Delati skupaj - za solidarno družbo

Pekarna Magdalenske mreže je del konzorcijskega partnerstva Delati skupaj -  za solidarno družbo, kjer med novembrom 2019 in septembrom 2020, ker se ukvarjajo s sodelovalnimi in participatornimi družbeno-ekonomskimi praksami.

Osrednja os prizadevanj je zagovorništvo na področju različnih sodelovalnih in participativnih družbeno-ekonomskih praks zaradi skupnih problemov v ozadju, kot so individualizacija, atomizacija in nepovezanost ter ekonomska nemoč posameznic, pomanjkanje znanja, veščin in informacij. V partnerstvu s skupnim projektom naslavljamo presečišče oziroma preplet večih problemov, ki so vsi družbeno-ekonomske narave ter zahtevajo družbeno-ekonomske-politične rešitve.

Konzorcijski partnerji:

Glavne projektne aktivnosti:

- izvedba raziskav in analiz na področju participatornih in sodelovalnih družbeno-ekonomskih praks,

- izdelava izhodišč in priporočil za vplivanje na strateške dokumente in zakonodajo ter za izvajanje drugih aktivnosti zagovorništva s področja participatornih in sodelovalnih družbeno-ekonomskih praks,

- priprava in sistematična izvedba kampanj zagovorništva (predlaganje izhodišč in priporočil relevantni odločevalcem),

- prevodi dokumentov v tuje jezike in iz tujih jezikov, lekture dokumentov, uredniško urejanje končnih dokumentov,

- izdelava raziskav in analiz stanja na področju formalnega in neformalnega izobraževanja glede vključevanja vsebin sodelovalnih in participatornih družbeno-ekonomskih praks,

- izdelava priporočil za povečanje vključevanja področja razvoja participatornih in sodelovalnih družbeno-ekonomskih praks v učne programe in v strateške dokumente s področja izobraževanja,

- priprava in sistematična izvedba kampanj vplivanja na učne programe in načrte (predlaganje priporočil relevantnim ciljnim organizacijam (fakultetam, srednjim šolam, strokovnim institucijam s področja izobraževanja),

- priprava didaktičnih materialov, pripomočkov, gradiv, video posnetkov za učne namene, publikacij, programov delavnic.

Zastavljeni kazalniki projekta so:

  1. Poslovni model konzorcija (hibridni poslovni model: tržne in netržne dejavnosti)
  2. Izvedene raziskave in analize in pripravljena izhodišča za strateške dokumente - DOSTOPNE NA POVEZAVI
  3. Izvedene raziskave in analize in pripravljena priporočila za učne programe in strateške dokumente s področja izobraževanja - DOSTOPNE NA POVEZAVI

Projekt sofinancira Ministrstvo za javno upravo v okviru javnega razpisa za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije NVO in prostovoljstva.

Back to top
Kontaktiraj nas:

info@pekarnamm.org
+386 2 300 68 50
+386 41 481 246

Sveže na instagramu: