Poročamo

Prostovoljsko delo mladih za mlade

V šolskem letu 2023/2024 v okviru našega 25 let trajajočega programa »Prostovoljsko delo mladih za mlade« deluje 22 mladih prostovoljk_cev. Gre za mlade, ki so se odločile_i svoj prosti čas, znanje in dobro voljo nameniti aktivnostim, ki bogatijo tako njihova življenja, kakor tudi življenja tistih, s katerimi prihajajo v okviru prostovoljskega dela v reden stik. Po opravljenih uvodnih usposabljanjih za organizirano prostovoljsko delo, se prostovoljke_ci odločijo, kakšno prostovoljsko delo bodo v okviru naše organizacije opravljale.

Enajst prostovoljk_cev tako enkrat na teden nudi brezplačno učno pomoč enajstim otrokom in drugim mladim, ki se soočajo z bolj ali manj resnimi učnimi težavami, potrebujejo pomoč pri učenju slovenskega jezika ali pa zgolj spodbudo pri učenju.

Drugih enajst prostovoljcev_k pa v okviru programa Pekarna Dobiš daš v dveh skupinah obiskuje otroke in mlade bodisi v Mladinskem domu Maribor, bodisi v Domu Antona Skale, kjer enkrat na teden skupaj izvajajo različne prostočasne aktivnosti, ki segajo vse od delavnic giba in likovnega ustvarjanja, pa do vodenih pogovorov in delavnic o temah, ki so mladim blizu.

Prostovoljke_ci se enkrat mesečno srečujejo na mentorskih sestankah, kjer izmenjajo izkušnje, skupaj z mentorico rešujejo morebitne težave in načrtujejo nadaljnje prostovoljske aktivnosti.

Back to top
Kontaktiraj nas:

info@pekarnamm.org
+386 2 300 68 50
+386 41 481 246

Sveže na instagramu: