Prostori povezovanja 2.0

V letu 2021 smo v Pekarni Magdalenske mreže izvedli projekt Prostori povezovanja 2.0. Projekt je finančno podprlo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije v okviru javnega razpisa JPR-PO-2021 1 - Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2021.

Skozi obširne izobraževalne programe smo v okviru operacije dvigovali zaposljivost ter višali kompetentnost dolgotrajno brezposelnih oseb in brezposelnih oseb starih nad 50 let, prispevali k socialni vključenosti in integraciji udeležencev skozi usposabljanja s prenosom znanj na področju kulture in s spodbujanjem ustvarjalnih in drugih izraznih možnosti v kulturi. Skozi proces smo obenem nadgrajevali kakovost in večjo dostopnost, prepoznavost in pripoznanost vizualnih, avdiovizualnih in drugih kulturnih vsebin naše organizacije in drugih organizacij s področja kulture. Osebe so bile vključene v teoretična in praktična usposabljanja na področjih producenstva (filmskih) festivalov in drugih kulturnih dogodkov, oblikovanja razstav, snovanja scenografij in dekoracije prizorišč filmskih festivalov, pedagoškega in mentorskega dela na področju stop animacije (za otroke in odrasle) ter organiziranja in izvedbe literarnih dogodkov.

Operacija Prostori povezovanja 2.0 se je postavljala po robu dekvalifikaciji vključenih oseb in spodbujala njihovo samostojnost, pridobivanje novih ali nadgradnjo že obstoječih znanj in kompetenc ter dvigovala njihove možnosti za zaposlitev. Proces usposabljanja je vključenim osebam omogočal enakopravno in informirano sodelovanje v organizaciji skozi delovne naloge opolnomočevalnega in konceptualnega značaja, kar na splošno pomembno prispeva k večji samoiniciativnosti, socialni aktivaciji in posledično tudi k uspešnejši socialni integraciji.

Udeleženci so bili skozi operacijo Prostori povezovanja 2.0 uvedeni v stimulativno delovno okolje na področju kulture, v žive in živahtne programe, skozi katere bodo lahko v prihodnje razvijali in popularizirali ustvarjalnost in kulturo ter dvigovali zavest o pomenu kulture za razvoj posameznika in družbe.

Back to top
Kontaktiraj nas:

info@pekarnamm.org
+386 2 300 68 50
+386 41 481 246

Sveže na instagramu: