19. 4. 2022 ob 18.00, Vetrinjski dvor

CIKEL TEORIJA FILMA #3

Marksistični pristopi k filmu

Vabljen_a v Vetrinjski dvor na predavanje v Ciklu teorija filma, ki je nadaljevanje lanskoletnega cikla, skozi katerega smo spoznale_i osnove zgodovine filma. Na tretjem predavanju bo Ciril Oberstar, magister filozofije, profesor na umetniški gimnaziji v Ljubljani ter urednik, približal frankfurtsko šolo in marksizem.  

Frankfurtska šola in marksizem

Skozi predavanje si bomo podrobneje ogledali nekaj marksističnih pristopov k filmu in filmski zgodovini. Kritična teorija družbe, kakršno je zastopala frankfurtska šola in njeni sopotniki, predstavlja enega pomembnejših marksističnih spoprijemov s filmom v zlatem obdobju Hollywooda. Njihove obravnave segajo od splošnih analiz pogojev kulturne industrije in filma v njej, pa vse do konkretnih analiz animiranega filma. S pomočjo marksističnih filmskih poskusov Jeana-Luca Godarda in militantnega filma šestdesetih se bomo lotili vprašanja marksistične filmske prakse. Naposled se bomo ustavili ob marksistični interpretaciji vloge tehnoloških revolucij v zgodovini filma, kakor jo je izpeljal Jean-Louis Comolli.

Ciril Oberstar

je magister filozofije. Na umetniški gimnaziji v Ljubljani poučuje predmet zgodovina in teorija filma. Je urednik za družboslovje pri reviji Dialogi ter nekdanji glavni in odgovorni urednik revije Ekran. Je občasni sodelavec kolektiva Obzorniška fronta, urednik zbornikov Delavsko-punkerske univerze ter pisec poljudnih, strokovnih in znanstvenih besedil, med drugim spremne besede h knjigi Bertolta Brechta O filmu in besedil »Jugoslovanski film ceste«, »T kot teniška kritika televizijskega pogleda«, »Maj '68 po bratih Marx«, »Izginjanje Hulota« ...

Izbor naslovov povezanih s predavanjem:

• Theodor W. Adorno, Max Horkheimer: Dialektika razsvetljenstva. Ljubljana: Studia humanitatis, 2002.

• Walter Benjamin: Izbrani spisi. Ljubljana: Studia humanitatis, 2003.

• Serge Daney: Filmski spisi. Ljubljana: Slovenska kinoteka, 2001.

• Siegfried Kracauer: Filmska čitanka. Ljubljana: Slovenska kinoteka, 2001.

• Bertolt Brecht: O filmu. Ljubljana: Društvo za širjenje filmske kulture KINO!, 2010.

• Theodor W. Adorno, Walter Benjamin in drugi: Estetika in politika. Ljubljana: Studia humanitatis, 2013.

• Jean-Louis Comolli: Film proti spektaklu & tehnika in ideologija. Ljubljana: Društvo za širjenje filmske kulture KINO!, 2013.

Napovedujemo:
  • Semiologija filma • Zdenko Vrdlovec • 3. 5. 2022 • 18.00
  • Tretji film in politična struja filmske teorije • Melita Zajc • 17. 5. 2022 • 18.00
  • Bazinov realizem in kasnejši fenomenološki pristopi filma • Igor Koršič • 30. 5. 2022 • 18.00

Cikel Teorija filma nastaja v koprodukciji Film Factory, Pekarne Magdalenske mreže in Mariborske knjižnice. Projekt je financiran s strani Slovenskega filmskega centra in Mestne občine Maribor.

Dogodek bo potekal v skladu z veljavnimi ukrepi za zamejitev širjenja virusa Covid-19.

Back to top
Kontaktiraj nas:

info@pekarnamm.org
+386 2 300 68 50
+386 41 481 246

Sveže na instagramu: