Načini gledanja

Zavod Pekarna Magdalenske Mreže je sa mjesecem novembrom 2021 počela sa programom Načini gledanja, koji je posebno namjenjen pripadnicima različitih manjinskih etničkih grupa, doseljenicima i pripadnicima naroda bivše SFRJ, kao i osobama sa invaliditetom koji žive u Mariboru i bližoj okolini.

Načini gledanja je besplatni neformali obrazovni program, koji se fokusira na prenošenje znanja i vještina za rad u kulturnom sektoru. Kroz teoriju i praksu omogućava sticanje znanja sa područja grafičkog oblikovanja, stop animacije, fotoreportaže, podkasta, kreativnog i kritičkog pisanja, PR vještina, montaže videa i zvuka, te korišćenja alata za streaming i projekcije. Program učesnicima takođe omogućava aktivno upoznavanje savremene umjetnosti i grupnih posjeta kulturnim događajima u Mariboru.

Pratite aktuelna događanja i aktivnost u
Program, koji je sastavljen iz predavanja, praktičnih i teoretskih radionica, te obilaženja kulturnih događaja, podijeljen je na četiri sklopa:
1. SKLOP: Načini gledanja (15. januar – 15. mart 2022)
2. SKLOP: Načini stvaranja (21. mart– 17. jun 2022)
3. SKLOP: Načini upotrebe (5. septembar - 8. novembar 2022)
4. SKLOP: Načini povezivanja (14. novembar -20. decembar 2022)

Program Načini gledanja sufinansiraju Republika Slovenija i Evropska unija iz  Evropskog socijalnoh fonda.

Back to top
Kontaktiraj nas:

info@pekarnamm.org
+386 2 300 68 50
+386 41 481 246

Sveže na instagramu: