1. 6. 2021 ob 18:00, splet

Sovjetski montažni film

Cikel predavanj iz zgodovine filma bo v okviru petnajstih predavanj osvetlilo začetke in razvoj filma iz različnih perspektiv. Pričeli bomo z s samim rojstvom filma in mitom o bratih Lumiere, nadaljevali z nemim filmom, se dotaknili sovjetskega montažnega filma, italijanskega neorealizma, jugoslovanskega črnega in francoskega novega vala. Nato bomo obrnili fokus na filmske zvrsti ter se posvetili dokumentarnemu, eksperimentalnemu, kratkemu pa hollywoodskemu filmu in alternativam zahodnemu filmskemu kanonu. Cikel bomo zaključili z reprezentacijo žensk v slovenskem filmu, slovenskim poosamosvojitvenim filmom in pregledom obetov filma za 21. stoletje.

Vabljene_i na tretje v ciklu predavanj Zgodovina filma. Tokrat bomo gostili Andreja Špraha s predavanjem Sovjetski montažni film.

Udeležba je brezplačna. PrijavePrijave zbiramo do 31. 5. 2021 na prijava@filmfactory.si. Dostop do spletnega predavanja boste prijavljene_i prejele_i naknadno po elektronski pošti. Dogodek bo trajal 75 min.

Sovjetski montažni film

Eno najbolj plodovitih in ustvarjalno inventivnih obdobij v zgodovini filmske umetnosti zagotovo predstavlja čas, v katerem so velikani sovjetskega montažnega filma raziskovali in odkrivali nove izrazne možnosti gibljivih podob. V predavanju bomo ob konkretnih filmskih primerih osvetlili ključne ustvarjalne poudarke in prelomna teoretska izhodišča, ki so usodno vplivali na razvoj svetovne kinematografije.

Doc. dr. Andrej Šprah

je vodja raziskovalno-založniškega oddelka Slovenske kinoteke ter docent za področje zgodovine in teorije filma in televizije na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani. Njegove pomembnejše objave obsegajo monografije Prizorišče odpora (Društvo Kino!, 2010), Vračanje realnosti (Slovenska kinoteka, 2011), Neuklonljivost vizije (Slovenska kinoteka, 2013) in poglavja “Contemporary Newsreel and New Everybody Figures as Mediators in Late Democracies” v: Anna Schober (ed.), Popularisation and Populism in the Visual Arts: Attraction Images (Routledge, 2020) in “Newsreel Front: A revived vision of Third Cinema in Slovenia” v: Ewa Mazierska and Lars Kristensen (eds.), Third Cinema, World Cinema and Marxism (Bloomsbury, 2020). Med leti 1997 in 2005 je bil član uredništva revije Ekran, od leta 2008 pa je član uredništva revije KINO!.

Cikel zgodovina filma nastaja v koprodukciji Film Factory v sklopu izobraževalnega programa Film Smoothie in Pekarne Magdalenske mreže v sklopu programa Galerija K18. Projekt je financiran s strani Slovenskega filmskega centra in Mestne občine Maribor.

Back to top
Kontaktiraj nas:

info@pekarnamm.org
+386 2 300 68 50
+386 41 481 246

Sveže na instagramu: