5. 12. 2023 ob 17.00, Pekarna Magdalenske mreže

Predavanja iz umetnostne zgodovine: Srednjeveška umetna obrt

Srednjeveška umetna obrt na Slovenskem

V torek, 5. 12. 2023, te ob 17.00 vabimo v prostore Pekarne Magdalenske mreže na zadnje predavanje iz umetnostne zgodovine v tem ciklu, ko govorimo o poznoantični in zgodnjesrednjeveški umetnosti.

Tekom preteklih predavanj smo spoznavali srednjeveško umetno obrt. Sledili smo razvoju od začetkov v zgodnjem srednjem veku, preko otonskih in karolinških spomenikov, pa vse do spoznavanja romanskega in gotskega časa. Videli smo razpela, relikviarije, kelihe in drugo liturgično posodje. Naše zadnje predavanju bomo zato posvetili umetni obrti na Slovenskem in spoznali kakšne spomenike premore naš prostor.

Cikel predavanj na temo zgodovine umetnosti pripravljamo že vrsto let. Srečanja se bodo odvijala tedensko v razponu dveh mesecev. Posamezno predavanje, ki bo trajalo dve šolski uri, bo izvajal uni. dipl. umetnostni zgodovinar Simon Žlahtič. V letu 2022 smo spoznavali ikonografijo, letos pa si bomo podrobneje ogledali svet srednjeveške umetne obrti, ki je velikokrat prezrt dragulj zgodovine umetnosti, ki je velikokrat prezrt dragulj zgodovine umetnosti. Spoznavamo zlatarstvo, kamnoseštvo, livarstvo, kostorezce, tkaninine, rezbarstvo, draguljarstvo…

Vabljen_a, da se nam pridružiš!
Limoški križi

Teme predavanj bodo razvrščene v naslednje sklope:

Poznoantična in zgodnjesrednjeveška umetna obrt; Karolinška umetna obrt; Otonska umetna obrt; Romanska umetna obrt I; Romanska umetna obrt II; Gotska umetna obrt I; Gotska umetna obrt II in Srednjeveška umetna obrt na slovenskem.

Back to top
Kontaktiraj nas:

info@pekarnamm.org
+386 2 300 68 50
+386 41 481 246

Sveže na instagramu: