Knjižnica tete rose

S teto Roso o aktualnih bojih

V skladu z mislijo Rose Luxemburg, po kateri se naša knjižnica imenuje, organiziramo bralne, pogovorne in filmske večere o delih, ki jih hranimo v knjižnici, ter o progresivnih družbeno-političnih gibanjih, ki jih dela v knjižnici obravnavajo.

Kar nekaj vsebin se je odvilo na spletu, posnetki so dostopni, zato te vabimo da prisluhneš problematiziranju obstoječih družbenih in političnih razmer ter navdihujočim praksam zoperstavljanja.

DECEMBER 2021

Čas rdečih češenj: 150 let pariške komune

Pogovor o tem kaj nam danes pomeni prva vstajavstaja socialističnega delavstva, prvi poskus vzpostavitve oblasti pod nadzorom proletariata. O tem kakšni so bili njeni politični in kakšni družbeni učinki in katere leve ideološke struje so krojile komuno.

november 2021

S teto Roso v anarhistično Cluj / Napoco

Pogovor o bojih v današnji RomunijiRomuniji s poudarkom na prisilnih izselitvah, avtonomnih socialnih prostorih, stanovanjskih in drugih družbenih problemih, skozi vedenje in dolgoletne izkušnje našega nadvse zanimivega sogovornika, tovariša Manuela.

december 2020

Snemamo, akcija! Če policijskega nasilja ni, zakaj ga je potemtakem prepovedano posneti?

Pogovor o razmerah v FrancijiFranciji ter policijskem nasilju na protestih ter novo sprejetem zakonu. Osvetljene so bile trenutne situacije ter primeri iz zgodovine, vezani na policijsko nasilje napram manjšinam, predvsem institucionalnega nasilja.

november 2020

Moja maternica ni kapelica!

Pogovor o dogajanju na PoljskemPoljskem je bil zastavljen v feministični perspektivi. Usmerjen je bil predvsem v - sicer javnosti precej poznano - problematiko kršitve pravic žensk glede dostopa do umetne prekinitve nosečnosti. Dotaknile_i smo se tudi preteklih odzadnjih, povezanih in ostalih, nepovezanih družbenih ter političnih tem.

november 2020

Se lahko od diktatorske sosede kaj naučimo?

Pogovor o razmerah na Madžarskem,Madžarskem, kjer smo iz prve roke dobile_i nekaj kritičnih uvidov v to, kako se je začelo, kako je potekalo in kakšna je trenutno politična situacija pri naših sosedih na izbranih področjih, na primer na družbenem področju, v kulturi in v visokem šolstvu.

Back to top
Kontaktiraj nas:

info@pekarnamm.org
+386 2 300 68 50
+386 41 481 246

Sveže na instagramu: