neupogljivo

poslanstvo
in vizija

Smo nevladna, nepridobitna in neprofitna organizacija, ustanovljena leta 1997.
Delujemo na področju mladine, kulture in civilne družbe.

poslanstvo

Grajenje spodbudnegaspodbudnega okoljaokolja za povezovanje, soupravljanje, angažirano ustvarjanje ter civilnodružbeni aktivizem.

vizija

Programski stebri bodo do leta 2026 tematsko poenoteni okrog ključnih tem, s čimer se bomo ažurno odzivale_i na aktualne družbene razmere, učinkoviteje dosegale_i ciljne skupine in večjo prepoznavnost v družbi in medijih.
Vzpostavile_i bomo center kritične pismenosti, ki bo mlade in pedagoške delavke_ce spodbujal k uporabi orodji kritične pismenosti za angažirano sodelovanje v družbenem življenju. V sklopu centra bomo prilagodile_i pedagoški model kritične pismenosti za poučevanje določenega šolskega predmeta, ki se bo pilotno izvajalo v dveh srednjih šolah.
Živahna in pretočna umetniška skupnost bo z drugimi skupnostmi v lokalnem okolju sodelovala pri naslavljanju aktualnih družbenih vprašanj. Z rezidenčno umetniško platformo SobaZaGosteMaribor in programom v Galeriji K18 bomo to skupnost gradile_i in podpirale_i. Mestna občina Maribor bo kulturno-umetniške vsebine prepoznavala kot mestotvorne in jih temu primerno podpirala.
Animirani kratkometražni film za odrasle bo pripoznan in širšemu občinstvu dostopen filmski format. K razvoju področja bomo doprinašale_i s kontinuiranim programom animiranega filma in strokovnimi izobraževalnimi programi. Festival StopTrik bo mednarodno uveljavljen festival s številno splošno in strokovno publiko, ki bo polnila dvorane mestnega kina Maribor.
V Mariboru bosta prepoznana pomen in vloga prostovoljstva. Naša organizacija bo k temu pripomogla preko zagovorniških aktivnosti in podpirala prostovoljske organizacije pri izvajanju procesov prostovoljskega dela.
Natančno definirana merila uspeha organizacije in finančno stabilne zaposlitve bodo ustvarjale vključujoče in spodbudno delovno okolje ter ugodne pogoje za razvoj ključnih programov.
Back to top
Kontaktiraj nas:

info@pekarnamm.org
+386 2 300 68 50
+386 41 481 246

Sveže na instagramu: