usposabljanja, konferenca, priročnik

Združimo se!

Med 2016 in 2018 smo izvajali projekt »Združimo se!« Predmet projekta so bila teoretična in praktična usposabljanja za nezaposlene mlade v mladinskih centrih in na dveh srednjih šolah s katerimi smo jih spodbujali k aktivnemu državljanstvu preko opolnomočenja na področju delovnega prava in zavedanja o nevarnostih prekarnega dela ter jih spodbuditi k ustanavljanju delavskih, storitvenih in socialnih zadrug kot podjetij, ki omogočajo trajnostne zaposlitve za mlade zlasti v regijah, kjer se soočajo s slabimi obeti za zaposlitev.

V okviru projekta se je približno 170 mladih skozi teoretične in praktične vsebine seznanjalo z delavskimi pravicami, participatorno ekonomijo in zadružništvom. 

Organizirali smo dvodnevno mednarodno konferenco "Združimo se! Zadružništvo in mladi" zaradi katere je Slovenijo prvič v vlogi generalnega direktorja Mednarodne zadružne zveze (International Co-operative Alliance – ICA) obiskal Bruno Roelants, eden vodilnih svetovnih strokovnjakov s področja zadružništva. Med govorkami_ci je bila med drugim tudi Diana Dovgan iz Mednarodne organizacije industrijskih in storitvenih zadrug (CECOP-CICOPA Europe), ki je podrobneje predstavila mednarodno kampanjo za spodbujanje zadružništva med mladimi široko po svetu, We own it!, Ander Etxeberria iz najbolj prepoznavnega zadružnega združenja Mondragon, Claudia Sanchez Bajo, soavtorica knjižne uspešnice Kapital in past zadolževanja – zadružništvo kot alternative, strokovnjakinja s področja zadružništva v Sloveniji Karolina Babič iz Centra alternativne in avtonomne produkcije (CAAP) ter Matic Primc, strokovnjak s področja participatorne ekonomije iz Organizacije za participatorno družbo.

Posnetke predavanj in predstavitev si lahko ogledate na povezavi:

Kot zaključek projekta je nastal priročnik v petih zvezkih, ki skupaj tvorijo logično celoto in učni pripomoček - Orodje za zadruževanje. Prvi zvezek je nastal ob koncu projekta in tako združuje krajše tekste in povzema namene projekta, prevod in povzetek Globalne študije zadružnega podjetništva mladih, opisuje trenutno stanje zadružništva med maldimi v Sloveniji, razdeluje kaj lahko koncept participatorne ekonomije doprinese zadružništvu in kako fab lab-i opolnomočijo skupnosti ter intervju o zadružnem gibanju kot gibanju družbene transformacije z Brunom Roelantsom, generalnim direktorjem Mednarodne zadružne zveze (ICA). Drugi, tretji in četrti zvezek predstavljajo modeli neformalnega izobraževanja mladih, ki so nastali konec leta 2016 in bili osnova za usposabljanja. Glede na neposredne izkušenje dela z mladimi so jih avtorice_ji sproti prilagajale_i in pripravile za končno objavo. Modeli neformalnega izobaževanja mladih so tako objavljeni z navodili za izvajanje in vajami, kot so se le-ti izvajali skozi obdobje dveh let. Pregled stanja prekarnosti mladih v Sloveniji je prav tako nastal leta 2016 in je objavljen kot peti zvezek.

Spletna stran:

Back to top
Kontaktiraj nas:

info@pekarnamm.org
+386 2 300 68 50
+386 41 481 246

Sveže na instagramu: