*(I)ZBRANO
*

Naša organizacija je ena izmed petih prejemnic sredstev Active Citizens Fund za institucionalno podporo v Sloveniji med leti 2021 in 2024.

Podpora v višini 90.000 eur je namenjena našim rednim aktivnostim in krepitvi organizacije.

Status delovanja v javnemjavnem interesuinteresu na področju mladinemladine

S strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport smo 2012 pridobile_i status organizacije za mlade v javnem interesu v mladinskem sektorju.

mladih prostovoljk_cev od leta 1999 na različne načine in na različnih področjih v okviru programa "Prostovoljsko delo mladih za mlade” spreminja mnogotere svetove na bolje. Naj bo to pomoč pri učenju, skupno preživljanje prostega časa z vrstnicami_ki, kreativne prenove koles, kritični premisleki o mestu skozi urbane sprehode, zine z znamenitim imenom (Pizda!), ukvarjanjem s podnebno krizo in mnoge druge prostovoljske izkušnje dragoceno prepletajo življenja mnogih mladih.

 

V okviru skupine »Mladi za mesta proti podnebnim spremembam« so prostovoljci med leti 2021 in 2023 s pomočjo okoljskih strokovnjakov izdelali dokumenta »Predlogi za lajšanje podnebnih sprememb v mestu Maribor« in »Program mladih o podnebni krizi za Mestno občino Maribor«. Več kot 100 dijakov in osnovnošolcev se je udeležilo njihovega dvodnevnega dogodka Krasni vroči svet, s katerim so v letu 2023 ponovno opozorili na podnebno krizo.

 

V šolskem letu 2023/2024 smo ponovno vzpostavili sodelovanji v prostovoljskem projektu Pekarna DOBIŠ DAŠ z Mladinskim domom Maribor in Domom Antona Skale.

*
Leta 2010 je projekt MariBAJK - kreativna prenova starih koles v okviru "Naj prostovoljec leta 2010" prejel naslov "Naj mladinski projekt 2010".

mednarodno prostovoljsko delo

V 2020 letih smo v okviru Evropske prostovoljske službe / Evropske solidarnostne enote 4848 mednarodnim prostovoljkam_cem omogočile izkušnjo bivanja v Mariboru in izkušnjo dela v naši organizaciji, kar je bil pomemben prispevek k večanju njihove avtonomije in medkulturnega razumevanja. 3838 mladim iz Slovenije smo omogočile odhod na prostovoljsko izkušnjo v tujino.

V okviru 6 mladinskih izmenjav smo mlade iz različnih evropskih držav gostili v Sloveniji, z mladimi iz lokalnega okolja pa smo bili na izmenjavah na Portugalskem in v Avstriji.

Strateška partnerstva Erasmus+

LegiLAB 4 Progress (2017-2018) je povezoval 4 organizacije, ki delujemo po metodi gledališča zatiranih in zakonodajnega gledališča v Italiji, na Škotskem, Poljskem in v Sloveniji.

Forward in Urban Youth Volunteering 21 (2022-2024) povezuje 6 držav (Romunija, Bolgarija, Srbija, Severna Makedonija, Grčija, Slovenija), ki se ukvarjamo s prostovoljstvom mladih v urbanih središčih.

My city through time (2022-2024) povezuje 7 držav in spodbuja raziskovanje naših mest skozi zgodovinsko in državljansko vzgojo na Hrvaškem, v Nemčiji, Španiji, Italiji, Avstirji, Grčiji in Sloveniji.

*
Leta 2009 smo prve v Sloveniji zastavile pedagoškipedagoški modelmodel kritičnekritične pismenostipismenosti in od leta 2010 kontinuirano z mladimi, mladinskimi delavkami_ci, zainteresiranimi učitelji_cami in drugimi izvajamo seminarje »Spodbujanje»Spodbujanje kritičnegakritičnega odnosaodnosa mladihmladih dodo informacij«informacij« ter delavnice »Kritične»Kritične pismenosti«pismenosti« na različne teme za mlade v mladinskih centrih, šolah ter v okviru obstoječih usposabljanj drugih organizacij.

ZDRUŽIMO SE!

Med 2016 in 2018 smo izvajale_i program “Združimo se!”, cikel teoretičnih in praktičnih usposabljanj, ki je mladim ponudili relevantne vsebine na področju zaposlovanja in aktivnega državljanstva. Program smo sklenile_i z Mednarodno konferenco »Združimo se! Zadružništvo in mladi«, kjer smo v slovenskem prostoru skupaj z mednarodnimi strokovnjaki_njami govorile_i o zadružništvu kot trajnostni obliki zaposlovanja mladih. Izdale_i smo tudi priročnik v petih zvezkih, ki služi kot koristno branje o zadružništvu, kritični pismenosti, delavskih pravicah, prekarnem delu ter ekonomski demokraciji, sestavljajo pa ga tudi modeli neformalnega izobraževanja mladih, ki smo jih razvile_i tekom projekta.

*
Z RosinoRosino šološolo delavskihdelavskih pravicpravic zaza mlademlade v Mariboru že nekaj let skupaj z mladimi razpiramo pogled na kapitalizem kot inherentno nevzdržen sistem. Skozi predavanja, delavnice in akcije v javnem prostoru poglabljamo znanje in kritiko ter mlade spodbujamo k aktivnemu sodelovanju v emancipatornih družbenih gibanjih.

sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi

V letu 2022 smo postali partnerji dveh projektov, sofinanciranih s strani Active Citizens Fund Slovenia.

Projekt Moja šola moj glas smo izvajali v sodelovanju z Organizacijo za participatorno družbo, projekt Kritično opismenovanje o teorijah zarot pa z Inštitutom za delavske študije in Radiem MARŠ.

V letih 2023 in 2024 smo bili ponovno partnerji z Organizacijo za participatorno družbo v projektu Učenje za participativno demokracijo, v okviru katerega smo v Mariboru, na Ptuju, v Piranu, Ajdoviščini in Novi Gorici izpeljali 37 delavnic kritične pismenosti na temo participatorne demokracije in participatornega proračuna, ki se jih je udeležilo kar 10651065 dijakov.

Izpostavljamo, da je 6 slovenskih srednjih šol v okviru projekta uvedlo participativniparticipativni proračun.proračun.

V zadnjih letih smo okviru mladinskih projektov poglobljeno, na številne načine, skozi različne forme in tehnike naslavljale_i probleme prekarnega dela, stanovanjske problematike mladih in podnebnih sprememb, s podporo UKOM pa izpeljale več projektov na teme spoštovanja migrantk_ov in begunk_cev ter medijev.

INFOPEKA INFORMIRA

V spletnem informatorju INFOPEKA INFORMIRA, ki je tedensko izhajal vrsto let, smo mlade, organizacije in zainteresirane posameznice_ke, poleg aktualnih informacij s področja neformalnega izobraževanja, prostovoljstva, mobilnosti, civilno družbenih akcij, natečajev, razpisov itd.., celostno informirali o dogodkih in aktivnostih organizacij v Kulturnem centru Pekarna. Posebej smo bile_i pozorne_i na rubriko »Priporočamo v branje«, v kateri smo izpostavljale_i teme, ki so v splošni javnosti redkeje zastopane.

V letu 2001 smo kot edina izven bolnišnična organizacija v regiji pričeli izvajati brezplačno strokovno psihosocialno pomoč mladostnicam_kom in njihovim bližnjim z motnjami hranjenja v obliki individualnih in skupinskih terapij. V letih izvajanja programa se je izkazalo, da je med mladimi ta problem zelo pereč, da je zaradi svoje kompleksnosti zelo težko rešljiv in zato zahteva temeljit strokovni pristop.

Status delovanja v javnemjavnem interesuinteresu na področju kulturekulture

S strani Ministrstva za kulturo smo leta 2009 prejele_i status delovanja v javnem interesu.

Junija 2022 smo praznovali 25 let obstoja našega zavoda!

*
V okviru mednarodnega rezidenčnega programa SobaZaGosteMariborSobaZaGosteMaribor / GuestRoomMariborGuestRoomMaribor smo od vzpostavitve leta 2011 gostil 141141 posameznic_kov, ki so mariborski kulturno-umetniški prostor obogatile_i s predstavitvami novonastalih umetniških del, sodelovali smo s slovenskimi in mednarodnimi kuratorkami_ji ter podpirali raziskovalne procese teoretikov iz področja sodobne umetnosti. Skozi program še vedno aktivno vključujemo lokalno skupnost preko pogovorov z umetnicami_ki in vodenih tematskih sprehodov po mestu.

V Galeriji K18 na nekdaj degradirani Koroški cesti, danes pa mestni promenadi, smo v dvanajstih letih priredili več kot 420 kulturnih dogodkov, ki so vključevali samostojne in skupinske razstave, instalacije, avdiovizualne performanse, intervencije na pročelje galerije, filmske projekcije, pogovore z umetnicami_ki, video-mapping performanse, izobraževanja, teoretska predavanja in delavnice. Galerija K18 je do aprila 2022 s svojo neinstitucionalno odprtostjo in pretočnostjo pomembno prispevala k mozaiku mariborske sodobno-umetniške krajine. Umetnicam in umetnikom smo od aprila do konca leta 2022 v sodelovanju z Narodnim domom Maribor v razstavišču Vetrinjskega dvora v centru mesta omogočali razstavljanje in delovanje v duhu vzpostavljanja neinstitucionalnega diskurza kot celote produkcijskih, distribucijskih in interpretativnih praks, bivanje pa v ateljejih v Vetrinjskem dvoru.

Od začetku 2023 vsebine izvajamo v novo obnovljenem prostoru OBRAT, prostoru umetnosti in participacije na Trgu revolucije na desnem bregu Drave. Prostor namenjamo dvema področjema (1) participaciji mladih (posveti, delavnice, izobraževanja, vizualne, avdiovizualne in uprizoritvene vsebine), (2) umetniškim dejavnostim (razstave, performansi, projekcije, predavanja, okrogle mize, pogovori z umetniki, produkcijske delavnice animacije).

Mednarodni filmski festival StopTrik

Je eden maloštevilnih filmskih festivalov na svetu (!), ki je posvečen stop animaciji. StopTrik se je iz nišne pobude, ki se je rodila v Kulturnem centru Pekarna, razvil v festival dveh mest, Maribora in Lodza na Poljskem.

Odličnost festivala je premišljen izbor animiranih filmov in priznavanje domačih in mednarodno uveljavljenih ustvarjalk_cev, strokovnjakinj_ov in pedagoginj_ov s področja stop animacije. Ne ponuja le edinstvenega vpogleda v svet stop animacije, ampak je tudi pomembna platforma za poglobljeno medkulturno izmenjavo med umetnicami_ki, kuratorkami_ji in občinstvom. Na festivalu vsako leto znova slavimo vrhunske dosežke stop animacije s poglobljeno refleksijo družbenih, kulturnih in političnih fenomenov.

StopTrik se odlikuje po izbranem mednarodnem tekmovalnem programu, tekmovalnem programu za otroke, programu sodobnih stop animacij, tematskem retrospektivnem programu, ki ga kurirajo filmske_i strokovnjaki_nje, projekcijah za otroke, predstavitvi partnerskih festivalov, bogatem strokovnem obfestivalskem programu, v okviru katerega vsako leto organiziramo profesionalno konceptualno delavnico stop animacije, delavnico stop animacije za otroke, tematske pogovore, okrogle mize, razstave… Festivalski večeri pa ne minejo brez zabave, bodisi z razgibanim glasbenim programom z vizualno spremljavo bodisi z animiranimi filmi malo drugače.

Maribor tako za par dni postane kreativno žarišče, ki pritegne mnoge strokovnjake iz področja stop animacije, animatorje, teoretike, kuratorje in obiskovalce iz vseh koncev sveta!

*
Že od nekdaj aktivno prispevamo k razvoju filmskefilmske kulturekulture v Mariboru. Skozi zgodovino smo snovale_i filmske programe v okviru različnih projektov, med njimi: Kino klub, Letni kino, Art kino Zvezda, Filmopeka in Pekino, danes pa smo članica konzorcija Film v Mariboru, ki s štirimi drugimi organizacijami in pridruženo partnerico Mestno občino Maribor pripravlja strateške razvojne dokumente ter se bori za ponovno vzpostavitev mestne kinodvorane v kateri bomo lahko razvijale_i filmske programe v primernem okolju tudi v prihodnje.

Načini gledanja

Brezplačni neformalni izobraževalni projekt se je v letu 2022 osredotočal na pridobivanje znanj in veščin za delo v kulturnem sektorju in je bil namenjen predvsem priseljencem in manjšinam, živečim v Mariboru. Posebej izpostavljamo, da smo v okviru projekta dali velik poudarek na druženjih ob umetnosti (skupni obiski razstav, gledaliških predstav, koncertov...), kar so udeleženci, ki imajo v našem lokalnem okolju šibko socialno mrežo, izpostavili kot izredno dragoceno.

V letu 2019 smo izpeljale_i projekt Sedmi glas, ki je bil namenjen pripadnicam_kom različnih manjšinskih etničnih skupin, priseljenkam_cem, pripadnicam_kom narodov nekdanje SFRJ, ki so živele_i v Mariboru. Namen projekta je bil usposobiti udeleženke_ce na nivoju razumevanja umetnosti, njenega jezika, analize družbenih pojavov in aktualnega zgodovinskega trenutka ter jim tako omogočiti pridobitev primernih kompetenc in veščin na področju medijske in kritične pismenosti ter umetnostne kritike. Skozi različne tehnike (pisanje, video intervju, vlog, fotoreportaža (fotolog), avdio prispevki, podcasti, animacija) ter aktivno spremljanje in spoznavanje sodobnih kulturno umetniških dogodkov v Mariboru, jim je omogočal oblikovanje lastnega kritiškega glasu.

*
V letu 2021 je bila premiera gledališke predstave »Slava»Slava KlavoraKlavora -- Spomenik«Spomenik« o komunistični mariborski mladini, med katerimi je kot izjemna agitatorka in organizatorka izstopala Mariborčanka Slava Klavora. Predstava je na 60. Linhartovem srečanju Festival gledaliških skupin Slovenije prejela nagrado Matiček za najboljšo gledališko predstavo v celoti. Na 9. Gala podelitvi ZIZ nagrad je predstava prejela kar tri nagrade: ZIZ nagrada za serijsko padanje, ZIZ nagrada za predstavo, ZIZ nagrada za režijo, prav tako tri na 14. Repassage fest - Festivalu ljubiteljskih gledališč iz območja bivše skupne države: nagrada za najboljšo predstavo v celoti, nagrada za najboljšo kolektivno igro, nagrada za najboljšo režijo.

V sklopu projekta “Umetniki za umetniško izobraževanje”, sofinanciranem iz programa Erasmus +, Ključni ukrep 1: Učna mobilnost posameznikov, smo v letu 2022 postali partnerji Hrvaškega društva likovnih umetnikov. Dijake srednjih šol za oblikovanje iz Hrvaške smo gostili tudi v letih 2023 in 2024.

knjižnica tete rose

V knjižnici brez članarine in zamudnine je na voljo 508 kosov družbeno – angažirane, uporniške in radikalne literature. V okviru programa “Beremo s teto Roso” smo od leta 2013 organizirale_i mnogo predstavitev angažiranih literarnih del, pogovorov z avtorji_icami, skupnostnih branj, ogledov dokumentarnih filmov in drugih sorodnih dogodkov.

Aktivno in tvorno delujemodelujemo tudi na področju civilnecivilne družbedružbe

*
Upravljalski model KC Pekarna in konferenca NewTimes NewModels

Leta 2010 v sodelovanju z drugimi uporabnicami_ki KC Pekarna in v sodelovanju z organizacijami iz mreže neodvisnih evropskih kulturnih centrov Trans Europe Halles organizirale_i mednarodno konferenco New Times New Models, na kateri so predstavljeni primeri dobrih praks upravljanja prostorov alternativne kulture širom Evrope. Konference, katere organizacijo je spodbudila grožnja evikcije uporabnikov iz KC Pekarna s strani MOM, se je udeležilo mnogo vidnih predstavnic_kov strokovne, politične in medijske javnosti, med drugim takratna ministrica za kulturo, Majda Širca.

Rezultat konference sta bila konferenčni zbornik z zbranimi primeri dobrih praks in UpravljalskiUpravljalski modelmodel KCKC Pekarna,Pekarna, ki je kot prvi tovrstni model v Sloveniji opredelil način upravljanja prostorov alternativnealternativne kulturekulture na relaciji NVO/civilna družba (avtonomni programski uporabniki) - MOM (lastnik) - javni zavod (tehnični upravitelj prostorov).

V letu 2023 smo bili zelo aktivni v zagovorniški kampanji za ohranitev KC Pekarna, ki jo želi MOM vedno znova izseliti, preseliti, ukiniti..., prav tako pa smo skupaj s kolektivom drugih NVO s področja kulture in mladine peljali zagovorniško kampanjo proti rezom MOM v sredstva NVO na področju mladine, kulture, sociale in rekreativnega športa.

Mreža Prostovoljstvo v Mariboru

Glede na izražene potrebe po sodelovanju smo v letu 2010 ustanovile_i lokalno povezano mrežo prostovoljskih organizacij “Prostovoljstvo v Mariboru”, ki danes šteje 73 članic, ki si prizadeva za večjo prepoznavnost prostovoljstva v lokalni skupnosti in za njegovo sistemsko ureditev.

*
Povezani v prostovoljstvu

Konec leta 2021 smo pričeli z izvajanjem projekta »Povezani v prostovoljstvu« v sodelovanju s Slovensko filantropijo in Društvom za promocijo prostovoljskega dela. V letu 2023 smo vzpostavili dva lokalna brskalnika prostovoljskih del in prostovoljskih organizacij (mb.prostovoljstvo.org, nm.prostovoljstvo.org), ki omogočata hitrejše in lažje dostopanje do informacij o ponujenih prostovoljskih delih in prostovoljskih organizacijah. Konec leta je zaživela tudi spletna aplikacija za vodenje evidenc EVI.

Delati skupaj - za solidarno družbo

Ob zaključku projekta smo januarja 2022 pripravili štiri kratke stop animacije, ki mladim na vizualno zanimiv način pojasnijo, kaj je kritična pismenost in kako nas spodbuja k delovanju v svetu, zakaj so zadruge manifestacije solidarnosti, kako skupaj nad prekarne delovne razmere in kako skozi participativni proračun do direktne demokracije.

Ponosne_i smo, da smo pomagale_i vzpostaviti in aktivno sodelujemo v aktvnostih Ustanove Pohorski bataljon, ki svoje poslanstvo vidi v izobraževanju in vzpodbujanju kritičnih mladih ter ustvarjanju pogojev za strukturne premisleke in premike, ki javni interes na področju kulture in mladine razumejo predvsem kot družbeno, ne ekonomsko ali kapitalsko kategorijo.

Back to top
Kontaktiraj nas:

info@pekarnamm.org
+386 2 300 68 50
+386 41 481 246

Sveže na instagramu: