obeležujemo

8. marec - mednarodni dan žena

"Svoje celovite emancipacije ne bomo dosegle niti z dopuščanjem t. i. „svobodnih poklicev“ in enakih pravic šolanja za moške in ženske – čeravno so zahteve po teh pravicah same po sebi naravne in pravične – niti ne z dodelitvijo političnih pravic. Dežele, v katerih obstaja tako imenovana svobodna in neposredna volilna pravica, nam kažejo, kako neznatna je njena resnična vrednost. Pravica glasovanja brez ekonomske svobode ni nič več in nič manj kot primer omejene demokracije, ki nima nikakršne smeri. Če bi bila socialna emancipacija odvisna od političnih pravic, ne bi v deželah s splošno volilno pravico obstajala nikakršna socialna vprašanja več. Emancipacija ženske kot tudi celotnega človeštva je izključno delo emancipacije dela od kapitala. Le v socialistični družbi bodo prišle ženske kot delavke do popolnega posedovanja svojih pravic."

Clara Zetkin, referat ob ustanovnem kongresu Druge internacionale, 1889

Portreti delavk, ki so jih posnele Olga Chernysheva, Chris Killp in Helga Paris in so bile razstavljene v Tate modern

Back to top
Kontaktiraj nas:

info@pekarnamm.org
+386 2 300 68 50
+386 41 481 246

Sveže na instagramu: