3. 5. 2022 ob 17.00, Pekarna Magdalenske mreže

Predavanja iz umetnostne zgodovine

Ikonografija in migracija simbolov

Že peto leto zapovrstjo, nadaljujemo s ciklom predavanj iz umetnostne zgodovine z uni. dipl. umetnostnim zgodovinarjem Simonom Žlahtičem.

Na prvem srečanju začnemo z uvodom v ikonografijo.

Prvo predavanje bo tako posvečeno uvodu v ikonografijo in spoznavanju del pomembnega umetnostnega zgodovinarja Erwina Panofskyga. Ikonografijo je opisal kot vejo umetnostne zgodovine, ki se ukvarja z motiviko ali pomenom umetnin v nasprotju z njihovo formo. Tekom predavanja bomo tudi spoznali kaj je ikonologija in kako se razlikuje od ikonografije. Posvetili se bomo metodam ikonografske analize umetnostnih del in jo uporabili na različnih primerih; slikah, kipih, arhitekturi.

Srečanja se odvijajo tedensko med majem in junijem, trajajo dve šolski uri in so zanimiva za poznavalce iz področja umetnosti, kot tudi za širšo zainteresirano javnost. Teme bodo predstavljene na obvladljiv in sistematičen način, na trenutke tudi bolj poglobljeno.

V osmih predavanjih bomo obdelali temo ikonografije in migracije simbolov. Predavanja bo sestavljala obilica fotografij in primerov migracij simbolov, ter napotkov za nadaljnjo branje in poglabljanje znanja.

Predavanja: Uvod v ikonografijo, Profana ikonografija; Sakralna ikonografija; Personifikacija, alegorija, simbol, atribut in emblem; Simbolika živali; Simbolika rastlin; Migracija simbolov; Sodobna ikonografija in simbolika.

Back to top
Kontaktiraj nas:

info@pekarnamm.org
+386 2 300 68 50
+386 41 481 246

Sveže na instagramu: