Prostori povezovanja 2.0

V letu 2021 smo v Pekarni Magdalenske mreže izvedli projekt Prostori povezovanja 2.0. Projekt je finančno podprlo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije v okviru javnega razpisa JPR-PO-2021 1 - Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2021.

Skozi obširne izobraževalne programe smo v okviru operacije dvigovali zaposljivost ter višali kompetentnost dolgotrajno brezposelnih oseb in brezposelnih oseb starih nad 50 let, prispevali k socialni vključenosti in integraciji udeležencev skozi usposabljanja s prenosom znanj na področju kulture in s spodbujanjem ustvarjalnih in drugih izraznih možnosti v kulturi. Skozi proces smo obenem nadgrajevali kakovost in večjo dostopnost, prepoznavost in pripoznanost vizualnih, avdiovizualnih in drugih kulturnih vsebin naše organizacije in drugih organizacij s področja kulture. Osebe so bile vključene v teoretična in praktična usposabljanja na področjih producenstva (filmskih) festivalov in drugih kulturnih dogodkov, oblikovanja razstav, snovanja scenografij in dekoracije prizorišč filmskih festivalov, pedagoškega in mentorskega dela na področju stop animacije (za otroke in odrasle) ter organiziranja in izvedbe literarnih dogodkov.

Operacija Prostori povezovanja 2.0 se je postavljala po robu dekvalifikaciji vključenih oseb in spodbujala njihovo samostojnost, pridobivanje novih ali nadgradnjo že obstoječih znanj in kompetenc ter dvigovala njihove možnosti za zaposlitev. Proces usposabljanja je vključenim osebam omogočal enakopravno in informirano sodelovanje v organizaciji skozi delovne naloge opolnomočevalnega in konceptualnega značaja, kar na splošno pomembno prispeva k večji samoiniciativnosti, socialni aktivaciji in posledično tudi k uspešnejši socialni integraciji.

V operacijo smo vključili 8 oseb iz ciljne skupine, izvedene aktivnosti oziroma izvedena usposabljanja:

- Predstavitev kulturnih programov in projektov organizacije in njihovo izvedbo in načini delovanja nevladnih organizacij s področja kulture

- Vloga producenta pri filmskih festivalih in  festivalih, ki združujejo več področij in pri drugih kulturnih dogodkih

- Pridobivanje sredstev in identificiranje ter pridobivanje lokacij

- Koordinacija izvajalcev in avtorjev

- Promocija  in komuniciranje z javnostmi

- Predstavitev kulturnih programov in projektov organizacije in njihovo izvedbo in načini delovanja nevladnih organizacij s področja kulture

- Vloga producenta pri filmskih festivalih in  festivalih, ki združujejo več področij in pri drugih kulturnih dogodkih

- Pridobivanje sredstev in identificiranje ter pridobivanje lokacij

- Koordinacija izvajalcev in avtorjev

- Promocija  in komuniciranje z javnostmi

- Predstavitev kulturnih programov in projektov organizacije in njihovo izvedbo in načini delovanja nevladnih organizacij s področja kulture

- Pregled praks razstavljanja moderne in sodobne umetnosti

- Tehnična podpora  razstave sodobne umetnosti v Galeriji K18.

- Kako oblikovati razstavo v galerijskem prostoru?

- Oblikovanje razstave

- Predstavitev kulturnih programov in projektov organizacije in njihovo izvedbo in načini delovanja nevladnih organizacij s področja kulture

- Pregled dobrih praks v Sloveniji in širše

- Tehnični aspekti in možnosti

- Med namembnostjo prostora in vizualnimi in čutnimi stimulansi

- StopTrik MFF - Festival mnogih prizorišč - NAČRT

- Predstavitev kulturnih programov in projektov organizacije in njihovo izvedbo in načini delovanja nevladnih organizacij s področja kulture

- Razvoj slovenskega animiranega filma

- Osnove filma in animiranega filma / Optične igrače / Tehnike animiranega filma

- Hospitiranje na delavnici za otroke pod mentorstvom Leona Vidmarja

- Hospitiranje na delavnici za odrasle pod mentorstvom Martine Meštrović ter na izobraževalnem dogodku TrikShow

- Izvedba delavnice Stop mali kino trik

- Predstavitev kulturnih programov in projektov organizacije in njihovo izvedbo in načini delovanja nevladnih organizacij s področja kulture

- Pomen javnega nastopanja pri organizaciji literarnih dogodkov

- Organiziranje in moderiranje literarnih večerov

- Koordinacija izvajalcev in avtorjev, identifikacija primernega prizorišča

- Promocija  in komuniciranje z javnostmi

- Predstavitev kulturnih programov in projektov organizacije in njihovo izvedbo in načini delovanja nevladnih organizacij s področja kulture

- Pomen javnega nastopanja pri organizaciji literarnih dogodkov

- Organiziranje in moderiranje literarnih večerov

- Koordinacija izvajalcev in avtorjev, identifikacija primernega prizorišča

- Promocija  in komuniciranje z javnostmi

- Predstavitev kulturnih programov in projektov organizacije in njihovo izvedbo in načini delovanja nevladnih organizacij s področja kulture

- Razvoj slovenskega animiranega filma

- Osnove filma in animiranega filma / Optične igrače / Tehnike animiranega filma

- Hospitiranje na delavnici za otroke pod mentorstvom Leona Vidmarja

- Hospitiranje na delavnici za odrasle pod mentorstvom Martine Meštrović ter na izobraževalnem dogodku TrikShow

- Izvedba delavnice Stop mali kino trik

Udeleženci so bili skozi operacijo Prostori povezovanja 2.0 uvedeni v stimulativno delovno okolje na področju kulture, v žive in živahtne programe, skozi katere bodo lahko v prihodnje razvijali in popularizirali ustvarjalnost in kulturo ter dvigovali zavest o pomenu kulture za razvoj posameznika in družbe.

Back to top
Kontaktiraj nas:

info@pekarnamm.org
+386 2 300 68 50
+386 41 481 246

Sveže na instagramu: