Načini gledanja

Pekarna Magdalenske Mreže je z mesecem novembrom 2021 začela izvajati program Načini gledanja, ki je posebej namenjen pripadnicam in pripadnikom različnih manjšinskih etničnih skupin, priseljencem in pripadnikom narodov nekdanje SFRJ, ter osebam z invalidnostjo, ki prebivajo v Mariboru in bližnji okolici.

Načini gledanja je brezplačni neformalni izobraževalni program, ki se osredotoča na pridobivanje znanj in veščin za delo v kulturnem sektorju. Skozi teorijo in prakso omogoča pridobivanje znanj s področja grafičnega oblikovanja, stop animacije, fotoreportaže, podcastov, kreativnega in kritičnega pisanja, PR veščin, montaže videa in zvoka ter uporabe orodij za pretočno predvajanje in projekcije. Program udeleženkam in udeležencem omogoča tudi aktivno spoznavanje sodobne umetnosti in skupinsko obiskovanje kulturnih dogodkov v Mariboru.

Namen programa Načini gledanja je spodbujanje, mobilizacija, motivacija in proaktivno delovanje priseljencev in manjšinskih etničnih skupin ter oseb z invalidnostjo za njihovo večjo socialno vključenost in zaposljivost ter višjo stopnjo zaposlenosti.

Dogajanje, aktualne aktivnosti in informacije spremljajte v 
Program, ki je sestavljen iz predavanj, praktičnih in teoretičnih delavnic, ter obiskovanja kulturnih dogodkov, je razdeljen na štiri sklope:
1. SKLOP: Načini gledanja (15. januar – 15. marec 2022)

V prvem sklopu bodo udeleženci spoznavali širše kontekste vizualnega in avdiovizualnega ustvarjanja, jezik umetnosti od del starih mojstrov do oglaševalskih plakatov in aktualnega ustvarjanja na področju kulture, v kontekstu njihovega družbenega in političnega pomena, ter preizpraševali lastno umeščenost v specifično kulturno, družbeno in politično okolje.

2. SKLOP: Načini ustvarjanja (21. marec – 17. junij 2022)

Udeleženci se bodo seznanili z različnimi področji vizualne in avidovizualne umetnosti ter spoznali načine, kako te umetniške zvrsti uporabiti, ne samo za namene ustvarjanja umetniških del, temveč tudi, kako znanja prenesti v vsakodnevno življenje.

3. SKLOP: Načini uporabe (5. september - 8. november 2022)

S podpornimi vsebinami s področja veščin javnega nastopanja, komuniciranja z javnostmi, priprave podcastov, osnovami tehnične organizacije kulturnih vsebin ipd. bomo prispevali k samozavestnejšemu izražanju udeležencev, utemeljevanju svojega mnenja ter reflektiranju lastne pozicije v svetu, kar bo povečalo njihovo zaposljivost. Hkrati bodo udeleženci v tem sklopu pridobivali znanja in veščine, ki jim ne bodo služili samo za zaposlovanju na področju kulture, temveč tudi v drugih sektorjih.

4. SKLOP: Načini povezovanja (14. november - 20. december 2022)

Za večjo opolnomočenost na področju preprečevanja zdrsa v socialno izključenost, bomo udeležence peljali skozi sklop vsebin s področja delovnopravne zakonodaje in zaposlovanja na področju kulture, beleženja kompetenc in alternativnih, trajnostnih modelov zaposlovanja na področju kulture.

* Vzporedno z izobraževanji bodo v vseh štirih sklopih potekala tudi druženja ob umetnosti. Druženja, ki so redna, vodena srečanja na javnih kulturnih dogodkih, bodo udeležencem omogočala druženje izven učilnic, spoznavanje mariborskih kulturnih organizacij in institucij, spoznavanje producentov in umetnikov, lokalne skupnosti ter vzpodbujala pozitiven odnos do umetnosti in kulture.
Operacija se je v začetku leta 2023 zaključila s predstavitveno razstavo del udeleženk_cev, ki so nastala tekom sklopov in zaključno konferenco. Izdale_i smo tudi zbornik zaključne konference programa Načini gledanja »Pogled izza: Kulturno ustvarjanje migrantk_ov«.
! V 4 sklopih smo izpeljale_i 72 srečanj, 44 praktično teoretičnih delavnic in 28 druženj ob umetnosti.
! V program se je vključilo 98 oseb, od tega jih je 49 opravilo več kot 40 ur usposabljanj.
Kratkoročni učinki projekta:

- 49 oseb iz ranljivih skupin vključenih v 40 urno usposabljanje;

- zaposlitev 1 osebe iz ranljive skupine za dobo 16 mesecev.

Dolgoročni učinki projekta:

- 49 udeležencev iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v iskanje zaposlitve, v izobraževanje / usposabljanje, pridobivanje kvalifikacij ali v zaposlitev po zaključku operacije.

Operacija Načini gledanja se izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe: 9.1 Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti, specifičnega cilja: 9.1.3 Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.

Operacijo Načini gledanja sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada .

Back to top
Kontaktiraj nas:

info@pekarnamm.org
+386 2 300 68 50
+386 41 481 246

Sveže na instagramu: