Projekt Organizirajmo se, združimo se!

Projekt o prekarnem delu

Mlada mariborska gledališka skupina Omletnice_ki, ki izvira iz šole gledališča zatiranih, se je v teh negotovih časih odločila osvetliti problematičnost prekarnega dela. Po uspešni prvi predstavi »Brez jajc ni omlete«, ki je tematizirala nasilje v partnerskem/družinskem odnosu, odločila osvetliti nevarnosti prekarnega dela. Zaradi lastnih izkušenj in naraščajoče problematike je želela poglobljeno spregovoriti o problemu prekarnosti skozi oči posameznika in to deliti s širšo družbo. Ob postavitvi smotrov je začela z aktivnim razvijanjem projekta, ob tem pa se je obrnila tudi na evropsko solidarnostno enoto, ki podpira mlade pri pomoči, usmerjeni v širšo evropsko skupnost. S tem je dokončno zažarela zelena luč za uresničitev glavnih ciljev: intervjuvati različne prekarne delavce, prisluhniti njihovim izkušnjam in si ogledati njihove delovne prostore, prevesti knjigo o gledališču zatiranih, organizirati delavnice časopisnega gledališča, postaviti forumsko predstavo, s prispevki poseči v medijski prostor, pripraviti fotografsko razstavo in v sodelovanju z Društvom ZIZ tudi koledar.

S čim se torej projekt ukvarja?

Pojem »prekarnost« označuje negotovo, začasno, občasno (in v praksi pogosto tudi slabo plačano) delovno aktivnost. Izvira iz latinske besede precarius, ki je prvotno označevala 'izprošen, priberačen, začasen, odvisen od volje drugega', kasneje pa 'nestalen, negotov, prehoden'. Prekarni delavec je tako nekdo, ki se je znašel med brezposelnostjo in pogodbo za nedoločen čas, ker pa je redko deležen delovnopravnega varstva in socialne varnosti, si tako tudi težko privošči dostojno življenje. In ker so vse te negotove oblike dela legalne, za delodajalce večkrat ugodnejše in tako vse bolj razširjene, se marsikateri prekarec niti ne zaveda, kako hitro se lahko znajde ali pa se je že znašel v izkoriščanem položaju.

Cilj projekta, ki ga skupina razvija pod okriljem Pekarne magdalenske mreže Maribor in je financiran s strani Movita (Zavoda za razvoj mobilnosti mladih), je, da se zgoraj omenjena problematika izpostavi s pomočjo časopisnega gledališča. Gre za tehniko, ki se lahko izvaja kot delavnica ali pa kot proces ustvarjanja teksta oziroma scenarija. Nedramska besedila (časopisne članke, državno ustavo, deklaracije, akte, oglase ipd.) se tako z različnimi podtehnikami preoblikuje, in sicer s prevpraševanjem, kaj teksti izpostavljajo in kaj prikrivajo, na kaj naslovi in fotografije opozarjajo ter koga pri tem nagovarjajo. Časopisno gledališče želi namreč opozoriti na nekritičnost, pristranskost in moč medijev, zato se je skupina pri postavitvi gledališke predstave odločila deloma nasloniti na omenjeno tehniko.

Predstava Cesta prekarskih brigad

Forumska predstava želi z neposrednim stikom z občinstvom raziskati predstavljen družbeni problem. Eden njenih glavnih atributov je vloga jokerja, ki predstavlja most med nastopajočimi in publiko, katero aktivno vpleta v dogajanje na odru. S tem tudi zunanjim opazovalcem ponudi priložnost, da izrazijo lastno mnenje glede problematike oziroma se neposredno priključijo igralcem na odru in tako intervenirajo v dogajanje. Pri ponovitvi prizorov lahko gledalec prekine predstavo na želenem mestu, prevzame vlogo enega od igralcev in postane gled-igralec, s čimer pridobi možnost neposrednega vpliva na potek dogajanja, saj lahko z idejami, besedami oziroma dejanji predstavi svojo zamisel, kako bi lahko predstavljeno problematiko vsak poskusili razrešiti.

Predstava Cesta prekarskih brigad tako obravnava življenje petih različnih prekarnih delavcev, katerih navidezno nepovezana življenja naenkrat združi skupna težava: vlada sprejme zakon, ki zviša cene osnovnih življenjskih potrebščin. Doslej se je ena najmočnejših intervencij zgodila na Ne-festivalu v Gorenjem Gradu, kjer je gledalec nagovoril nastopajočega, da razširi svojo operacijo in k sodelovanju povabi čim več ljudi. Intervencija se je tako zaključila s popolnoma zasedenim odrom, na katerem je okoli trideset ljudi glasno protestiralo proti zakonu.

Omletnice_ki pa so se doslej predstavili tudi na gradu Snežnik na festivalu Floating Castle in v Mariboru na ZIZ festivalu – na dnevih mariborske alternativne gledališke produkcije, kjer je komisija predstavo prepoznala kot socialno-družbeno povezovalno in jo za to tudi nagradila ter na zaključnem dogodku projekta v mariborskem GT22. O nastopih pa so poročali tudi STA, Večer, Portal slovenskega gledališča in Radio Študent.

• Festival Floating Castle na gradu Snežnik, 24. 7. 2021. Premiera predstave “Ceste prekarskih brigad". Foto: Amadej Canjuga

• Ne-festival v Gornjem Gradu, 5. 8. 2021. Intervencija gled-igralca, ki je na odru organiziral protest. Foto: Marja Zakelšek

• ZIZ festivalu v Vetrinjskem dvoru, 6. 9. 2021. Ponovitev predstave, skupina je na 8. Gala ZIZ podelitvi prejela socialno-družbeno povezovalno nagrado. Foto: Amadej Canjuga

Projekt se nadaljuje

A skupina s svojim delovanjem še ni zaključila. Medtem ko so že opravili raziskavo med različnimi prekarnimi delavci in posneli fotografije njihovih delovnih prostorov, prevedli knjigo o gledališču zatiranih In-exat art, sedaj aktivno pripravljajo še fotografsko razstavo, medijske prispevke ter delavnice časopisnega gledališča, na katerih se bo lahko javnost spoznala z metodami, tehnikami in omenjeno problematiko.

»Organizirajmo se, združimo se!« je slogan projekta in skupine, ki bdi nad njim in si želi, da bi se prekarnost kot družbeni problem kolektivno ozavestila ter bi tako prekarci prepoznali svoj položaj. Kot zatrjujejo, lahko težave mnogih le z zavedanjem in aktivnim pristopom vsaj omilimo, če ne razrešimo.

Pogovori s prekarnimi delavkami_ci

Skupina se je odločila intervjuvati prekarne delavke_ce različnih poklicev, starosti in statusov ter na podlagi odgovorov ugotoviti, kako same_i prepoznavajo svoj položaj in kako so z njim zadovoljne_i.

Prevod odlomka knjige, podcast in ZIZ koledar

Prevedli so tudi knjigo o gledališču zatiranih In-exat art, organizirali delavnice časopisnega gledališča, postavili razstavo in forumsko predstavo, posneli podcast z naslovom »Babi, danes so službe drugačne« ter v sodelovanju z Društvom ZIZ ustvarili tudi koledar za leto 2022.

Delavnice časopisnega gledališča

Obravnavana problematika projekta je bila osvetljena tudi tudi s pomočjo časopisnega gledališča. Gre za tehniko, ki se lahko izvaja kot delavnica ali pa kot proces ustvarjanja teksta oziroma scenarija. Nedramska besedila (časopisne članke, državno ustavo, deklaracije, akte, oglase ipd.) se tako z različnimi podtehnikami preoblikuje, in sicer s prevpraševanjem, kaj teksti izpostavljajo in kaj prikrivajo, na kaj naslovi in fotografije opozarjajo ter koga pri tem nagovarjajo.

Časopisno gledališče želi namreč opozoriti na nekritičnost, pristranskost in moč medijev, zato se je skupina pri postavitvi gledališke predstave odločila deloma nasloniti na omenjeno tehniko. Sprva se je tehnik časopisnega gledališča poslužila skupina, ki je pripravljala avtorsko predstavo Cesta prekarskih brigad, nato pa povabila še druge na delavnici Božična prekarna (22. 12. 2021) in Prekarna pomlad (19. 3. 2022).

Zaključni dogodek: delavnica, predstava in razstava

Po delavnici časopisnega gledališča, zaključni predstavi in klasičnem forumskem razgovoru je skupina povabila še na zaključno razstavo, ki je ponudila vpogled v razvoj projekta, izkušnje in delovne prostore različnih prekarnih delavcev, fotografije celotnega procesa projekta, prevedeno knjigo o gledališču zatiranih, izjave in izdelke udeležencev časopisnega gledališča in raziskavo o delovnem in socialnem stanju v kulturno-kreativnem sektorju, ki ga je izvedel Kreativni center Poligon, kritični koledar za leto 2022, ki so ga Omletnice_ki pripravili z Društvom ZIZ, in prispevke, ki so posegli v medijski prostor.

Združeni, zorganizirani, močnejši.

Financerji: Erasmus+, Evropska solidarnostna enota

Back to top
Kontaktiraj nas:

info@pekarnamm.org
+386 2 300 68 50
+386 41 481 246

Sveže na instagramu: