ANALIZA IN SMERNICE

Analiza formalnih in neformalnih izobraževanj in usposabljanj v Sloveniji ter smernice za razvoj

Analiza izobraževalnega sistema ter neformalnih izobraževanj in usposabljanj z vidika vključevanja vsebin sodelovalnih in participatornih družbeno-ekonomskih praks je nastala kot poseben del raziskovanja stanja na področju sodelovalnih in participatornih družbeno-ekonomskih praks v Sloveniji, kjer smo v prvi fazi v splošnem raziskale področja zadružništva, prekarnosti, participativnega proračuna ter zaposlovanja mladih in kritične pismenosti.

Vsa ta področja pa smo raziskale še posebej z vidika njihove prisotnosti oziroma odsotnosti v formalnem in neformalnem izobraževanju in usposabljanju v Sloveniji.

Čemu ta posebna analiza izobraževanja?

V nevladnih organizacijah se vsakodnevno srečujemo s potrebami družbe po sistematičnem odzivanju na razkrajanje skupnostnih principov v družbi. V temeljih tega razkrajanja se nahajajo družbeno-ekonomsko-politični problemi kot so individualizacija, atomizacija in nepovezanost ter ekonomska nemoč posameznic, pomanjkanje znanja, veščin in informacij. Zato kot odziv na razkrajanje družbe prepoznavamo sistematično naslavljanje in celovito reševanje teh posameznih problemov.Izobraževanje in usposabljanje, tako formalno kot neformalno, je eno ključnih področij, kjer lahko kot družba skupaj začenjamo spremembe, ki jih prepoznavamo kot nujne za ustvarjanje bolj sodelovalne, solidarne in pravične družbe ter takšne svetovne družbeno-ekonomske ureditve, ki bo omogočala kvalitetno življenje vsem prebivalkam sveta ter ob tem upoštevala planetarne meje. Primerne vsebine v izobraževalnih programih in usposabljanjih ter primerne metode poučevanja so z vidika tega cilja nenadomestljive, saj se družbene spremembe v temelju dogajajo prav skozi poučevanje/učenje, ozaveščanje in opolnomočenje posameznic.

Ugotovitve analize in smernice za razvoj formalnih in neformalnih izobraževanj in usposabljanj lahko preberete na povezavi:

Analizo smo v okviru projekta »DELATI SKUPAJ – za solidarno družbo« pripravile sodelavke konzorcijskih partneric projekta: Združenje Center alternativne in avtonomne produkcije, Gibanje za dostojno delo in socialno družbo, Organizacija za participatorno družbo in Pekarna Magdalenske mreže Maribor.

Back to top
Kontaktiraj nas:

info@pekarnamm.org
+386 2 300 68 50
+386 41 481 246

Sveže na instagramu: