prostovoljsko delo mladih za mlade

Mladi za mesta proti podnebnim spremembam

Od 1999 mlade preko programa "Prostovoljsko delo mladih za mlade" vključujemo v naše programe. V letošnjem šolskem letu se je na pobudo mladih oblikovala skupina, ki se ukvarja z vzroki, posledicami in načini blaženja okoljske krize. Rok in Mojca sta pripravila spodnji zapis:

»Prostovoljskemu delu sva se pridružila oktobra 2020, saj sva oba zelo zaskrbljena nad problematiko podnebnih sprememb. Pri najinem prostovoljskem delu sodelujeva pri skupini za monitoring na novo zasajenega gozdička v Mariboru ter mapiranju potencialnih lokacij, na katerih bi lahko pripomogli k omilitvi vpliva podnebnih sprememb. Novembra 2020 smo se pridružili akciji Organizacije za participatorno družbo in Iniciative mestni zbor, kjer smo na Ljubljanski ulici zasadili manjši gozdiček z uporabo metode Miyawaki. To pomeni, da so bile rastline zasajene zelo na gosto, saj smo na območju manjšega teniškega igrišča zasadili več kot 800 rastlin. To bo omogočilo, da bodo te zaradi tekmovanja za svetlobo rasle zelo hitro. Namen je, da bi gozdiček pripomogel k ohlajanju toplotnega otoka v tem delu Maribora. V prihodnjih mesecih bomo na tem območju izvajali tudi monitoring žuželk, ptic in rastlin in na tak način spremljali učinkovitost ukrepa. Ker se nas večina na tako delo ne spozna najbolj, so nam pomoč ponudili tudi člani Društva študentov naravoslovja. Pri mapiranju smo se razdelili na manjše skupine, v okviru katerih razmišljamo, kako bi izboljšali posamezne aspekte mesta kot npr. javni promet, ozelenitev fasad, streh in zidov. Skupaj bomo izdelali načrt, ki ga bomo posredovali Mestni občini Maribor, pri čemer bomo sodelovali tudi z Inštitutom za politike prostora. Z našim delom tako stremimo k temu, da bi bilo mesto Maribor bolj zeleno, kar bi delovalo v dobrobit okolja ter prebivalcev mesta.«

Back to top
Kontaktiraj nas:

info@pekarnamm.org
+386 2 300 68 50
+386 41 481 246

Sveže na instagramu: