*(I)ZBRANO
*

Naša organizacija je ena izmed petih prejemnic sredstev Active Citizens Fund za institucionalno podporo v Sloveniji med leti 2021 in 2024.

Podpora v višini 90.000 eur je namenjena našim rednim aktivnostim in krepitvi organizacije.

Status delovanja v javnemjavnem interesuinteresu na področju mladinemladine

S strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport smo 2012 pridobile_i status organizacije za mlade v javnem interesu v mladinskem sektorju.

mladih prostovoljk_cev od leta 1999 na različne načine in na različnih področjih v okviru programa "Prostovoljsko delo mladih za mlade” spreminja mnogotere svetove na bolje. Naj bo to pomoč pri učenju, skupno preživljanje prostega časa z vrstnicami_ki, kreativne prenove koles, kritični premisleki o mestu skozi urbane sprehode, zine z znamenitim imenom (Pizda!), ukvarjanjem s podnebno krizo in mnoge druge prostovoljske izkušnje dragoceno prepletajo življenja mnogih mladih.

*
Leta 2010 je projekt MariBAJK - kreativna prenova starih koles v okviru "Naj prostovoljec leta 2010" prejel naslov "Naj mladinski projekt 2010".

mednarodno prostovoljsko delo

V 1818 letih smo v okviru Evropske prostovoljske službe / Evropske solidarnostne enote 4444 mednarodnim prostovoljkam_cem omogočile izkušnjo bivanja v Mariboru in izkušnjo dela v naši organizaciji, kar je bil pomemben prispevek k večanju njihove avtonomije in medkulturnega razumevanja. 3737 mladim iz Slovenije smo omogočile odhod na prostovoljsko izkušnjo v tujino.

V okviru 6 mladinskih izmenjav smo mlade iz različnih evropskih držav gostili v Sloveniji, z mladimi iz lokalnega okolja pa smo bili na izmenjavah na Portugalskem in v Avstriji.

LegiLAB 4 Progress

je bil 15 mesecev trajajoč mednarodni projekt strateških partnerstev KA2, sofinanciran s strani MOVIT, Erasmus+, ki je povezal štiri organizacije, ki delujemo po metodi gledališča zatiranih in zakonodajnega gledališča v Italiji, na Škotskem, Poljskem in v Sloveniji.

*
Leta 2009 smo prve v Sloveniji zastavile pedagoškipedagoški modelmodel kritičnekritične pismenostipismenosti in od leta 2010 kontinuirano z mladimi, mladinskimi delavkami_ci, zainteresiranimi učitelji_cami in drugimi izvajamo seminarje »Spodbujanje»Spodbujanje kritičnegakritičnega odnosaodnosa mladihmladih dodo informacij«informacij« ter delavnice »Kritične»Kritične pismenosti«pismenosti« na različne teme za mlade v mladinskih centrih, šolah ter v okviru obstoječih usposabljanj drugih organizacij.

ZDRUŽIMO SE!

Med 2016 in 2018 smo izvajale_i program “Združimo se!”, cikel teoretičnih in praktičnih usposabljanj, ki je mladim ponudili relevantne vsebine na področju zaposlovanja in aktivnega državljanstva. Program smo sklenile_i z Mednarodno konferenco »Združimo se! Zadružništvo in mladi«, kjer smo v slovenskem prostoru skupaj z mednarodnimi strokovnjaki_njami govorile_i o zadružništvu kot trajnostni obliki zaposlovanja mladih. Izdale_i smo tudi priročnik v petih zvezkih, ki služi kot koristno branje o zadružništvu, kritični pismenosti, delavskih pravicah, prekarnem delu ter ekonomski demokraciji, sestavljajo pa ga tudi modeli neformalnega izobraževanja mladih, ki smo jih razvile_i tekom projekta.

*
Z RosinoRosino šološolo delavskihdelavskih pravicpravic zaza mlademlade v Mariboru že nekaj let skupaj z mladimi razpiramo pogled na kapitalizem kot inherentno nevzdržen sistem. Skozi predavanja, delavnice in akcije v javnem prostoru poglabljamo znanje in kritiko ter mlade spodbujamo k aktivnemu sodelovanju v emancipatornih družbenih gibanjih.

V zadnjih letih smo okviru mladinskih projektov poglobljeno, na številne načine, skozi različne forme in tehnike naslavljale_i probleme prekarnega dela, stanovanjske problematike mladih in podnebnih sprememb, s podporo UKOM pa izpeljale več projektov na teme spoštovanja migrantk_ov in begunk_cev ter medijev.

INFOPEKA INFORMIRA

V spletnem informatorju INFOPEKA INFORMIRA, ki tedensko izhaja že vrsto let, mlade, organizacije in zainteresirane posameznice_ke, poleg aktualnih informacij s področja neformalnega izobraževanja, prostovoljstva, mobilnosti, civilno družbenih akcij, natečajev, razpisov itd.., celostno informiramo o dogodkih in aktivnostih organizacij v Kulturnem centru Pekarna. Posebej smo pozorne_i na rubriko »Priporočamo v branje«, v kateri dajemo prostor in izpostavljamo teme, ki so v splošni javnosti redkeje zastopana.

V letu 2001 smo kot edina izven bolnišnična organizacija v regiji pričeli izvajati brezplačno strokovno psihosocialno pomoč mladostnicam_kom in njihovim bližnjim z motnjami hranjenja v obliki individualnih in skupinskih terapij. V letih izvajanja programa se je izkazalo, da je med mladimi ta problem zelo pereč, da je zaradi svoje kompleksnosti zelo težko rešljiv in zato zahteva temeljit strokovni pristop.

Status delovanja v javnemjavnem interesuinteresu na področju kulturekulture

S strani Ministrstva za kulturo smo leta 2009 prejele_i status delovanja v javnem interesu.

*
V okviru mednarodnega rezidenčnega programa SobaZaGosteMariborSobaZaGosteMaribor / GuestRoomMariborGuestRoomMaribor smo od vzpostavitve leta 2011 gostil 108108 posameznic_kov, ki so mariborski kulturno-umetniški prostor obogatile_i s predstavitvami novonastalih umetniških del, sodelovali smo s slovenskimi in mednarodnimi kuratorkami_ji ter podpirali raziskovalne procese teoretikov iz področja sodobne umetnosti. Skozi program še vedno aktivno vključujemo lokalno skupnost preko pogovorov z umetnicami_ki in vodenih tematskih sprehodov po mestu.

V Galeriji K18 na nekdaj degradirani Koroški cesti, danes pa mestni promenadi, smo v zadnjih desetih letih priredili več kot 320 kulturnih dogodkov, ki vključujejo samostojne in skupinske razstave, instalacije, avdiovizualne performanse, intervencije na pročelje galerije, filmske projekcije, pogovore z umetnicami_ki, video-mapping performanse, izobraževanja, teoretska predavanja in delavnice. Galerija K18 s svojo neinstitucionalno odprtostjo in pretočnostjo pomembno prispeva k mozaiku mariborske sodobno-umetniške krajine.

Mednarodni filmski festival StopTrik

je edini festival v Evropi, posvečen tehniki stop animacije. Leta 2020 smo praznovale_i 10 edicijo festivala, na kateri smo si v živo ogledale_i 127 stop animacij mednarodnega tekmovalnega programa in retrospektiv, otroškega in mladinskega programa ter izpeljale_i raznovrsten spremljevalni program vključujoč delavnico za otroke in profesionalno delavnico stop animacije za odrasle. Vsako leto v oktobru Maribor za par dni postane kreativno žarišče, ki pritegne mnoge strokovnjake iz področja stop animacije, animatorje, teoretike, kuratorje

*
Že od nekdaj aktivno prispevamo k razvoju filmskefilmske kulturekulture v Mariboru. Skozi zgodovino smo snovale_i filmske programe v okviru različnih projektov, med njimi: Kino klub, Letni kino, Art kino Zvezda, Filmopeka in Pekino, danes pa smo članica konzorcija Film v Mariboru, ki s štirimi drugimi organizacijami in pridruženo partnerico Mestno občino Maribor pripravlja strateške razvojne dokumente ter se bori za ponovno vzpostavitev mestne kinodvorane v kateri bomo lahko razvijale_i filmske programe v primernem okolju tudi v prihodnje.

V letu 2019 smo izpeljale_i projekt Sedmi glas, ki je bil namenjen pripadnicam_kom različnih manjšinskih etničnih skupin, priseljenkam_cem, pripadnicam_kom narodov nekdanje SFRJ, ki so živele_i v Mariboru. Namen projekta je bil usposobiti udeleženke_ce na nivoju razumevanja umetnosti, njenega jezika, analize družbenih pojavov in aktualnega zgodovinskega trenutka ter jim tako omogočiti pridobitev primernih kompetenc in veščin na področju medijske in kritične pismenosti ter umetnostne kritike. Skozi različne tehnike (pisanje, video intervju, vlog, fotoreportaža (fotolog), avdio prispevki, podcasti, animacija) ter aktivno spremljanje in spoznavanje sodobnih kulturno umetniških dogodkov v Mariboru, jim je omogočal oblikovanje lastnega kritiškega glasu.

knjižnica tete rose

V knjižnici brez članarine in zamudnine je na voljo 508 kosov družbeno – angažirane, uporniške in radikalne literature. V okviru programa “Beremo s teto Roso” smo od leta 2013 organizirale_i mnogo predstavitev angažiranih literarnih del, pogovorov z avtorji_icami, skupnostnih branj, ogledov dokumentarnih filmov in drugih sorodnih dogodkov.

Aktivno in tvorno delujemodelujemo tudi na področju civilnecivilne družbedružbe

*
Upravljalski model KC Pekarna in konferenca NewTimes NewModels

Leta 2010 v sodelovanju z drugimi uporabnicami_ki KC Pekarna in v sodelovanju z organizacijami iz mreže neodvisnih evropskih kulturnih centrov Trans Europe Halles organizirale_i mednarodno konferenco New Times New Models, na kateri so predstavljeni primeri dobrih praks upravljanja prostorov alternativne kulture širom Evrope. Konference, katere organizacijo je spodbudila grožnja evikcije uporabnikov iz KC Pekarna s strani MOM, se je udeležilo mnogo vidnih predstavnic_kov strokovne, politične in medijske javnosti, med drugim takratna ministrica za kulturo, Majda Širca.

Rezultat konference sta bila konferenčni zbornik z zbranimi primeri dobrih praks in UpravljalskiUpravljalski modelmodel KCKC Pekarna,Pekarna, ki je kot prvi tovrstni model v Sloveniji opredelil način upravljanja prostorov alternativnealternativne kulturekulture na relaciji NVO/civilna družba (avtonomni programski uporabniki) - MOM (lastnik) - javni zavod (tehnični upravitelj prostorov).

Mreža Prostovoljstvo v Mariboru

Glede na izražene potrebe po sodelovanju smo v letu 2010 ustanovile_i lokalno povezano mrežo prostovoljskih organizacij “Prostovoljstvo v Mariboru”, ki danes šteje 73 članic, ki si prizadeva za večjo prepoznavnost prostovoljstva v lokalni skupnosti in za njegovo sistemsko ureditev.

Ponosne_i smo, da smo pomagale_i vzpostaviti in aktivno sodelujemo v aktvnostih Ustanove Pohorski bataljon, ki svoje poslanstvo vidi v izobraževanju in vzpodbujanju kritičnih mladih ter ustvarjanju pogojev za strukturne premisleke in premike, ki javni interes na področju kulture in mladine razumejo predvsem kot družbeno, ne ekonomsko ali kapitalsko kategorijo.

Back to top
Kontaktiraj nas:

info@pekarnamm.org
+386 2 300 68 50
+386 41 481 246

Sveže na instagramu: