9. 5. 2022 ob 17.00, Pekarna Magdalenske mreže

Predavanja iz umetnostne zgodovi: Ikonografija in migracija simbolov

Personifikacija, alegorija, simbol, atribut in emblem

Že peto leto zapovrstjo, nadaljujemo s ciklom predavanj iz umetnostne zgodovine z uni. dipl. umetnostnim zgodovinarjem Simonom Žlahtičem.

Na drugem srečanju se posvetimo temi Personifikacija, alegorija, simbol, atribut in emblem.

Pojmi predstavljajo osnovne gradnike ikonografske terminologije, kot posamezni  fenomeni pa se kažejo kot kompleksna razlaga pomenov podobe.

Personifikacije predstavljajo utelešenje abstraktne ideje, posamezne personifikacije, pa se povezujejo v kompleksnejše alegorije. Atributi, kot posamezni elementi podob, dodatno osvetljujejo in določajo ter opredeljujejo upodobljene osebe. Poudarjajo lastnosti in kvalitete posameznikov_ic, nam pa bodo na predavanjih olajšali prepoznavanje tem in pomenov.

Simbol je eno temeljnih izraznih sredstev upodabljajoče umetnosti. Poznavanje njegove narave je ključno za razumevanje simbolnih podob. Tako lahko srečamo enak simbol  v različnih časovnih obdobjih in v okviru različnih kultur, glede na kontekst pa se lahko sam pomen tudi povsem razlikuje. Zato si bomo pogledali različne primere in poizkušali razvozlati simboliko.

Srečanja se odvijajo tedensko med majem in junijem, trajajo dve šolski uri in so zanimiva za poznavalce iz področja umetnosti, kot tudi za širšo zainteresirano javnost. Teme bodo predstavljene na obvladljiv in sistematičen način, na trenutke tudi bolj poglobljeno.

V osmih predavanjih bomo obdelali temo ikonografije in migracije simbolov. Predavanja bo sestavljala obilica fotografij in primerov migracij simbolov, ter napotkov za nadaljnjo branje in poglabljanje znanja.

Predavanja: Uvod v ikonografijo; Personifikacija, alegorija, simbol, atribut in emblem; Profana ikonografija; Sakralna ikonografija; Simbolika živali; Simbolika rastlin; Migracija simbolov; Sodobna ikonografija in simbolika.

 

Back to top
Kontaktiraj nas:

info@pekarnamm.org
+386 2 300 68 50
+386 41 481 246

Sveže na instagramu: