30. 5. 2022 ob 17.00, Pekarna Magdalenske mreže

Predavanja iz umetnostne zgodovi: Ikonografija in migracija simbolov

Simbolika živali

Že peto leto zapovrstjo, nadaljujemo s ciklom predavanj iz umetnostne zgodovine z uni. dipl. umetnostnim zgodovinarjem Simonom Žlahtičem.

Na petem srečanju se posvetimo simboliki živali.

Ta obsega pomemben segment zahodnoevropske umetnosti, saj živali v umetnosti nastopajo pogosto in praviloma s simbolnim pomenom. Živali se pojavljajo ta v krščanski, kot tudi profani ikonografiji in so prav tako pomembno zaznamovala tematiko in simboliko zahodne umetnosti.

Simboliki živali bomo sledili od antike, skozi srednji vek, vse do novoveške umetnosti. Videli bomo kako se njihov pomen glede na kontekst spreminja in v določenih primerih predstavlja celo nasprotnega, kot ga ima določena žival v drugi situaciji.

Srečanja se odvijajo tedensko med majem in junijem, trajajo dve šolski uri in so zanimiva za poznavalce iz področja umetnosti, kot tudi za širšo zainteresirano javnost. Teme bodo predstavljene na obvladljiv in sistematičen način, na trenutke tudi bolj poglobljeno.

V osmih predavanjih bomo obdelali temo ikonografije in migracije simbolov. Predavanja bo sestavljala obilica fotografij in primerov migracij simbolov, ter napotkov za nadaljnjo branje in poglabljanje znanja.

Predavanja:

Uvod v ikonografijo, Personifikacija, alegorija, simbol, atribut in emblem, Profana ikonografija; Sakralna ikonografija; Simbolika živali; Simbolika rastlin; Migracija simbolov; Sodobna ikonografija in simbolika.

Back to top
Kontaktiraj nas:

info@pekarnamm.org
+386 2 300 68 50
+386 41 481 246

Sveže na instagramu: