Kratki vodnik za učiteljice in mentorice

Participatorne in sodelovalne družbeno-ekonomske prakse

Sodobne družbe se soočajo z resnim razkrajanjem skupnostnih principov. V temeljih tega razkrajanja se nahajajo družbeno-ekonomsko-politični problemi kot so individualizacija, atomizacija in nepovezanost ter ekonomska nemoč posameznic, pomanjkanje znanja, veščin in informacij. Zato je pomembno, da izobraževalni programi in usposabljanja vključujejo vsebine ter metode poučevanja, ki naslavljajo te probleme. Družbene spremembe se v temelju dogajajo prav skozi učenje, ozaveščanje in opolnomočenje posameznic.

Učiteljice in mentorice, ki se pri svojem delu z učenkami, dijakinjami in udeleženkami srečujete s potrebo, da jim predstavite vsebine s področja participatornih in sodelovalnih družbeno-ekonomskih praks, lahko v tem kratkem vodniku najdete strnjene predstavitve ter didaktične vaje za štiri ključna področja, skozi katera lahko svojim učenkam, dijakinjam, slušateljicam predstavite vsebine participatornih in sodelovalnih družbeno-ekonomskih praks, in sicer zadružništvo, prekarnost, participativni proračun ter kritično pismenost. Vsako področje v vodniku je strnjeno predstavljeno na en “poster”, kjer je kratkemu opisu področja dodana tudi didaktična vaja za ilustracijo tematike posameznega področja v praksi ter nekaj virov za nadaljnje branje.

S tem kratkim vodnikom želimo vam - izvajalkam izobraževanj in usposabljanj omogočiti, da se lahko na hitro seznanite s področjem participatornih in sodelovalnih družbeno-ekonomskih praks ter v obliki kratkih predstavitev in vaj v svoje delo vključite vsebine, ki krepijo povezovanje in sodelovanje, ki usposabljajo za uveljavitev praks participativne ekonomije, soupravljanja, samoorganiziranja in dostojnega dela, in ki krepijo vzgojo kritično pismenih ter družbeno in politično angažiranih posameznic.

Kratki vodnik lahko preberete na povezavi:

Kratek vodnik smo v okviru projekta »DELATI SKUPAJ – za solidarno družbo« pripravile sodelavke konzorcijskih partneric projekta: Združenje Center alternativne in avtonomne produkcije, Gibanje za dostojno delo in socialno družbo, Organizacija za participatorno družbo in Pekarna Magdalenske mreže Maribor. S soglasjem avtorice Ane Bassin, smo uporabile ilustracije, ki so nastale v okviru projekta "Združimo se!".

Back to top
Kontaktiraj nas:

info@pekarnamm.org
+386 2 300 68 50
+386 41 481 246

Sveže na instagramu: