publikacije

Sodelovalne in participatorne družbeno-ekonomske prakse

Publikacije so nastale v okviru konzorcijskega partnerstva »DELATI SKUPAJ – za solidarno družbo«.

Analize in smenice s področja sodelovalnih in participatornih družbeno-ekonomskih praks, ki smo jih v okviru projekta »DELATI SKUPAJ – za solidarno družbo« pripravile sodelavke partneric projekta: Združenje Center alternativne in avtonomne produkcije, Gibanje za dostojno delo in socialno družbo, Organizacija za participatorno družbo in Pekarna Magdalenske mreže Maribor.

Raziskave, analize in priporočila nastajajo kot rezultat dela v nevladnih organizacijah, ki smo vse nastale na podlagi potreb civilne družbe po odzivanju na razkrajanje skupnostnih principov v družbi. Vse nas povezuje stanje v sodobni družbi, za katero je značilna individualizacija in atomizacija posameznice, prekarizacija, politična apatija, ekonomska nemoč in nepovezanost posameznic. In vse prepoznamo skupna izhodišča ter tudi skupne cilje odgovarjanja na navedene družbene probleme. Skupaj prepoznavamo, da gre za probleme, ki so družbeno-ekonomsko- politične narave, ter da ti problemi izhajajo iz (oziroma se ohranjajo na podlagi) pomanjkanja znanja, veščin in informacij posameznic.

Pripravljene publikacije so dostopne na spodnjih povezavah:

Back to top
Kontaktiraj nas:

info@pekarnamm.org
+386 2 300 68 50
+386 41 481 246

Sveže na instagramu: