Projekt

SobaZaGosteMaribor: Izgradnja skrbstva

Skozi program projekta Izgradnja skrbstva si prizadevamo raziskati aktualna vprašanja vezna na pojem skrbi in skrbstva preko umetnosti in kritične teorije. Skrb(stvo) je težavna beseda, težko jo je uporabiti, težko jo je prevesti, hkrati pa je tudi zelo širok pojem, ki se tiče prav vseh. V času rezidence si bomo skupaj ogledali njene pomenske plasti, ki vključujejo tako skrb za bolne in ostarele, vzgojo otrok, zagotavljanje dobrega počutja nas samih in naših skupnosti kot prevzemanje odgovornosti za naše naravno okolje. Pogovoriti se moramo tudi o institucijah skrbi in jih kritično prevprašati.

Cilj rezidence ni spodbujanje ustvarjanja novih, individualnih del, temveč skupno razmišljanje in načrtovanje sodelovanja za prihodnost. Obravnavale bomo vprašanja globalne krize skrbstva iz lokalne perspektive, s posebnim poudarkom na Mariboru: od osebnih in medosebnih izkušenj s skrbstvom, do političnih razsežnosti krize skrbstva, kot so: pomanjkanje ustrezne podpore držav, povezava med zaposlenimi v skrbstvenem delu in migracijami, feminizirano delo na področju skrbstva ter spolni vidiki nevidnega, neplačanega dela v skrbstvu. Rezidentke vabimo, da poskusijo odpreti trajnejši razmislek o tem, kako lahko ustvarjalne intervencije, na umetnosti temelječe raziskave in skupnostne umetniške prakse, vplivajo na lokalne skupnosti in širšo družbo.

SPREMLJEVALNI PROGRAM PROJEKTA IZGRADNJA SKRBSTVA:

18. maj • 18.00 • OBRAT • Spoznajte rezidentke – predstavitev dela gostujočih ustvarjalk


 20. maj • 19.00 • Vetrinjski dvor • Bralni krožek Bojana Kunst: Življenje umetnosti: Prečne črte skrbi • organizirata zavoda Polagoma in Rizoma


 22. maj • 11.00 • Pekarna Magdalenske mreže • Festival prostovoljstva v Mariboru – Okrogla miza o različnih vidikih skrbstvenega dela


 24. maj • 17.00 • OBRAT• Interaktivno predavanje performerke, igralke in plesalke Barbare Kukovec


 31. maj • 17.00 • zbirna točka KC Pekarna • Interesni safari Simon Žlahtič


 1. junij • 18.00 • OBRAT • Rosina šola delavskih pravic – »Komu je mar za umetnice?« • pogovorno predavanje Tee Hvala, moderira Maja Pan


 6. junij • 19.00 • OBRAT • Danica Knežević: Ritmi skrbi • otvoritev razstave • kuratorka Teri Szűcs


 11. junij • 18.00 • OBRAT • Predstavitev dela in raziskave kuratorke, raziskovalke in umetnostne kritičarke Flòre Gadó


 12. junij • 11.00 • Pekarna Magdalenske mreže • Nasilje nad ostarelimi – predavanje • Nataša Usar in Tea Šauperl


 12. junij • 18.00 • OBRAT • SKRB(STVO) • pogovor med umetnico Danica Knežević in kuratorko Teri Szűcs


 14. junij • 18.00 • Pekarna Magdalenske mreže • Končna predstavitev procesa projekta Izgradnja skrbstva / Constructing Care

REZIDENTKE:

VITÓRIA MONTEIRO izhaja iz gledališke in uprizoritvene scene v Braziliji. Ko se je leta 2013 pridružila akademski raziskovalni skupini za intermedialnost, je njeno razumevanje inter- in transmedialnih pripovedi napredovalo na novo raven. Od takrat se ne ukvarja le z različnimi umetniškimi mediji, temveč je z leti razvila tudi lastno prakso: ustvarja transmedialne raziskovalne projekte, ki z umetnostjo zapolnjujejo vrzeli v zgodovini. Leta 2023 je Vitória končala diplomski študij, dobila častno nagrado Akademije za likovno umetnost na Dunaju in je za leto 2024 prejela štipendijo START s strani avstrijske države.

TERI SZŰCS je pisateljica, kritičarka, kustosinja in neodvisna raziskovalka iz Madžarske. Doktorirala je leta 2009 na Univerzi Eötvös Loránd v Budimpešti. Szűcs je nekdanja docentka na Univerzi Eötvös Loránd; nekdanja predavateljica na Univerzi Corvinus. Bila je svetovalka pri številnih razstavah, med drugim pri projektu RomaMoMA v okviru OFF-Biennale Budapest (Documenta 15). Szűcs je bila sokuratorka sekcije za vizualno umetnost v okviru digitalnega romskega arhiva RomArchive in razstave Collectively Carried Out (Budapest History Museum - OFF-Biennale Budapest). Je avtorica knjig "The History of Forgetting - The Witness of the Holocaust in Literary Works" in "My Memory Returned to Me". Zadnjih pet let se ukvarja z oskrbo na domu za dementne osebe. Piše avtobiografsko serijo z namenom zbiranja in pripovedovanja izkušenj in dogodivščin s področja opravljanja skrbstvenega dela. "My Memory Returned to Me" je večjezični pisateljski projekt, katerega namen je opisati odnos skrbstva kot skupnega prizadevanja za spominjanje, učenje in spreminjanje. Vključuje diasporične položaje in identitete - tudi kot manifestacijo tega, kako skrbstveni odnos preureja ustaljene pozicionalnosti. Szűcs je začela tudi teoretično raziskovanje večplastnih funkcij umetnosti v kontekstu oskrbe demence.

DARIA KHRYSTYCH se je rodila in odraščala v Kijevu, v Ukrajini. Je aktivistka, neodvisna raziskovalka in družbeno angažirana umetnica. Ker jo zelo zanimajo odnosi med, dinamiko moči in gibanji od spodaj navzgor, se je potepala od Talina do Porta, od Berlina do Kijeva, se srečevala s skupnostmi in raziskovala prostore ter iskala alternativne protikapitalistične, protirasistične, nepatriarhalne, queerovske, dekolonialne pobude in prakse za ponovno ustvarjanje prihodnosti, alternativne tistim, ki jih ponujajo dominantne diskurze.

MARTYNA MILLER se je rodila leta v Kętrzynu, na Poljskem. Je interdisciplinarna umetnica, filmska ustvarjalka in antropologinja, študirala je v Varšavi in Sarajevu ter doktorirala iz likovne umetnosti na Univerzi za likovno umetnost v Poznanu (pri Izabelli Gustowski). Soustanoviteljica dua Polanki in kolektiva TYNA. Od leta 2018 je soustanoviteljica projekta DOMIE v Poznanu, eksperimentalnega prizadevanja na presečišču umetnosti, arhitekture in družboslovja. V svojih projektih raziskuje odnos med spominom in telesom. Prek spominov in njihovih rekonstrukcij ustvarja metode za delo z medialnostjo izkušnje. Zanima jo odnos med naravo in skupnostjo v procesih zdravljenja, produkcije in transformacije. Njeni nedavni projekti, kot so Memory Carp, Intimacy of Waters in Sexinsitu, analizirajo individualne in kolektivne odnose z vodo in oceanom ter vstopajo v prostor hidroaktivizma. Pri tem uporablja video, performans, zvok in drugo. Njena dela so pogosto v obliki serij, zbirk, gest, fragmentov širših raziskav. Je štipendistka ministra za kulturo in nacionalno dediščino (2014), dobitnica štipendije SIGMA (2013-2015) in rezidence TOKAS v Tokiu (2020).

ESZTER KÁLLAY je pesnica, vizualna umetnica, prevajalka in feministična aktivistka. Leta 2021 je na Akademiji za likovno umetnost na Dunaju diplomirala na magistrskem programu kritičnih študij. Njena prva pesniška zbirka z naslovom Roka v zraku (Hand in the air) je izšla oktobra 2020 pri založbi Magvető v Budimpešti. Njena druga pesniška zbirka z naslovom Celandine bo izšla novembra 2023, prav tako pri založbi Magvető. V madžarščino je prevedla knjigo Girl, Woman, Other avtorice Bernardine Evaristo, ki je izšla leta 2021. Zaposlena je v združenju EMMA, nacionalni ženski organizaciji, ki si prizadeva za temeljne pravice in socialno enakost žensk, s posebnim poudarkom na zatiranju na podlagi spola, nasilju nad ženskami med rodnostjo in vzgojo otrok ter spolnem in reproduktivnem zdravju in pravicah (SRHR) na ravni posameznika_ce, skupnosti in družbe, s posebnim poudarkom na ranljivih skupinah žensk.

Rezidenčni projekt Izgradnja skrbstva podpira projekt Culture Moves Europe, ki ga financira Evropska unija. Stališča, izražena v tem projektu, nikakor ne odražajo uradnega mnenja Evropske unije.

Back to top
Kontaktiraj nas:

info@pekarnamm.org
+386 2 300 68 50
+386 41 481 246

Sveže na instagramu: