17. 10. 2023 ob 17.00, Pekarna Magdalenske mreže

Predavanja iz umetnostne zgodovine: Srednjeveška umetna obrt

Karolinška umetna obrt

V torek, 17. 10. 2023, te ob 17.00 vabimo v prostore Pekarne Magdalenske mreže na drugo predavanje iz umetnostne zgodovine v tem ciklu, ko govorimo o poznoantični in zgodnjesrednjeveški umetnosti.

Pojem karolinške umetnosti zaobjema umetniško dejavnost na področju frankovskega vpliva. Je umetnost, ki je nastajala v 8. in 9. stoletju in je povezana z vladarsko dinastijo Karla Velikega in njegovih potomcev, ki so zaznamovali zgodnji srednji vek in gradili temelje Evrope. Nastajala je za dvorni krog ter skupino pomembnih samostanov. Zato kaže izjemne kvalitete in zanimive mojstrske rešitve problemov, še posebej v umetni obrti, ki pa se je na žalost ni ohranilo veliko. Vstopili bomo v svet zlata, dragih in poldragih kamnov, slonovine in brona.

Cikel predavanj na temo zgodovine umetnosti pripravljamo že vrsto let. Srečanja se bodo odvijala tedensko v razponu dveh mesecev. Posamezno predavanje, ki bo trajalo dve šolski uri, bo izvajal uni. dipl. umetnostni zgodovinar Simon Žlahtič. V letu 2022 smo spoznavali ikonografijo, letos pa si bomo podrobneje ogledali svet srednjeveške umetne obrti, ki je velikokrat prezrt dragulj zgodovine umetnosti, ki je velikokrat prezrt dragulj zgodovine umetnosti. Spoznavamo zlatarstvo, kamnoseštvo, livarstvo, kostorezce, tkaninine, rezbarstvo, draguljarstvo…

Vabljen_a, da se nam pridružiš!
Lotarjev kristal, graviran kamnit kristal, sredina 9. stoletja.

Teme predavanj bodo razvrščene v naslednje sklope:

Poznoantična in zgodnjesrednjeveška umetna obrt; Karolinška umetna obrt; Otonska umetna obrt; Romanska umetna obrt I; Romanska umetna obrt II; Gotska umetna obrt I; Gotska umetna obrt II in Srednjeveška umetna obrt na slovenskem.

Back to top
Kontaktiraj nas:

info@pekarnamm.org
+386 2 300 68 50
+386 41 481 246

Sveže na instagramu: