10. 10. 2023 ob 17.00, Pekarna Magdalenske mreže

Predavanja iz umetnostne zgodovine: Srednjeveška umetna obrt

Poznoantična in zgodnjesrednjeveška umetna obrt

V torek, 10. 10. 2023, te ob 17.00 vabimo v prostore Pekarne Magdalenske mreže na prvo predavanje iz umetnostne zgodovine v tem ciklu, ko govorimo o poznoantični in zgodnjesrednjeveški umetnosti.

Cikel predavanj na temo zgodovine umetnosti pripravljamo že vrsto let. Srečanja se bodo odvijala tedensko v razponu dveh mesecev. Posamezno predavanje, ki bo trajalo dve šolski uri, bo izvajal uni. dipl. umetnostni zgodovinar Simon Žlahtič. V letu 2022 smo spoznavali ikonografijo, letos pa si bomo podrobneje ogledali svet srednjeveške umetne obrti, ki je velikokrat prezrt dragulj zgodovine umetnosti.

Spoznali bomo zlatarstvo, kamnoseštvo, livarstvo, kostorezce, tkaninine, rezbarstvo, draguljarstvo… Ob tem bomo odkrivali tehnike izdelave, ikonografske vsebine in materiale, ki so jih pri tem uporabljali. Preko stoletij bomo sledili vplivom in slogom, ki so se spreminjali in spoznavali okus in hotenje različnih obdobij. Udeleženci bodo spoznali liturgično posodje in cerkveno opremo, kot tudi predmete vezane na profano življenje. Zaključili bomo s spoznavanjem ohranjenih spomenikov na slovenskem in s tem zaokroži poznavanje umetne obrti iz evropske umetnostne zakladnice.

Teme predavanj bodo razvrščene v naslednje sklope:

Poznoantična in zgodnjesrednjeveška umetna obrt; Karolinška umetna obrt; Otonska umetna obrt; Romanska umetna obrt I; Romanska umetna obrt II; Gotska umetna obrt I; Gotska umetna obrt II in Srednjeveška umetna obrt na slovenskem.

Back to top
Kontaktiraj nas:

info@pekarnamm.org
+386 2 300 68 50
+386 41 481 246

Sveže na instagramu: