3. 5. 2022 ob 18.00, Vetrinjski dvor

CIKEL TEORIJA FILMA #4

Semiologija filma

Vabljen_a v Vetrinjski dvor na predavanje v Ciklu teorija filma, ki je nadaljevanje lanskoletnega cikla, skozi katerega smo spoznale_i osnove zgodovine filma. Na četrtem predavanju bo Zdenko Vrdolovec, diplomant filozofije in sociologije culture, filmski kritik in predavatelj, približal semiologijo filma.

Semiologija filma

Semiologija filma je danes bolj ali manj pozabljena zadeva, nekoč oziroma od srede 60. do srede 70. let prejšnjega stoletja pa je pomenila prelomni trenutek v refleksiji filma. In to celo v dveh pogledih: najprej v tem, da je semiologija filma pomenila prehod od »ontoloških« teorij, ki so se spraševale o bistvu filma, k »metodološkim« teorijam, ki jih bolj zanima raziskovalni okvir preučevanja filma kot pa sam film. In prav ta omejitev na »znanstveno metodo« – semiologija filma si jo je sposodila pri strukturalni lingvistiki – je bila vir njene prelomnosti v drugem smislu, namreč v tem, da so se sami njeni privrženci – in celo njen ustanovitelj Christian Metz – začeli od nje oddaljevati in iskati druge pristope. Toda tudi ti drugi pristopi (zlasti analiza filma in naratologija) so bili v brazdi, ki jo je zaorala semiologija filma s svojo metodološko »strogostjo« in formalizacijo.

Izbor naslovov povezanih s predavanjem:

  • Roland Barthes, Retorika starih. Elementi semiologije (Studia humanitatis, Ljubljana, 1990) • Walter Benjamin: Izbrani spisi. Ljubljana: Studia humanitatis, 2003.
  • Pam Cook (urednica), poglavje "Avtorska teorija in strukturalizem", v: Knjiga o filmu, UMco, Ljubljana, 2007
  • Christian Metz, Essais sur la signification au cinema (tome I, Klicksieck, Pariz, 1968; tome II, 1972); ti eseji so izšli tudi v srbskem prevodu pri beograjskem Filmskem inštitutu
  • C. Metz, Langage et cinema (Larousse, 1971)
  • Jean-Claude Milner, Strukturalizem (Krt, Ljubljana, 2003)
  • Zdenko Vrdlovec, "Po Bazinu", v: Lekcija teme - zbornik filmske teorije, Državna založba Slovenije, 1987
  • Zdenko Vrdlovec, "Pojmovni decoupage", v: Filmske figure: sodobna francoska teorija in analiza filma, Slovenski gledališki in filmski muzej, 1991
  • Peter Wollen, Signs and Meaning in the Cinemas, BFI, 1969; tudi ta knjiga je izšla v srbskem prevodu pri bg Filmskem inštitutu.

Zdenko Vrdlovec (1948, Maribor)

je diplomant filozofije in sociologije kulture, v letih 1975-2016 filmski kritik pri časopisu Dnevnik, v 80. letih pri reviji Ekran urejal knjižno zbirko Imago in kuriral Jesensko filmsko šolo, v drugi polovici 90. let predaval filmsko teorijo in zgodovino na ISH-Fakulteti za podiplomski humanistični študij v Ljubljani; napisal nekaj knjig – Fritz Lang (Ekran/Moderna galerija, 1985), Lepota prevare (Analecta, 1987), Ples v dežju (Knjižna zbirka slovenski film, Ekran, 1991), John Cassavetes (Kinotečni zvezki, 1994), Filmski leksikon (Založba Modrijan, 1999), Boštjan Hladnik (Slovenska kinoteka, 2001), Zgodovina filma na Slovenskem 1896-2011 (UMco, 2013) – ter vrsto uvodnih in drugih študij.

Po predavanju se bo s predavateljem pogovarjala filozofinja, dr. Maja Pan.

Napovedujemo:

Napovedujemo:

  • Tretji film in politična struja filmske teorije • Melita Zajc • 17. 5. 2022 • 18.00
  • Bazinov realizem in kasnejši fenomenološki pristopi filma • Igor Koršič • 30. 5. 2022 • 18.00

Cikel Teorija filma nastaja v koprodukciji Pekarne Magdalenske mreže v sklopu programa Galerija K18, Film Factory v sklopu izobraževalnega programa Film Smoothie, in Mariborske knjižnice. Projekt je financiran s strani Slovenskega filmskega centra in (morda) Mestne občine Maribor.

Dogodek bo potekal v skladu z veljavnimi ukrepi za zamejitev širjenja virusa Covid-19.

Back to top
Kontaktiraj nas:

info@pekarnamm.org
+386 2 300 68 50
+386 41 481 246

Sveže na instagramu: