21. 12. 2023 ob 18.00, Pekarna Magdalenske mreže

Lezbični aktivizem v Sloveniji v osemdesetih

V četrtek, 21. 12. 2023, te ob 18.00 vabimo v prostore Pekarne Magdalenske mreže na predavanje dr. Maje Pan z naslovom Lezbični aktivizem v Sloveniji osemdesetih.

Maja Pan bo v svojem predavanju obravnavala lezbištvo skozi prizmo avtonomnega lezbičnega organiziranja v Sloveniji, ki je vključevalo stike in sodelovanja z jugoslovansko novo feministično sceno in slovenskim gejevskim gibanjem v kontekstu t. i. demokratizacijskih procesov: civilnodružbenih ter alternativnih gibanj osemdesetih in zgodnjih devetdesetih letih 20. stoletja. Sledili bomo poteku lezbičnega organiziranja do leta 1993, ko je prišlo do zasedbe izpraznjenega kompleksa jugoslovanske vojske na Metelkovi ulici v Ljubljani, danes znanega kot Avtonomni kulturni center Metelkova mesto. Kako je bilo lezbično gibanje razpeto med novim feminističnim in gejevskim gibanjem? Zakaj se je prva lezbična skupina v Jugoslaviji pojavila ravno v Sloveniji? In kaj pomeni, da je bila ustanovljena »performativno«?

Maja Pan

po izobrazbi je doktorica filozofije, magistrica ženskih študij in feministične teorije (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za filozofijo). Znanstveno raziskovalno deluje kot feministična teoretičarka in neodvisna raziskovalka, je avtorica in soavtorica večih znanstvenih člankov ter poglavij v mednarodnih ter domačih publikacijah s polja humanistike in družbenih ved.

Predavanje poteka v okviru cikla predavanj s področja medijskega opismenjevanja o obravnavi ranljivih skupin (LGBTIQ+, migranti, ženske) v slovenski medijski krajini v okviru projekta MORSI-PS, ki ga organizira Časopis za kritiko znanosti (ČKZ) v sodelovanju s parnerji: Pekarna Magdalenske mreže, Mariborska knjižnica, C.M.A.K. in Forum Tomizza 2022.

ČKZ je revija, ki že pet desetletij kritično premišlja, reflektira in opozarja na marginalizirane, ranljive dele družbe, kar dokazujejo tudi številne izdaje revije, kot so Ženske v znanosti, Zamolčane zgodovine I, Mesto žensk – Zamolčane zgodovine II, Zelene politike/Begunci, Balkanska migracijska pot, Nasilje nad LGBT mladino in odraslimi idr.

A ČKZ ne premišlja in opozarja le skozi tiskano besedo raziskovalk/-cev, znanstvenic/-kov, ampak se tudi aktivno bori za pravice ranljivih skupin v različnih aktivističnih pobudah. V tem kontekstu s ciklom predavanj širimo naša teoretska in praktična prizadevanja za ozaveščanje in sprejemanje ranljivih skupin v Sloveniji - med mladimi, starejšimi, različnimi jezikovnimi skupinami ipd.

Projekt sofinancira Ministrstvo za kulturo.

Back to top
Kontaktiraj nas:

info@pekarnamm.org
+386 2 300 68 50
+386 41 481 246

Sveže na instagramu: