15. - 17. 1. 2021, splet

Gledališče dialoga kot metoda
pri delu z mladimi

Delavnica “Gledališče dialoga kot metoda pri delu z mladimi” predstavlja metodo, ki preko dialoga omogoča transformativno delovanje na svet okrog nas ter se uporablja v pedagoške, izobraževalne in gledališko-aktivistične namene kot orodje za doseganje socialne pravičnosti, lahko pa ima tudi terapevtske učinke. Usposabljanje, namenjeno strokovnim delavkam_cem v vrtcih, šolah in drugih organizacijah, bo potekalo na spletu od petka, 15. 1. 2021, do nedelje, 17. 1. 2021, v obsegu 18 pedagoških ur in je v katalogu Katis ovrednoteno z 1 točko.

Prijave sprejemamo v sistemu Katis in po e-pošti na naslov barbara.polajnar@gmail.com do 8. 1. 2021. Cena delavnice je 50,00 €.

Vsebina delavnice:

V družbi individualizma smo premalo osredotočeni na razumevanje drugih, na dialog in vključevalnost. Na delavnici bomo raziskovali vprašanja, kako razumeti svoja lastna prepričanja ter prepričanja drugih ljudi ter pri tem širiti strpnost in zmanjševati diskriminacije. Delavnica ponuja konkretne vaje in tehnike gledališča za družbene spremembe, kjer lahko dialog prenesemo v skupinsko delo. Namen delavnice je predstaviti gledališče dialoga kot vključujočo in participativno obliko dela z mladimi, kjer na primerih iz vsakdanjega življenja raziskujemo razmerja moči in neenakosti v družbi.

Program temelji na dialoški pedagogiki oz. pedagogiki zatiranih, ki je v tujini sicer že zelo razvita in sprejeta v uradne izobraževalne sisteme. Gre za medsebojno učenje učenec-učitelj, ki poteka ves čas in je nasprotno ‘bančnemu’ načinu poučevanja, kjer učitelj ‘vlaga’ znanje v učenca. Z razumevanjem dialoškega izobraževanja ter pristopov, ki jih uporabljamo na delavnici, vzpostavljamo prostor za vključevanje in aktivno udeležbo učencev ter poglobljen pristop dela s strani učiteljev. Ves čas delavnice gre za izkustveno učenje, kjer vzpostavljamo varen prostor in odpiramo vprašanja (ki so v realnosti morda tabu) ter skupaj v dialogu iščemo možne odgovore in rešitve.

S širjenjem kritičnega mišljenja in družbene aktivacije posameznikov skrbimo za trajnostno in bolj strpno družbo. Glavna poslanstva gledališča za družbene spremembe, ki jih pri delu z udeleženci in udeleženkami uporabljamo in izpostavljamo, so:

– paziti nase in na druge (spoštovanje svojih meja in meja drugih),

– vzpostavljanje dialoga in ne prekinjanje vzpostavljenih monologov in

–humanizacija človeštva.

Osrednji cilji delavnice:

– razvijanje orodij vzpostavljanja dialoga,

– skupinsko delo,

– samozavest in javno izražanje,

– sodelovalni odnosi,

– aktivno reševanje družbenih vprašanj in

– kritično vrednotenje.

Na delavnici bomo spoznali in obravnavali:

– teoretske osnove pedagogike zatiranih,

– osnovne principe in orodja v gledališču dialoga ter gledališču za družbene spremembe,

– vaje in igre iz gledališke pedagogike,

– tehnike slikovnega, časopisnega gledališča ter forumsko gledališče ali mavrico želja.

Razvijali bomo:

– kompetence branja, analiziranja, vrednotenja, kritike in uporabe informacij v medijih, socialnih omrežjih in na spletu. Časopisno gledališče opozarja na moč medijev, ki so v rokah dominantnega razreda (Kaj je v članku in na fotografijah izpostavljeno, kaj skrito? Komu so novice namenjene?);

– empatijo, vključevalnost in razumevanje, kompetence strpnosti in medkulturnega dialoga;

– pristope lastnega dela vsakega udeleženca (sprotno apliciranje in priprava za prenos na skupino).

Udeleženke_ci boste prejele_i potrdilo o udeležbi z navedbo števila ur in obravnavanih vsebin.

izvajalka

Barbara Polajnar (1987)

Študirala je kulturologijo na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, kjer je diplomirala in magistrirala na temo gledališča zatiranih. Od leta 2010 je izvajalka delavnic, usposabljanj in izobraževanj v tehnikah gledališča zatiranih v Sloveniji (Zavid BOB, Pekarna Magdalenske mreže Maribor, Ana Monro, KUD Transformator, SNG Nova Gorica, Mreža Mama, MKC Maribor, MC Trbovlje, Mc Zagorje ob Savi, Bunker, Šola v kulturi, Filozofska fakulteta v Mariboru – oddelek za slavistiko, Javna Agencija za knjigo RS, Vrtec Jarše, KUD Kibla, II. Gimnazija Maribor – OIV vsebine) in v tujini (Avstrija, Južnoafriška Republika, Romunija, Bolgarija, Nepal, Hrvaška itd.).

Back to top
Kontaktiraj nas:

info@pekarnamm.org
+386 2 300 68 50
+386 41 481 246

Sveže na instagramu: