vztrajno in marljivo, splet

Prostovoljsko delo mladih za mlade

V šolskem letu 2020/ 2021 deluje v MISC INFOPEKA v programu "Prostovoljsko delo mladih za mlade" 31 prostovoljk_cev. Kljub omejitvam, ki jih s seboj prinaša Covid-19, so aktivne_i v dveh prostovoljskih programih. Deset prostovoljk_cev, ki nudi brezplačno učno pomoč otrokom in mladostnicam_kom, se poleg matematičnih problemov, angleških nepravilnih glagolov in slovensko slovnico ukvarja tudi z zagatami nudenja učne pomoči na daljavo. Da se zagate vseeno sproti premoščajo, skrbimo na rednih konzultacijah s strokovno sodelavko in z mentorico.

V prostovoljskem programu "Mladi za mesta proti podnebnim spremembam" pa se 21 prostovoljk_cev spopada s posledicami podnebnih sprememb v mestu. Ena skupina izdeluje metodologijo spremljanja rasti rastlin, pojava žuželk in ptic v urbanem gozdičku, ki so ga Iniciativi mestni zbor in Organizaciji za participatorno družbo pomagale_i posaditi po metodi japonskega botanika Akire Miyawakija v novembru 2020. Urban gozdiček posajen ob toplotnem otoku bo med drugim prispeval k ohlajanju zraka, krepitvi biodiverzitete in zadrževanju hrupa. Druga skupina mapira lokacije v mestu, ki bi se jih dalo s pomočjo ukrepov kot so zasajevanje dreves, ozelenitve fasad in streh, vodoprepustno tlakovanje... prilagoditi tako, da se bo prispevalo k lajšanju posledic podnebnih sprememb. Da so opremljene_i s primernim znanjem in orodji skrbijo strokovnjaki_nje s posameznih področij. Seznam ukrepov in lokacij bodo nato zbrale_i v dokumentu, ki ga bodo posredovale Mestni občini Maribor z željo po čimprejšnjem konkretnem odzivu pri spopadanju s posledicami podnebne krize.

Back to top
Kontaktiraj nas:

info@pekarnamm.org
+386 2 300 68 50
+386 41 481 246

Sveže na instagramu: