8. 6. 2022 od 15.00, Pekarna Magdalenske mreže

Serija predavanj o teorijah zarot

V letošnjem letu skupaj z Inštitutom za delavske študije in Radiem MARŠ izvajamo aktivnosti v okviru projekta »Kritično opismenjevanje o teorijah zarot«. V Mariboru se bo med drugim zvrstila serija predavanj v katerih bodo predstavljene temeljne značilnosti teorij zarot ter najbolj znani primeri.

Anemarija planšak

Sneg v maju: o okoljskih teorijah zarote

Predavanje bo skušalo ponazoriti, da trditve, ki zanikajo resničnost podnebnih sprememb, vsebujejo elemente teorij zarot. Predstavili bomo konkreten primer dokumentarnega filma, v katerem najdemo ključne teze, ki so aktualne še danes pri nasprotnikih okoljevarstvenih politik. Slednje nam bodo pomagale razumeti, zakaj so okoljske politike, ki zagovarjajo strogo ločitev med znanostnevimi in političnimi problemi okoljevarstva lahko problematične. V sklepnem delu in v diskusiji se bomo posvetili vprašanjem značaja ekoloških problemov: so ti nekaj strogo naravoslovnega ali je potrebno o njih govoriti kot o problemih, ki zadevajo tako družbo kot naravo?

Jernej Meden

Kritike sodobnih medijev: od posameznikov k strukturni kritiki

V predavanju bom na primeru razumevanja medijev skušal orisati, kaj razlikuje kritično mišljenje in teorije zarot. Naloge se bom lotil postopoma. V prvem delu bom na kratko orisal razliko med družbeno kritiko, značilno za teorije zarot, in družbeno kritiko, ki je prisotna v sodobnih socioloških razpravah. Iz tega bom izpeljal ugotovitev, da teorije zarot svojo kritiko v večini primerov skoraj izključno usmerjajo v vplivne posameznike, medtem ko kritične družboslovne obravnave večino pozornosti namenjajo institucijam, njihovem ustroju in načinu delovanja. V drugem delu predavanja pa bom skušal omenjene splošne teze ilustrirati na primeru kritik slovenskih medijev; pokazal bom lastniške strukture slovenskih medijev ter na ozadju teh informacij razdelal dva različna tipa kritik, ki jih zasledimo na različnih slovenskih novinarskih portalih.

Nejc Kralj

Povratek k naravi in novodobniška kozmologija

V predavanju se bomo posvetili fenomenu »vračanja k naravi«, ki je danes stalnica v novodobniških praksah in prepričanjih. Guruji novodobniških gibanj pogosto kritizirajo izkoreninjenost človeka v današnji materialistični družbi, saj naj bi vodila v duhovno, moralno ali celo ekološko katastrofo; temu propadu pa se lahko izognemo le skozi spiritualni preporod in vrnitev k našim duhovnim in naravnim koreninam. V obravnavi bomo na eni strani analizirali poenostavljenost takšne vizije sodobne družbe, na drugi pa na več primerih poskušali prikazati pasti, ki jih skrivajo povratki k domnevno pristni in harmonični naravi. Pri tem se bomo na kratko sprehodili tudi skozi zgodovino tovrstnih idej in prepričanj v moderni ezoteriki.

Projekt je podprt s sredstvi Programa ACF v Sloveniji 2021-2029.

Back to top
Kontaktiraj nas:

info@pekarnamm.org
+386 2 300 68 50
+386 41 481 246

Sveže na instagramu: