Civilna družba

Prostovoljstvo v Mariboru

Poleg izvajanja prostovoljskih programov in uveljavljanja ter promocije prostovoljskega dela med mladimi, si v naši organizaciji že vrsto let prizadevamo za razvoj prostovoljstva in sooblikovanje sistemskih pogojev, ki bi ta razvoj omogočali tudi v lokalni skupnosti. Kot koordinator mreže organizacije spodbujamo k oblikovanju poenotenih razvojnih usmeritev na področju lokalnega prostovoljstva z upoštevanjem težav in interesov vseh organizacij, kar bistveno lajša dialog z lokalnimi oblastmi pri prizadevanjih za sistemsko ureditev področja prostovoljstva, za učinkovito podporo le-temu in za zagotavljanje njegove promocije v javnosti na lokalnem nivoju.

Razvoj prostovoljstva v Mariboru

S strateškim partnerstvom zadovoljujemo potrebo po bolj kakovostno organiziranih procesih prostovoljskega dela v lokalnih prostovoljskih organizacijah. Dvig strokovnosti dela mentorjev prostovoljskih organizacij, trajnostno naravnana sodelovanja med prostovoljskimi organizacijami doma in v tujini ter med prostovoljskimi organizacijami in Mestno občino Maribor ter drugimi javnimi zavodi doprinese k večji strukturni podpori prostovoljskemu delu v lokalnem okolju.

Delati skupaj - za solidarno družbo

Osrednja os prizadevanj je zagovorništvo na področju različnih sodelovalnih in participativnih družbeno-ekonomskih praks zaradi skupnih problemov v ozadju, kot so individualizacija, atomizacija in nepovezanost ter ekonomska nemoč posameznic, pomanjkanje znanja, veščin in informacij. V partnerstvu s skupnim projektom naslavljamo presečišče oziroma preplet večih problemov, ki so vsi družbeno-ekonomske narave ter zahtevajo družbeno-ekonomske-politične rešitve.

Upravljalski model / KC Pekarna

Kot organizacija, locirana v Kulturnem centru Pekarna v Upravni stavbi, več let zagotavljamo projektno rabo prostorov, sodelujemo pri pripravi sprememb Upravljalskega modela KC Pekarna, koordiniramo uporabo nadomestnih prostorov na Koroški 18, skrbimo za promocijo kulturnih in drugih vsebin v KC Pekarna, se udeležujemo plenumov skupnosti uporabnic_kov in delujemo kot zagovornice_ki kakovostnih programov in dogodkov v KC Pekarna. Vrsto let delujemo/smo delovale_i kot programski koordinator KC in član Programskega sveta KC Pekarna.

Ustanova nevladnih mladinskega polja Pohorski bataljon

Intenzivno sodelujemo v mreži Ustanove nevladnih mladinskega polja Pohorski bataljon. Zaradi raznolikosti in specifik nevladnic_kov urbanih in ruralnih okolji celotne Slovenije,  smo v letu 2011 oblikovali programsko-idejno platformo. Svoje poslanstvo vidimo v izobraževanju in vzpodbujanju kritičnih mladih ter ustvarjanju pogojev za strukturne premisleke in premike, ki javni interes na področju kulture in mladine razumejo predvsem kot družbeno, ne ekonomsko ali kapitalsko kategorijo.

Back to top
Kontaktiraj nas:

info@pekarnamm.org
+386 2 300 68 50
+386 41 481 246

Sveže na instagramu: