16. 6. 2023 ob 20.00, Pekarna Magdalenske mreže

Ameriške priseljenke - nutrije

Ob 29. obletnici KC Pekarna in Društvenih dnevih ZaŽivali, te v petek, 16. 6. 2023, ob 20.00 vabimo na predavanje o nutrijah, velikih glodalcih Južne Amerike.

Nutrije (Myocastor coypus), veliki glodalci Južne Amerike, ki so bile v Evropo pripeljane zaradi krznarske industrije, so pri nas prisotne že dobro stoletje in so se v tem času dobro prilagodile na življenje v našem okolju: ne motita jih niti mraz niti sneg. Podobne so bobrom, saj naseljujejo obrežja potokov, rek in tudi mokrišč, zato bi jih zlahka zamenjali za njihove večje sorodnike.

Z Odredbo Evropske unije o invazivnih vrstah, v katero so uvrstili tudi nutrije, so te živali pred nezavidljivo situacijo: odstranitvijo iz našega okolja. V predavanju bomo poskušale_i razložiti termine, kot so invazivna in tujerodna vrsta, naravno okolje ter biotopi. Nato bo sledila javna razprava o reševanju “problematike” odvzema nutrij iz okolja, iskale_i bomo dobre prakse ter se kritično opredelile_i do speciesizma in antopocentričnosti v odnosu do nutrij.

Predavanje in razpravo bosta izvedla študent biologije Sašo Kornet ter prof. dr. Branislava Vičar.

Dogodek poteka v okviru Društvenih dnevov ZaŽivali!

Back to top
Kontaktiraj nas:

info@pekarnamm.org
+386 2 300 68 50
+386 41 481 246

Sveže na instagramu: