Kultura

Naša organizacija deluje kot platforma in inkubator za vse kulturne ustvarjalke_ce, ki ustvarjajo izven meja institucionalne kulture, zato smo za kakovostne pobude, ki so v skladu s poslanstvom naše organizacije, vedno odprte_i. Sodelujemo tudi pri pripravi dokumentov s področja kulture na lokalni in nacionalni ravni in pri posvetih ter razpravah s področja kulturne politike in trajnostnega urbanega razvoja, izvajamo zagovorništvo ter nudimo tehnično in drugo podporo kulturnim ustvarjalkam_cem v mestu.

Knjižnica tete Rose

Knjižnica tete Rose ponuja kakovostno literaturo, ki jo je težje ali nemogoče dobiti v drugih knjižnicah v Mariboru in je namenjena vsem mladim, ki jih zanimajo radikalne družbene spremembe in/ali družbeno kritična misel za konstruktivno preoblikovanje naše družbe v družbenopravičnostno mislečo in dejavno.

Knjižnica deluje vsak delovni dan od 10:00 do 18:00.

Galerija K18

Dislocirani galerijski prostor Pekarne Magdalenske mreže zaradi infrastrukturnih specifik predpostavlja predstavitve kuriranih razstavnih projektov manjšega formata, v programskem smislu pa je osredotočen na raz-stavitve hibridne, eksperimentalne, procesualne in/ali participatorne sodobne umetnosti. Avtoricam_jem omogoča razstavljanje in delovanje ter vzpostavljanje neinstitucionalnega diskurza kot celote produkcijskih, distribucijskih in interpretativnih praks.

GuestRoomMaribor / SobaZaGosteMaribor

Rezidenčna umetniška platforma, katere namen je zadovoljiti potrebe po mednarodni izmenjavi izkušenj in znanja, ki skozi tesno sodelovanje organizacij s tujimi umetnicami_ki trajnostno bogatijo kulturno pokrajino in duha mesta. Prizadevamo si za spodbujanje sodelovanja med mariborsko in mednarodno ustvarjalno sceno, za zagotavljanje večje prisotnosti tujih ustvarjalk_cev v mestu, lajšanje pogojev obstoječim umetniškim in rezidenčnim programom, za vzajemnost rezidenc in s tem dviganje prepoznavnosti mesta in ustvarjalk_cev v tujini in sistematiziranje ter efektiviziranje trenutnih rezidenčnih programov.

StopTrik MFF

Mednarodni festival stop animacije StopTrik, prvi in največji festival stop animacije v Evropi, poteka od leta 2011. Združuje predstavitve zgodovinskih in sodobnih dosežkov svetovnih umetnic_kov, predanih ročno izdelanim, tridimenzionalnim tehnikam animiranja in program, ki poudarja potrebo po pronicljivi kulturni refleksiji družbeno-političnih problemov. https://www.stoptrik.com/

Uprizoritvena umetnost

Na področju uprizoritvenih umetnosti v organizaciji delujejo posameznice_ki, ki raziskujejo raznolike gledališke pristope, temelječe na političnem in skupnostnem gledališču. S produkcijo družbeno angažiranih predstav preizprašujemo družbeno realnost ter jo gledalkam_cem dajemo v razmislek in obravnavo. Eden dolgoletnih akterjev na področju alternativne gledališke produkcije v Mariboru, ki deluje pod Pekarno Magdalenske mreže, je Kolektiv ZIZ, ki pri svojem delu preizprašuje razmerja moči v družbi, neenakosti med spoli ter identitete posameznic in posameznikov v sodobni družbi. Kolektiv ZIZ pripravlja in izvaja politične gledališke predstave, ulične akcije, delavnice, Gala podelitev ZIZ nagrad in ZIZ koledar.

nazaj gor