Poročamo

Delavnice kritične pismenosti na temo participativne demokracije

Naša organizacija je partnerica v projektu Učenje za participativno demokracijo Društva Organizacija za participatorno družbo (DOPD), ki ga sofinancira Active Citizens Fund Slovenija.

Projekt je namenjen izobraževanju mladih o participativni demokraciji, saj imajo mladi zelo malo znanja o tem, kaj politika in političnost pomenita ter kako demokracija deluje. Razlog za to je tudi dejstvo, da v šolskem sistemu demokracije ne izkusijo in jih ta za participacijo ne pripravi in ne motivira. Problem se še dodatno poglobi pri mladih, ki se v življenju srečujejo z različnimi ovirami (jezikovne ovire, invalidnosti, socialna deprivilegiranost...). Ta manko pomeni, da mladi iz šolskega sistema izstopijo nevajeni udejstvovanja v demokratičnem procesu in imajo posledično zelo nizek nivo razumevanja pomena aktivnega državljanstva in nizko sposobnost za aktivno udeleževanje v političih procesih. Zaradi tega se med drugim v okviru projekta za dijake_inje srednjih šol, ki so se na pobudo DOPD odločile za uvedbo participatornega proračuna, izvajajo delavnice kritične pismenosti na temo participativne demokracije. Mladi se seznanijo s temeljnimi razlikami med predstavniško in participatorno ter neposredno demokracijo, spoznajo obstoječe oblike neposredne demokracije, ki se izvajajo na različnih koncih sveta ter pobliže spoznajo tudi enega izmed najbolj prepoznavnih mehanizmov participacije prebivalk_cev, tj. participatorni proračun.

V okviru delavnic, se dijaki_inje po uvodnih razpravi, v skupinah odpravijo na sprehod po šoli, kjer identificirajo elemente, ki se bodisi v prostorski ureditvi, bodisi v smislu dostopnosti in socialnega izključevanja zdijo problematični. V skupnih razpravah pridejo do rešitev, pa tudi do predlogov za uvedbo dodatnih mehkih vsebin v šoli, kot so npr. novi krožki, tabori, predavanja ali svetovanja. Te predloge nato po vrnitvi v razred predstavijo drugim skupinam, kjer se razprava nadaljuje in predlogi dobijo končno obliko. Predloge nato skupaj vpišejo v posebej narejeno spletno platformo za izvedbo participatornega proračuna na šolah. Tako so pripravljeni za pregled s strani šole in sodelavk_cev DOPD, nato pa za glasovanje, ki ga šola odpre za svoje dijake_inje. V letu 2023 smo tako izpeljale_i 21 delavnic na štirih srednjih šolah v Mariboru, na Ptuju in v Piranu, v letu 2024 pa nas čaka še pet delavnic na dveh srednjih šolah v Ajdovščini in Novi Gorici.

Back to top
Kontaktiraj nas:

info@pekarnamm.org
+386 2 300 68 50
+386 41 481 246

Sveže na instagramu: