Kultura

Naša organizacija deluje kot platforma in inkubator za vse kulturne ustvarjalke_ce, ki ustvarjajo izven meja institucionalne kulture, zato smo za kakovostne pobude, ki so v skladu s poslanstvom naše organizacije, vedno odprte_i. Sodelujemo tudi pri pripravi dokumentov s področja kulture na lokalni in nacionalni ravni in pri posvetih ter razpravah s področja kulturne politike in trajnostnega urbanega razvoja, izvajamo zagovorništvo ter nudimo tehnično in drugo podporo kulturnim ustvarjalkam_cem v mestu.

Galerija K18

Dislocirani galerijski prostor Pekarne Magdalenske mreže zaradi infrastrukturnih specifik predpostavlja predstavitve kuriranih razstavnih projektov manjšega formata, v programskem smislu pa je osredotočen na raz-stavitve hibridne, eksperimentalne, procesualne in/ali participatorne sodobne umetnosti. Avtoricam_jem omogoča razstavljanje in delovanje ter vzpostavljanje neinstitucionalnega diskurza kot celote produkcijskih, distribucijskih in interpretativnih praks.

GuestRoomMaribor / SobaZaGosteMaribor

Rezidenčna umetniška platforma je ena redkih, ki jo je vzpostavila in jo od 2011 kontinuirano izvaja nevladna organizacija. Njen namen je zadovoljiti potrebe po mednarodni izmenjavi izkušenj in znanja, ki skozi tesno sodelovanje organizacij s tujimi umetnicami_ki trajnostno bogatijo kulturno pokrajino in duha mesta. Prizadevamo si za spodbujanje sodelovanja med mariborsko in mednarodno ustvarjalno sceno, za zagotavljanje večje prisotnosti tujih ustvarjalk_cev v mestu, lajšanje pogojev obstoječim umetniškim in rezidenčnim programom, za vzajemnost rezidenc in s tem dviganje prepoznavnosti mesta in ustvarjalk_cev v tujini in sistematiziranje ter efektiviziranje trenutnih rezidenčnih programov.

StopTrik MFF

Mednarodni festival stop animacije StopTrik, prvi in največji festival stop animacije v Evropi, poteka od leta 2011. Združuje predstavitve zgodovinskih in sodobnih dosežkov svetovnih umetnic_kov, predanih ročno izdelanim, tridimenzionalnim tehnikam animiranja in program, ki poudarja potrebo po pronicljivi kulturni refleksiji družbeno-političnih problemov.

Film v Mariboru

Skozi konzorcijsko partnerstvo nagovarjamo potrebe, probleme in priložnosti, ki se v Mariboru pojavljajo na področju filmskega prikazovanja, produkcije in izobraževanja. Organizacije sodelujemo skozi izmenjave vsebin, recipročne produkcijske, promocijske in prostorske podpore ter zagovorništvo na področju filma v MOM, kar zagotavlja uspešno reševanje obstoječih problemov in učinkovito prepoznavanje priložnosti za reševanje le-teh.

Uprizoritvena umetnost

Na področju uprizoritvenih umetnosti v organizaciji delujejo posameznice_ki, ki raziskujejo raznolike gledališke pristope, temelječe na političnem in skupnostnem gledališču. S produkcijo družbeno angažiranih predstav preizprašujemo družbeno realnost ter jo gledalkam_cem dajemo v razmislek in obravnavo. Eden dolgoletnih akterjev na področju alternativne gledališke produkcije v Mariboru, ki deluje pod Pekarno Magdalenske mreže, je Kolektiv ZIZ, ki pri svojem delu preizprašuje razmerja moči v družbi, neenakosti med spoli ter identitete posameznic in posameznikov v sodobni družbi. Kolektiv ZIZ pripravlja in izvaja politične gledališke predstave, ulične akcije, delavnice, Gala podelitev ZIZ nagrad in ZIZ koledar.

Knjižnica tete Rose

Knjižnica tete Rose ponuja kakovostno literaturo, ki jo je težje ali nemogoče dobiti v drugih knjižnicah v Mariboru in je namenjena vsem mladim, ki jih zanimajo radikalne družbene spremembe in/ali družbeno kritična misel za konstruktivno preoblikovanje naše družbe v družbenopravičnostno mislečo in dejavno.

Knjižnica deluje vsak delovni dan od 10:00 do 18:00.

Prostori povezovanja 2.0

Skozi obširne izobraževalne programe smo dvigovali zaposljivost ter višali kompetentnost brezposelnih oseb, prispevali k socialni vključenosti in integraciji udeležencev skozi usposabljanja s prenosom znanj na področju kulture in s spodbujanjem ustvarjalnih in drugih izraznih možnosti v kulturi. Skozi proces smo obenem nadgrajevali kakovost in večjo dostopnost, prepoznavost in pripoznanost vizualnih, avdiovizualnih in drugih kulturnih vsebin naše organizacije in drugih organizacij s področja kulture.

Načini gledanja

Brezplačni neformalni izobraževalni program se osredotoča na pridobivanje znanj in veščin za delo v kulturnem sektorju. Skozi teorijo in prakso omogoča pridobivanje znanj s področja področja grafičnega oblikovanja, stop animacije, fotoreportaže, podcastov, kreativnega in kritičnega pisanja, PR veščin, montaže videa in zvoka ter uporabe orodij za pretočno predvajanje in projekcije. Program udeleženkam in udeležencem omogoča tudi aktivno spoznavanje sodobne umetnosti in skupinsko obiskovanje kulturnih dogodkov v Mariboru.

Back to top
Kontaktiraj nas:

info@pekarnamm.org
+386 2 300 68 50
+386 41 481 246

Sveže na instagramu: