prostorov. S premišljenimi vsebinami, ki vabijo ter vzpodbujajo mlade in ostale zainteresirane h kritičnemu premisleku družbenih, kulturnih, umetniških in političnih fenomenov, je prostor na Trgu revolucije 9 na polno zaživel!

Center kritične pismenosti

V okviru Centra kritične pismenosti smo izvajali delavnice kritične pismenosti za mlade na srednjih šolah po Sloveniji, seminar kritične in medijske pismenosti za pedagoške in mladinske delavce ter zagovorniške aktivnosti, v okviru katerih izpostavljamo dobro obiskan seminar Branje besede=branje sveta z naslovom Osvobajanje in kolonizacija Palestine, ki je z raznolikimi gosti pod drobnogled postavil izraelsko okupacijo palestinskih ozemlji, apartheid in genocid.

Načini gledanja

Ob zaključku šestnajst mesečnega brezplačnega neformalnega izobraževanja smo na začetku leta pripravili zaključno konferenco Pogled izza Kulturno ustvarjanje migrantk_ov, na kateri smo predstavili bogato ustvarjanje priseljencev v raznolikih kulturnih in umetniških poklicih, po drugi strani pa spodbudili refleksijo o položaju posameznika, ki skozi umetniške, kulturne ali povsem vsakdanje prakse, opazuje in preizprašuje kulturne tradicije ter mednarodne hierarhije.
2022

PMM 25LET

25. obletnico našega zavoda smo letos praznovale_i dvakrat, kot se za tako velik jubilej spodobi! Prvič smo maja na veliko plesale_i s Tetkinimi radostmi, nato pa smo junija praznovale s celo Pekarno in Mariborom ter z dvema post-punk (že skoraj hišnima) bendoma balans in Nina Bulatovix. Ostanite še naprej z nami.

Slava Klavora - Spomenik

Gledališka predstava, ki nas popelje v čas odraščanja, šolanja in političnega delovanja Slave Klavore ter njenih tovarišic_ev. Skupina izobraženih in izurjenih komunistk_ov je postala pomemben vir navdiha za upor, z izdelanim programom, organizacijo in vizijo so predstavljale_i alternativo obstoječemu kapitalističnemu sistemu. Občinstvo je predstavo zelo dobro sprejelo, prav tako kritika, saj je prejela Matička za v celoti najboljšo predstavo na 60. Linhartovem srečanju, 3 ZIZ nagrade in 3 nagrade na Repassage Festu v Srbiji.

Branje besede=branje sveta

Zelo obiskana mednarodna konferenca, organizirana v okviru Centra kritične pismenosti, je bila namenjena premisleku o avtonomiji uredniških politik in pomenu neodvisnih spletnih medijskih platform, strategijam in vizijam za postkapitalistično družbo, pomenu slovenskega prevoda dela Howarda Zinna Ljudska zgodovina ZDA ter pogovoru s Craigom Murrayjem o procesu proti Julianu Assangeu in njegovih posledicah za novinarsko delo.
2021

Naša SobaZaGoste

V desetem letu rezidenčnega programa SobaZaGosteMaribor smo gostili 9 rezidentov_k iz Slovenije, Italije, Bosne in Hercegovine, Poljske, Libanona in Amerike. Leto smo pričeli s postavitvijo svetlobnega murala v javnem prostoru Naj se blešči, mladega ustvarjalca Danila Milovanovića, zaključili pa z raziskovalno rezidenco na daljavo Davida Neza, bivšega člana legendarne neoavantgardne konceptualistične skupine OHO.

Mladi za mesto

Naše prostovoljke_ci so pripravile in MOM predstavile_i odličen dokument, v katerem predlagajo ukrepe za blaženje učinkov podnebnih sprememb v Mariboru. S PUM-o pa smo tekom enotedenskega projekta, med drugim, ozelenile_i manjšo streho in postavile_i urbane intervencije, s katerimi opozarjamo na pomen kvalitetnega javnega prostora in njegovo urejenost za različne skupine.

Film v Mariboru

Konzorcij je pripravil dve strategiji s področja filmske produkcije in filmskega izobraževanja za MOM ter model neformalnega izobraževanja s področja filma in animacije. Prav tako smo ob podpori Lutkovnega gledališča Maribor in Mestne občine Maribor organizirale_i in kurirale_i zelo odmeven program “Filmske nedelje v Lutkovnem”, ki predstavlja prvi korak na poti do mestnega kina.
2020

Hvalimo se!

Naša direktorica Urška Breznik je ena od petih prejemnic WoW nagrade, feministične nagrade, ki jo podeljuje Mesto žensk. S štirimi konzorcijskimi partnerji smo uspešno zagnali »Film v Mariboru« in pričeli sodelovanje v konzorciju »Delati skupaj«. V rubriki »Evropske dimenzije« izpostavljamo, da smo do letos v okviru EVS/ESS gostili 41 mladih iz različnih držav, v tujino pa pomagali 34.

10. StopTrik Mednarodni filmski festival!

Praznovanje z masko na visoki peti! Kljub izrednim razmeram smo si na jubilejnem StopTriku, katerega rdeča nit je bila Animacija kot orožje, v živo ogledali 127 stop animacij. Tako osrednji program kot spremljevalne dogodke je publika zelo dobro podprla.

»Vstanite, sužnji, iz prekletstva«

Skozi leto so ustvarjalci raziskovali, napisali scenarij in ustvarili kratek umetniško dokumentaren film o komunistični mariborski mladini, ki se je skozi burna trideseta leta politično izgradila in v iskanju boljšega jutri ostro nastopila proti liberalni in klerikalni struji. Med njimi je kot izjemna agitatorka in organizatorka izstopala prav Mariborčanka Slava Klavora - Slavica.
2019

Resolucija o nacionalnem programu za mladino 2013-2022 za leti 2020 in 2021 in osnutek Strategije razvoja prostovoljstva v Mariboru

Skrbno smo predelali gradivo in po tehtnem premisleku podali komentarji na delovno gradivo Izvedbenega načrta resolucije. S konzorcijskimi partnerji »Razvoj prostovoljstva v Mariboru« smo pričeli z razmislekom o viziji razvoja prostovoljstva v našem mestu.

Na polovici poti in (Z)gradimo

V sodelovanju z OŠ in SŠ smo s pomočjo metode gledališča zatiranih in koncepta kritične pismenosti mlade seznanjali z vzroki in posledicami migracij, nastankom in pojavi sovražnega govora in vloge medijev pri so-ustvarjanju kulture strahu in spodbujanju sovražnega govora. Zelo intenzivno smo se v okviru projekta (Z)gradimo ukvarjali tudi s problematiko stanovanjske politike in prednostmi stanovanjskih zadrug.

»Calais, Calais«

Potem, ko smo konec 2017 prevedli in izdali dnevniške zapise aktivistke Amy Non, ki je več mesecev preživela v enem večjih evropskih taborišč v mestu Calais v Franciji, smo po njih pripravili scenarij in premierno uprizorili gledališko predstavo Calais, Calais, ki razpira različne poglede na življenje beguncev in aktivistov ter glede na aktualnost tematike že snovali radijsko igro.
2018

Združimo se!

Cikel teoretičnih in praktičnih usposabljanj je mladim ponudili relevantne vsebine na področju zaposlovanja in aktivnega državljanstva, ki smo ga sklenili z Mednarodno konferenco »Združimo se! Zadružništvo in mladi«, katere namen je bil v slovenskem prostoru skupaj z mednarodnimi strokovnjaki odpreti debato o zadružništvu kot trajnostni obliki zaposlovanja mladih. Ob tem je nastal priročnik v petih zvezkih, s pomočjo katerih se lahko mladi seznanijo z delavskimi pravicami, participatorno ekonomijo in zadružništvom.

Predstava »Kristusu ni uspelo, prišel je Marx«

Drama Howarda Zinna, v izvirniku »Marx in Soho«, v Sloveniji ni bila še nikoli uprizorjena. Z našo premierno uprizoritvijo smo obeležili tudi 200. obletnico Marxovega rojstva.

Sedmi glas

Brezplačni izbobraževalni program, ki se v svojem nazivu referira na Bergerjevega Sedmega človeka, migratnskega delavca, je preko delavnic in druženj ob umetnosti udeležence spodbujal in motiviral k proaktivnemu delovanju. 
2017

Predstava “Ema”

Predstava o anarho-feministki Emmi Goldman je odprla vprašanja moči in neenakosti v naši družbi ter spodbudila gledalce h kritičnemu razmisleku o sistemu, v katerem živimo, in boju za pravicami, ki nam pripadajo.

Empirična raziskava o mladinskem delu v MOM

Ugotavljali smo, katere problematike mladinske organizacije v Mariboru zaznavamo med mladimi, na kakšne načine jih naslavljamo in rešujemo, kakšno vlogo imamo mladinski delavci in s kakšnimi težavami se soočamo pri svojem delu?

Gala ni šala »Gala podelitev ZIZ nagrad«

1. aprila v Salonu uporabnih umetnosti podelimo ZIZ nagrade in ZIZ prstan za marginalizirane kategorije v alternativni gledališki produkciji: nagrado za najbolj samozavestnega in dominantnega stranskega igralca, nagrado za neodvisnega producenta, ki zna poskrbeti za svojo ekipo, nagrado za najbolj urejenega in sofisticiranega fotografa, nagrado za najbolj kreativnega in inteligentnega gledalca, nagrado za karizmatičnega in strokovnega organizatorja prostorskih stisk. ter nagrado za ekonomsko in/ali empatično podporo ter pogovore z igralci.
2016

Dan za spremembe in Festival prostovoljstva

Dan za spremembe smo članice mreže »Prostovoljstvo v Mariboru« obeležile z bojem proti sovražnemu govoru, usmerjenim proti pripadnikom različnih etničnih skupin, beguncem ter migrantom. Osrednji dogodek Festivala prostovoljstva pa je temeljil na ideji “Prostovoljskega mesta”, v katerem je letos prevladovala vrednota spoštovanja.

Rosina šola delavskih pravic za mlade

V 2. letniku smo se podrobneje posvetili mnogoterim obrazom prekarnosti.

Gledališka predstava »Za štirimi stenami«

Kaj skrivamo pred zunanjim svetom in kaj za 4 stenami? Kaj skrivamo drug pred drugim in kaj sami pred seboj? Kaj se dogaja v sosednjem stanovanju ali zgolj v sosednji sobi? Kaj so zvoki, ki nas prebudijo sredi noči? S kom živimo? Kdo je na drugi strani, ko si odstranimo maske in si pogledamo v razžrto meso na obrazih?
2015

Stavba Lubadar je dobila novo strešno kritino in žlebove

Ob zaključku prve faze investicijsko-vzdrževalnih del v KC Pekarna so predstavniki Programskega sveta na tiskovni konferenci javnosti na kratko predstavili zgodovino boja za obstoj Pekarne in z njim povezanega razmisleka o načinu upravljanja avtonomnih con v mestu, ki omogočajo razvoj neodvisne kulture, kakovostnih mladinskih programov, progresivnih družbenih razmislekov in športnih dejavnosti.

»Ne moreš biti nevtralen na drvečem vlaku«

V okviru Knjižnice tete Rose smo organizirali predstavitev misli in dela ameriškega političnega aktivista in zgodovinarja Howarda Zinna. Osredotočali smo se na njegove kritične opredelitve do vojne, zgodovine kot vede, pomenu družbenih gibanj in se posvetili tudi nekaterim njegovim ključnim delom.

Točka za sprejem novih psihoaktivnih snovi

Na pobudo NIJZ in DrogArta smo postali regijska točka za sprejem NPS.
2014

62!

V šolskem letu 2014/2015 beležimo rekordno vključenost mladih v program »Prostovoljsko delo mladih za mlade«. 62 prostovoljcev je delovalo na različnih področjih: nudenje brezplačne učne pomoči, Travne bilke, Pekarna DOBIŠ DAŠ-aktivno in ustvarjalno preživljanje prostega časa z mladimi z manj priložnostmi, Preventivne Mladinske delavnice, Stopinje mesta, Pekarna Potopisi (potopisi, ki to niso), Kolektiv PIZDA! – redna publikacija z družbeno-angažiranimi in aktivističnimi ter kreativnimi vsebinami.

FILMOPEKA

Z Zavodom Udarnik smo organizirali filmsko izobraževanje z ogledi kinotečnih filmov, ki so jim sledila predavanja strokovnjakov s področja filma.

Objem granitne kocke

Protestni interaktivni performans je produkt sodelovalnega raziskovalnega procesa, osredotočenega na tematiko kriminalizacije vstaj, ki so potekale v Sloveniji med leti 2012 in 2013, natančneje pa zgodb kriminaliziranih vstajnikov iz 3. mariborske vstaje, ki so zaradi udejanjanja svojih ustavnih pravic do izražanja in združevanja bili in so še tudi sodno preganjani.
2013

Knjižnica tete Rose

Vzpostavili smo »Knjižnico tete Rose” s kakovostno literaturo, ki je namenjena vsem, ki jih zanimajo radikalne družbene spremembe in/ali družbeno kritična misel za konstruktivno preoblikovanje naše družbe v družbenopravičnostno mislečo in dejavno.

Turbulenca v zavodu in Working Holidays 2013

Po velikih naporih podpišemo dogovor o ureditvi medsebojnih razmerij, v katerem med drugim prenesemo upravljanje dvorane Gustaf na AGD Gustaf. Lahkotnejšo energijo so poleti vnesli naši Francozi iz OTTO-PROD s poletno umetniško rezidenco.

»Po Evropski prestolnici mladih Maribor 2013 konec mladine?«

Zagotovo NE! V naši organizaciji mladi še naprej snujejo Stopinje mesta - sprehodi, predavanja in razmišljanja o Mariboru in Travne bilke - spodbujamo solidarnost in ustvarjalnost. S sodelovanjem mladih pa oblikujemo tudi urbano opremo za park v Kulturnem centru Pekarna.
2012

Lassie se vrača!

Mesto eksplodira s kulturo, mi pa se vrnemo v nove stare prostore. Pa ne vsi. Del ekipe je s petnajstimi mladostniki na Portugalskem v okviru Guimaraes 2012 – Evropska prestolnica kulture izvedel mednarodni mladinski projekt »Zgodovina prihodnosti«. V okviru GuestRoomMaribor smo gostili 14 mladih umetnikov iz celega sveta in izdali prvi tiskani katalog.

Na trdna tla

Sodelovali smo pri izdaji knjige Na trdna tla, Brezsramni pregled samoniklih prizorišč in premislek nevladja mladinskega polja Ustanove nevladnih mladinskega polja Pohorski bataljon.

Status delovanja v javnem interesu Vol. 2

S strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport smo pridobili status organizacije za mlade v javnem interesu v mladinskem sektorju.
2011

Pankeri i šminkeri sunce vam žarko

Razseljeni zaradi prenove! Kljub temu furamo program s polno paro: Solar Pulse Music, MARIBORING, redne radijske oddaje EVS prostovoljcev na Radiu MARŠ, Veganske večerjice, Šola politične pismenosti …

Pomembni premiki na področju vizualnih umetnosti

Poleg rednega razstavnega programa v Galeriji K18 vzpostavimo mednarodno rezidenčno platformo GuestRoomMaribor ter izvedemo 1. StopTrik MFF.

Zapiranje? Odpiranje? Prioritete? NVO?

Z Ustanovo nevladnih mladinskega polja Pohorski bataljon organiziramo Posvet nevladja mladinskega polja: Konferenca kontra demenca.
2010

Hvalimo se!

Najbolje ocenjen mladinski center v Sloveniji s strani Urada RS za mladino! V okviru projekta »Naj prostovoljec leta 2010« smo ponosni prejeli priznanje za »Najmladinski projekt 2010« za projekt MariBAJK – kreativna prenova starih koles.

“Prostovoljstvo v Mariboru”

Glede na izražene potrebe po sodelovanju smo ustanovili lokalno povezano mrežo prostovoljskih organizacij.

NOVI ČASI NOVI MODELI

Gostili smo tridnevno Mednarodno konferenco o upravnih modelih neodvisnih kulturnih centrov NEW TIMES NEW MODELS. Istega leta kip Tita že drugič ubranimo pred odstranitvijo.
2009

Status delovanja v javnem interesu Vol. 1

S strani Ministrstva za kulturo smo KONČNO prejeli odločbo o statusu delovanja v javnem interesu.

Kritična pismenost

V okviru projekta ZavednoMladi smo kot konzorcijski partner MSS na podlagi analize stanja pripravili prilagoditev pedagoškega modela kritične pismenosti za usposabljanje mladinskih, pedagoških delavcev, aktivnejših vrstnikov in mladih.

Surova energija!

Bela Pekarna in Odbor za Pekarno.
2008

10. obletnica INFOPEKE!

»To, kar počnejo prostovoljci, je ena najbolj bistvenih stvari v tem mestu!« (podžupan Verlič ob obeležitvi Mednarodnega dne prostovoljstva).

Pekarna: vsebina ali nepremičnina?

Organizirali smo vročo javno tribuno, ki je problematizirala ponudbo MOM, da bi vsebine Kulturnega centra Pekarna »preselili« na lokacijo nekdanjih zaporov; izkaže se, da je v ozadju ponudbe mešetarjenje z nepremičninami. Odločen »NE« pomeni začetek pogajanj o prenovi Pekarne.

ZA Pekarno

Peticijo za ohranitev Pekarne na sedanji lokacije v le nekaj dneh podpiše 4679 posameznikov (4365 iz Slovenije in 312 iz tujine) ter 212 organizacij (142 iz Slovenije in 70 iz tujine).
2007

Bobnanje je zdravo, redno pa še bolj!

Nadgradnja rednih policijskih in inšpekcijskih obiskov je vdor specialcev na tretji festival Garage Explosion.

Eurodesk

Postali smo regionalni partner programa Eurodesk Slovenija, kar nam omogoča, da mladim preko internega komunikacijskega orodja vseevropske mreže nudimo hitre in natančne informacije iz prve roke.

1469m3 / 8m3

Gostili smo Eksperimentalni lunapark SlovEniarof, alternativni, čudaški lunapark z rokoborbo v blatu, bradatimi ženskami, bobnarskih dvobojem in še marsičem, v Kulturni jeseni pa v 15 dneh predstavili 15 umetnikov oziroma performansov.
2006

Postop 06 in Literarne čajanke

Izdali smo vodnik za mlade popotnike po Mariboru v slovenskem in angleškem jeziku, prostovoljske in prostovoljci INFOPEKE pa so zasnovali in izvedli sklop literarnih večerov, ki so z različnimi pristopi osvetljevali literarna dela za maturitetni esej.

La vitrine

Francoski umetniki, prostovoljci EVS, vzpostavijo do takrat najmanjši galerijski prostor v mestu, kjer se na štirih kubičnih metrih vsak mesec predstavljajo domači in tuji umetniki.

Izjava o spoštovanju in uveljavljanju Etičnega kodeksa organiziranega prostovoljstva

Podpisali smo izjavo, s katero smo prevzeli odgovornost, da bomo vse izvajalce in uporabnike programov organizacije seznanili z Etičnim kodeksom organiziranega prostovoljstva in s tem pristopili k Slovenki mreži prostovoljskih organizacij.
2005

Razstava arhitekturnih rešitev prenove Kulturnega centra Pekarne

V Razstavišču Hladilnica smo gostili razstavo arhitekturnih rešitev prenove Kulturnega centra Pekarne.

Festivalska bera leta

1. Mednarodni rock’n’roll festival GARAGE EXPLOSION, 2. Festival eksperimentalnega giba – NAGIB, 1. Mednarodni festival etno glasbe ETNIKA…

INFOPEKA svetuje in pomaga

Nadaljujemo z brezplačno Psihosocialno pomočjo mladostnicam in mladostnikom z motnjami hranjenja in z individualnim svetovanjem mladim z učnimi težavami, težavami v komunikaciji in medsebojnih odnosih.
2004

Mariborski obrazi in mariborski cocktail

Pod taktirko prostovoljk in prostovoljcev INFOPEKE smo ob pisanih cocktailih osebno in preko različnih portretov spoznavali aktivne, kreativne, odštekane, zgovorne in energične mariborske obraze.

Vrtenje, kotaljenje, metanje v zrak…in DokMa

Avgusta smo izvedli prvi slovenski mednarodni žonglerski festival Urban juggling, jeseni pa prvi festival dokumentarnega filma DokMa, v sklopu katerega smo v petih dneh na štirih prizoriščih predvajali 51 dokumentarnih filmov domače in tuje produkcije.

EVS in MaMa

Pričeli smo sodelovati v Akciji 2 programa MLADINA kot gostiteljska in pošiljajoča organizacija v izvajanju Evropske prostovoljne službe in podpisali pristopno izjavo k članstvu Mladinske mreže MaMa.
2003

»Oblačenja 2003«, eden od projektov INFOPEKINIH prostovoljk in prostovoljcev

Modna revija rabljenih, pozabljenih in založenih oblačil. Čisto na novo so oživele v norih, do zdaj nemogočih, predrznih in še nikoli sestavljenih kombinacijah.

MikroUrbanika

Vzpostavitev arhitekturno oblikovalskega gibanja, namenjenega razvoju urbane opreme, ki preoblikuje javni prostor v primerno življenjsko okolje.

Letni kino

Na dvorišču OŠ Franceta Prešerna in Borisa Kidriča, na lokaciji, kjer je pred mnogimi leti letni kino že bil, ustvarjamo program letnega kina.
2002

Pri Pekarni podirajo stare topole!

A program laufa: 100% cuker party, Grande disco totale, Ultimate metal mayhem, Grande disco tradicionale, Sturm und Drang, Psychedelic underground party, Ritam bašte svega i svašta, Grande disco royale….plus: Soočanje kandidatov za župana, Gledališče Gustaf, Komunikacijski teritorij Gustaf.

Mesto mladih

Z MB MINO v središču mesta izpeljemo prvi festival mladih v Sloveniji, v INFOPEKI pa brezplačna Delavnica namiznega grafičnega oblikovanja za začetnike, Delavnica klasične črnobele fotografije, Keramična delavnica… in plavanje mladih v kopališču Pristan.

»Mladi delavci so najslabše plačani v naši družbi; primorani so si iskati delo in ne poznajo dobro svojih pravic, delodajalci pa njihovo potrebo po zaposlitvi na najbolj krut način izkoriščajo.«

Vekoslava Krašovec, sekretarka podravske območne organizacije ZSSS, Večer, 21. 5. 2002
2001

Prvi tradicionalni festival PRI'I PA VI'I

Na festivalu nastopijo pekarniški bendi.

Vrhunski kinotečni filmi na Rotovškem trgu, Darinko Kores Jacks pa se v 7D sprašuje: »Kako dolgo na primer celo »etablirana« scena sanja o kinoteki v Mariboru? Že vsaj dvajset let!«

Festival Hasta la victoria siempre, Cikel solističnih koncertov Solo Solo, Avkcija umetniških artefaktov, umetniški program v razstavišču Hladilnica, drum'n'bass, hip-hop in skoraj elektro seti…

Nadaljujemo z vsakoletnimi programskimi stalnicami

Festival Hasta la victoria siempre, Cikel solističnih koncertov Solo Solo, Avkcija umetniških artefaktov, umetniški program v razstavišču Hladilnica, drum'n'bass, hip-hop in skoraj elektro seti…
2000

Art kino Zvezda in Kino klub

V Pekarni med drugim deluje Art kino, tokrat s fokusom na ruski in jugoslovanski film, od oktobra pa tudi Kino klub Pekarna, ki združuje ljubitelje sedme umetnosti, omogoča ogled art filmske produkcije na velikem platnu, predavanja in debate s področja kinomatografije ter organizacijo delavnic z različnih področij filmskega ustvarjanja.

6. obletnica zasedbe Pekarne

Slavje se začne z nagovorom ob kozarcu vode.

Leto 00 zaključujemo s pestrim programom

Video golaž kratkih filmov, fotografske in likovne razstave, filmski in video seminarji, »razuzdana razvedrilnica«, »urbana razvedrilnica«, »elekto poslušalnice«, trilogija ustvarjalnih dvojic arhitektov in dramaturgov, koncerti (Ana Pupedan, Lolita…) in seveda New Years Party.
1999

Magdalena

Prvi festival vizualnih komunikacij.

MISC INFOPEKA in prvih 5 mladih v programu »Prostovoljsko delo mladih za mlade«

Vzpostavili smo Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, ki ima status lokalnega centra informiranja in svetovanja za mlade. Hkrati smo v »Mariborsko mrežo info točk za mlade MB MINO« povezali sedem organizacij, ki so poleg rednih programov posameznih organizacij skrbeli tudi za informiranost mladih.

Odmeven Anti pop-e festival

Prvo dejanje: svečana potopitev žlice v papico in sveta beseda, večer prej pa je Zveza plemenskih skupnosti in vračev uprizorila ples za dež ob spremljavi rockovskega ansambla Strelnikoff.
1998

Pekarnin Punk festival

Delovni naslov se kar hitro spremeni v “Avanti popolo festival”, na katerem med drugim nastopita pekarniška benda Muškat Hamburg ter Malo Bo.

Sodelujemo…napredujemo…

Aktivno smo se vključili v izvajanje Koncepta informiranja in svetovanja za mlade, katerega pobudnik je Urad RS za mladino pri Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport in postali član v evropskem združenju neodvisnih kulturnih centrov Trans Europe Halles.

Štart oddaje ALTER ŠALTER na MARŠ-u

Njen reden program je vseboval napovednike dogajanja, pekarniške recenzije in novinarske prispevke, poziv kritičnemu občinstvu ter parolo tedna.
1997

Pekarna je v dobrih rokah

Naša dolgoletna prizadevanja okronamo z vpisom v sodni register in uradno ustanovitvijo Zavoda za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje Pekarna Magdalenske mreže. Zazrti v prihodnost sodelujemo pri katalogu "Pekarna v 26 slikah« Arhitekturnega biroja Magdalena, ki je osnova koncepta za spremembo namembnosti kompleksa bivše vojaške pekarne v neodvisni kulturni center.

Vrači v Pekarni

26. januarja se v Hiši galeriji sestane Zveza plemenskih skupnosti in vračev z Markom Brecljem na čelu. Dnevni red: 3. Samokritika diktatorja. 4. Kritika diktatorja. 5. Sodba. 6. Izvršitev. 7. Ljudsko rajanje….

Maribor ima ne le kino dvorane v centru, temveč tudi Letni kino na pekarniškem dvorišču

Največ obiska sta bila deležna cikla "kultnih" in "art" filmov.
Back to top
Kontaktiraj nas:

info@pekarnamm.org
+386 2 300 68 50
+386 41 481 246

Sveže na instagramu: