23. 5. 2022 ob 17.00, Pekarna Magdalenske mreže

Predavanja iz umetnostne zgodovi: Ikonografija in migracija simbolov

Sakralna ikonografija

Že peto leto zapovrstjo, nadaljujemo s ciklom predavanj iz umetnostne zgodovine z uni. dipl. umetnostnim zgodovinarjem Simonom Žlahtičem.

Na četrtem srečanju se posvetimo sakralni ikonografiji.

Ta obsega pomemben segment zahodnoevropske umetnosti, saj predstavlja vse kar ni vezano na profano ikonografijo. Predvsem krščanske teme so tisti segment, ki je pomembno zaznamovala tematiko in simboliko zahodne umetnosti.

Sakralnim temam bomo sledili od antike, skozi srednji vek, vse do novoveške umetnosti, ko je ponovno doživela razcvet. Spoznali bomo svetniško ikonografijo, ikonografijo Sv. Trojice, kristološko in mariološko ikonografijo in druge teme povezane s sakralno ikonografijo.

Srečanja se odvijajo tedensko med majem in junijem, trajajo dve šolski uri in so zanimiva za poznavalce iz področja umetnosti, kot tudi za širšo zainteresirano javnost. Teme bodo predstavljene na obvladljiv in sistematičen način, na trenutke tudi bolj poglobljeno.

V osmih predavanjih bomo obdelali temo ikonografije in migracije simbolov. Predavanja bo sestavljala obilica fotografij in primerov migracij simbolov, ter napotkov za nadaljnjo branje in poglabljanje znanja.

Predavanja: Uvod v ikonografijo, Personifikacija, alegorija, simbol, atribut in emblem, Profana ikonografija; Sakralna ikonografija; Simbolika živali; Simbolika rastlin; Migracija simbolov; Sodobna ikonografija in simbolika.

Back to top
Kontaktiraj nas:

info@pekarnamm.org
+386 2 300 68 50
+386 41 481 246

Sveže na instagramu: