25. 4. 2024 ob 11.00, OBRAT

Mladi naj se družbene participacije učijo že v šoli

V četrtek, 25. 4. 2024, te ob 11.00 vabimo v OBRAT, prostor umetnosti in participacije na predstavitev rezultatov projekta Učenje za participativno demokracijo in izobraževalnega modela Participativna demokracija za srednje šole kot dela predvidenih vsebin in aktivnosti v okviru predmetnega sklopa Aktivno državljanstvo.

Evropska skupnost prav te dni, ko poteka evropski teden mladih, posebno pozornost posveča promociji aktivnega državljanstva med mladimi in ozavešča o vključevanju mladih v procese odločanja, kar ima v luči skorajšnjih volitev v Evropski parlament še posebno težo. Različne raziskave namreč kažejo, da so mladi precej manj politično aktivni kot druge starostne skupine.

Ampak mladi niso apolitični, marveč se čutijo odtujeni od političnih procesov, prek katerih v sodobni družbi upravljamo s skupnimi družbenimi zadevami in sprejemamo odločitve. V šolskem sistemu pa se participacije ne učijo in demokracije neposredno zares tudi ne izkusijo. Projekt Učenje za participativno demokracijo predstavlja korak k zapolnitvi omenjene vrzeli.

Šest slovenskih srednjih šol je izkoristilo priložnost, da v projektu sodeluje. Skozi delavnice o participativni demokraciji in z izvedbo procesa participativnega proračuna v šoli so se dijakinje in dijaki s participativnimi procesi seznanili, nato pa v enem od njih – torej v participativnem proračunu – zares tudi sodelovali. Na četrtkovem dogodku bomo izvajalci – Društvo organizacija ta participatorno družbo in Pekarna Magdalenske mreže skupaj pogledali, na katerih srednjih šolah je bil v tem šolskem letu vpeljan participativni proračun in kako je proces potekal. Predstavili bomo rezultate in še, kakšne trende v razmišljanju mladih smo izvajalci delavnic zaznali. Predstavili bomo tudi izobraževalni model Participativna demokracija za srednje šole, s pripomočki za samostojno izvedbo delavnice in s priročnikom za izvedbo participativnega proračuna v šoli. Prizadevamo si namreč, da bi se model uvrstil med predpisane oz. priporočene vsebine v okviru predmeta Aktivno državljanstvo, saj menimo, da bi izobraževalni model, ki vsebuje realno izkušnjo sodelovanja v demokratičnem procesu, pomagal okrepiti pripravljenosti mladih za participacijo v družbi v prihodnje.

Back to top
Kontaktiraj nas:

info@pekarnamm.org
+386 2 300 68 50
+386 41 481 246

Sveže na instagramu: