Predavanje zaradi bolezni odpade, nov termin bo znan kmalu

CIKEL TEORIJA FILMA #8

Feministična filmska teorija

Po poletju na novi lokaciji nadaljujemo s ciklom teorije filma. Na sedmem predavanju filmske kritičarke, festivalske selektorice in raziskovalke dr. Jasmine Šepetavc  obravnavamo feministično filmsko teorijo. Po predavanju se bo s predavateljico pogovarjala filozofinja, dr. Maja Pan.

Predavanje, predivdeno za torek, 20. 9. 2022, zaradi bolezni odpade. Nov termin bo znan kmalu.

Feministična filmska teorija

Skozi predavanje se bomo podrobneje spoznali s feminističnimi pristopi k filmu. Čeprav premisleke o vlogi žensk (in drugih manjšin) na filmu najdemo skozi celotno zgodovino filmskega medija, do sistematizacije in popularizacije feminističnih pristopov k filmu pride predvsem v sedemdesetih letih 20. stoletja. S širšimi družbeno-političnimi zahtevami civilnih bojev tistega časa je sovpadalo tudi vprašanje, kakšne vloge in podobe so odrejene ženskam (in manjšinam) v družbi in na filmu, feministična filmska teorija pa je začela opozarjati na in analizirati razširjenost spolnih stereotipov in seksualizacije žensk na velikem platnu. Feministična filmska teorija se je nato razvijala v različne teoretske smeri, v ospredje globalnega premisleka o filmu pa je najočitneje ponovno vstopila tekom gibanja #MeToo. Če so filmi res portali v nove in drugačne svetove, ti svetovi velikokrat niso ponujali mnogo novega za ženske in spolne manjšine; filmske svetove (še danes) v veliki meri naseljujejo spolno zaznamovana telesa in hierarhije med njimi.

Feministična filmska teorija se tako posveča vprašanjem, kakšne zgodbe o ženskah, moških in vseh drugih nam ponujajo filmi, kako kadrirajo spolno zaznamovana telesa in usmerjajo naš pogled, pričakovanja in želje ter na kakšne načine se lahko filmske ustvarjalke_ci in gledalke_ci ponujenim pomenom, podobam in zgodbam upirajo ter jih predrugačijo. Predavanje bo predstavilo ključne avtorice_je feministične filmske teorije in pokazalo, kako problematike, ki jih je izpostavila feministična filmska teorija pred petimi desetletji, vznikajo skozi celotno zgodovino filmskega medija.

Dr. Jasmina Šepetavc

je filmska kritičarka, festivalska selektorica in raziskovalka na Fakulteti za družbene vede na Univerzi v Ljubljani. V svojem delu se ukvarja s feministično in queerovsko filmsko teorijo ter popularno glasbo. O filmu redno piše za domače (Ekran, Dialogi, Kino!) in tuje revije (Studies in European Cinema, Studies in Eastern Europan Cinema).

SEZNAM PREDLAGANE LITERATURE:

  • Mulvey, Laura. 1989. Visual and Other Pleasures. New York: Palgrave.
  • Johnston, Claire. 2014 [1973]. Women’s Cinema as Counter-cinema. V Film Manifestos and Global Cinema Cultures: A Critical Anthology, ur. Scott MacKenzie, 347–356. Berkeley, Los Angeles in London: University of California Press.
  • Rich, Ruby B. 1980. In the Name of Feminist Film Criticism. V Heresies: A Feminist Publication on Art & Politics, 1(3), 75–81. New York: Heresies Collective, Inc.
    de Lauretis, Teresa. 1984. Alice Doesn’t: Feminism, Semiotics, Cinema. Basingstoke in London: The Macmillan Press.
  • Creed, Barbara. 1999. Lesbian Bodies: Tribades, Tomboys and Tarts. V Feminist Theory and the Body: A Reader, ur. Janet Price in Margrit Shildrick, 111–124. Edinburgh: Edinburgh University Press.
  • Juhasz, Alexandra. 2001. Women of Vision: Histories in Feminist Film and Video. Minneapolis in London: University of Minnesota Press.

Cikel Teorija filma nastaja v koprodukciji Film Factory, Pekarne Magdalenske mreže in Mariborske knjižnice. Projekt je financiran s strani Slovenskega filmskega centra in Mestne občine Maribor.

Back to top
Kontaktiraj nas:

info@pekarnamm.org
+386 2 300 68 50
+386 41 481 246

Sveže na instagramu: