18. 11. 2021 ob 17.00, splet

Rosina šola delavskih pravic za mlade

Delavske pravice in podnebna pravičnost

Letošnji že 7. letnik Rosine šole delavskih pravic za mlade umeščamo v širši kontekst podnebne krize in ga kot zaporedje predavanj in pogovorov izvajamo na spletu. Skozi predavanje in pogovore bomo povezovale_i različne vidike tem s področja dela, delavskih pravic in podnebne krize. Spoznali bomo, kaj točno pomeni podnebna kriza, kaj so zelena delovna mesta in zakaj nekatera reproducirajo neenakosti, zakaj so problematične platformne ekonomije tako iz vidika organiziranja delavcev, kakor iz vidika podnebne krize in zakaj je decentralizacija, ki bi vplivala tudi na mobilnost delavcev, nujna tudi iz vidika podnebne krize.

17.00 / Predavanje

Kaj je podnebna pravičnost / Izidor Ostan Ožbolt

Izidor Ostan Ožbolt, aktiven v gibanju Mladi za podnebno pravičnost bo v prvem delu predavanja podnebno pravičnost definirali kot proti-sistemski boj za dostojno življenje na ekološko pestrem in ohranjenem planetu za vse. Dodatno ga bo osvetlili preko razumevanja okoljske destruktivnosti obstoječega sistema in štirih osnovnih podnebnih neenakosti. V drugem delu pa bomo spregovorili o konkretnih ukrepih za dosego podnebne pravičnosti v praksi in akterjih, ki bi bili sposobni takšno preobrazbo izvesti.

18.00 / pogovor

Kaj so v resnici zelena delovna mesta in kaj je narobe s platformnimi ekonomijami / Taj Zavodnik, Gregor Kašman

V pogovoru s Tajem Zavodnikom iz Društva FOCUS, gibanja Mladi za podnebno pravičnost in Centra za družbeno raziskovanje - cedra ter Gregorjem Kašmanom prav tako aktivnega v Centru za družbeno raziskovanje - cedra ter Rdeči pesi, kanalu za pogovore o družbeni, ekološki in politični krizi sodobnega kapitalizma bomo razkrivale_i mite o t. i. zelenih poklicih in se pogovarjale_i o tem, zakaj so poklici v skrbstvu, zdravstvu, vzgoji trenutno najbolj zeleni in kaj bi se moralo z vidika delavk_cev in podnebja na teh področjih še izboljšati. Posvetile_i se bomo tudi platformnim podjetjem in njihovem lažnem komuniciranju okoljske odgovornosti ob sočasnem rušenju že izborjenih delavskih pravic.

19.00 / pogovor

Decentralizacija iz vidika podnebne krize in delovnih mest / Janja Hojnik, Marko Peterlin

Z Janjo Hojnik, doktorico pravnih znanosti in pronicljivo komentatorko ter redno profesorico Pravne fakultete UM in Markom Peterlinom, direktorjem Inštituta za politike prostora, arhitektom in urbanistom ter raziskovalcem urbane politike se bomo pogovarjale_i o tem, kaj centralizacija države pomeni za ljudi in okolje. Orisale_i bomo aktualno stanje ter problematizirale_i neenako razporeditev dejavnosti po državi, načine mobilnosti in s tem nacionalne strategije na področju prometa. Spregovorile_i bomo o tem, kako bi decentralizacija lahko spremenila razporeditev moči med regijami in izboljšala tako pogoje dela kot obseg in kakovost prostega časa.

Dogodki bodo digitalne narave, za interaktivnost bo poskrbljeno.

V četrtek, 18. 11. 2021 od 17.00 bo na našem FACEBOOK profilu potekal prenos v živo. Spremljaš ga lahko tudi, če nimaš ustvarjenega profila na tem socialnem omrežju. Je pa profil potreben za morebitno zastavljanje vprašanj in podajanje komentarjev.

Back to top
Kontaktiraj nas:

info@pekarnamm.org
+386 2 300 68 50
+386 41 481 246

Sveže na instagramu: