25. 4. 2024 ob 18.00, Pekarna Magdalenske mreže

Prvi maj delavstvu nazaj: Predavanje o prazniku dela in njegovem zgodovinskem kontekstu

V sodelovanju z Društvom Iskra in Ekosocialistično iniciativo KLAS te v četrtek, 25. 4. 2024, ob 18.00 vabimo na predavanje o zgodovini praznika dela, ki poteka v sklopu Iskrinih prvomajskih akcij.

Praznik dela ima namreč bogato zgodovino v dolgotrajnih bojih delavskega gibanja, ki pa je dandanes, ko je prvomajski praznik steriliziran in odtujen od svojega izvornega političnega pomena, pogosto spregledana. V predavanju se bomo tako posvetili izvorom tega praznika v mednarodnem delavskem gibanju 19. stoletja, sledili njegovemu razvoju po svetu in pri nas preko socialistične Jugoslavije ter vse do danes. Ugotavljali bomo, kako se je praznovanje tega praznika spreminjalo skozi čas in kako se je spreminjal njegov pomen v širšem kontekstu razrednega boja. Nato pa bomo podali celostno kritiko sodobne oblike praznovanja 1. maja v luči njegove zgodovine in hkrati materialne realnosti dela, ki naj bi ga le ta praznoval. Zraven pa ne bomo pozabili na lokalne zgodovinske specifike praznovanja prvega maja v Mariboru.

Back to top
Kontaktiraj nas:

info@pekarnamm.org
+386 2 300 68 50
+386 41 481 246

Sveže na instagramu: