hvalimo se!

Načini gledanja

Program Načini gledanja smo zasnovale_i kot neformalni izobraževalni program, ki je potekal v letih 2022 in 2023. Udeleženkam_cem je omogočal pridobivanje teoretičnih in praktičnih znanj v polju kulture ter aktivno spremljanje in spoznavanje sodobnih kulturnoumetniških dogodkov, producentk_ov, akterk_jev in prostorov v Mariboru. Naše vsebine so bile posebej namenjene pripadnicam_kom različnih manjšinskih etničnih skupin, priseljenkam_cem in pripadnicam_kom narodov nekdanje SFRJ, ki prebivajo v Mariboru in bližnji okolici.

Program je bil razdeljen v štiri sklope: Načini gledanja, Načini ustvarjanja, Načini uporabe in Načini povezovanja. Skozi različne delavnice in predavanja smo spoznavale_i širše kontekste vizualnega in avdiovizualnega ustvarjanja, jezik umetnosti od del starih mojstrov do oglaševalskih plakatov in aktualnega ustvarjanja na področju kulture v kontekstu njihovega družbenega in političnega pomena ter preizpraševale_i lasten položaj v specifičnem kulturnem, družbenem in političnem okolju. S podpornimi vsebinami s področja veščin javnega nastopanja, komuniciranja z javnostmi, priprave podkastov, osnovami tehnične organizacije kulturnih vsebin ipd. smo prispevale_i k samozavestnejšemu izražanju udeleženk_cev, utemeljevanju svojega mnenja ter reflektiranju lastne pozicije v svetu. Hkrati smo pridobivale_i znanja in veščine, ki bodo služila ne samo pri zaposlovanju na področju kulture, temveč tudi v drugih sektorjih. Za večjo opolnomočenost pri preprečevanju zdrsa v socialno izključenost smo udeleženke_ce peljali skozi sklop vsebin s področja delovnopravne zakonodaje in zaposlovanja na področju kulture, beleženja kompetenc in alternativnih, trajnostnih modelov zaposlovanja na področju kulture. Vzporedno z izobraževanji so v vseh štirih sklopih potekala tudi druženja ob umetnosti. Druženja, ki so bila redna, vodena srečanja na javnih kulturnih dogodkih, so udeleženkam_cem omogočala spoznavanje mariborskih kulturnih organizacij in institucij, spoznavanje producentk_ov in umetnic_kov, lokalne skupnosti ter spodbujala pozitiven odnos do umetnosti in kulture.

V zadnjem letu smo v 4 sklopih izpeljale_i 72 srečanj, 44 praktično teoretičnih delavnic in 28 druženj ob umetnosti.
V program se je vključilo 98 oseb, od tega jih je 49 opravilo več kot 40 ur usposabljanj.

Zaključna razstava

V torek, 21. februarja smo otvorile_i zaključno razstavo programa Načini gledanja v OBRATU - prostoru umetnosti in participacije.

Razstava je dokumentirala utrinke programa in zajemala najrazličnejše medije kot so stop animacija, podcast, haiku, kontra-reklama ter grafične podobe, najbolj izpostavljen medij pa je bil zagotovo fotografija, ki omogoča najbolj neposredno dokumentiranje procesa, ki se je odvijal od februarja do decembra 2022. Obiskovalkam_cem je razstava ponujala le vizualni zaključek procesa, en fragmentarni vpogled v ustvarjalne procese udeleženk_cev in mentoric_jev.

Zaključna konferenca

V soboto, 25. februarja je potekala konferenca »Pogled izza: kulturno ustvarjanje migrantk_ov« v prostorih Pekarne Magdalenske mreže.

Konferenca je na eni strani predstavila bogato ustvarjanje priseljenk_cev v raznolikih kulturnih in umetniških poklicih, na drugi strani pa spodbudila refleksijo o položaju posameznice_ka, ki skozi umetniške, kulturne ali povsem vsakdanje prakse opazuje in preizprašuje kulturne tradicije ter mednarodne hierarhije.

Prisluhnile_i smo kratkim prispevkom povabljenih gostji_ov in se družile_i z najbolj priznano antropologinjo in pisateljico iz območja Jugoslavije, dr. Svetlano Slapšak, mlado feministko in avtorico platforme Sve su to vještice iz Sarajeva/Berlina Hano Ćurak, umetnikom iz Beograda/Ljubljane dr. Nenadom Jelesijevićem (Tandem Kitch) in aktivistkama ter teoretičarkama Aigul Hakimovo (Infokolpa, Gmajna) in Petro Meterc (Festival migrantskega filma). Konferenco bo moderirala Živa Kleindienst, kuratorka in producentka.

Prispevke, ki so jih gostje_ji pripravile_i ob konferenci si lahko prebereš v zaključnem zborniku:

Operacija Načini gledanja se izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe: 9.1 Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti, specifičnega cilja: 9.1.3 Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.

Operacijo Načini gledanja sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada .

Back to top
Kontaktiraj nas:

info@pekarnamm.org
+386 2 300 68 50
+386 41 481 246

Sveže na instagramu: