2. 6. 2022 ob 10.00, Pekarna Magdalenske mreže maribor

Regijski posvet za pripravo Resolucije o nacionalnem programu za mladino

V Mariboru bo potekal 10. regijski posvet, ki bo z mladimi, mladinskimi delavkami_ci, predstavnicami_ki mladinskih organizacij in organizacij za mlade iz Podravske regije sooblikoval Resolucijo o Nacionalnem programu za mladino 2023-2033. Dokument pripravlja Urad RS za mladino, njegov temeljni cilj je zagotoviti bolj pregleden in med posameznimi resorji usklajen pristop do problemov, s katerimi se soočajo mladi.

Priprava tokratne resoulcije je med drugim zastavljena skozi 12 regijskih dogodkov v obliki posvetovanj z mladimi. Dogodek bo potekal v obliki svetovne kavarne, skupine mladih bodo govorile o področjih: izobraževanje (formalno in neformalno-mladinski sektor); zaposlovanje in podjetništvo; bivanjske razmere mladih; zdravje in dobro počutje (v širšem pomenu – tudi šport); okolje in trajnost; mladi in družba ter pomen mladinskega sektorja; ter kultura, ustvarjalnost, dediščina in mediji.

V prvem delu bo predstavljen namen in potek dogodka ter kako s programi ERASMUS+ po priložnosti v tujino. Nadaljujemo z razpravo po postajah in področjih, kar predstavlja osrednji del dogodka, zaključimo ga z odmorom in nadaljujemo s predstavitvijo sklepov iz razprav ter z dialogom z odločevalkami_ci: Posvet zaključimo z refleksijo in evalvacijo ter druženje ob pogostitvi in glasbi.

Na mariborskem posvetu bomo dale_i velik poudarek podnebni krizi, za dialog z odločevalci_kami v drugem delu bodo prisotne_i predstavnice_ki ministrstev in MOM, ki bodo odgovarjale_i na vprašanja mladih.

Regijski posvet pripravljamo v sodelovanju z Mrežo MaMa in Uradom RS za mladino.

Back to top
Kontaktiraj nas:

info@pekarnamm.org
+386 2 300 68 50
+386 41 481 246

Sveže na instagramu: