8. 3. 2022 ob 18.00, Vetrinjski dvor

CIKEL TEORIJA FILMA #1

Teorija montaže in uvod v filmski formalizem

Vabljen_a v Vetrinjski dvor v  malo dvorano ob baru, na predavanje v Ciklu teorija filma, ki je nadaljevanje lanskoletnega cikla, skozi katerega smo spoznale_i osnove zgodovine filma. Na prvem predavanju bo doc. dr. Andrej Šprah, svobodni ustvarjalec ter docent za področje zgodovine in teorije filma in televizije na AGRFT, približal teorijo montaže in uvod v filmski formalizem.

Teorija montaže in uvod v filmski formalizem

Obdobje filmske ustvarjalnosti, ki ga zgodovina opredeljuje kot »sovjetski montažni film«, ni bilo samo ena ustvarjalno najbolj inventivnih in vznemirljivih epizod filmske produkcije, temveč tudi ena najbolj prodornih etap filmske misli. Tako filmski ustvarjalci kakor intelektualni krog filmskih formalistov je intenzivno premišljeval fenomen kinematografije, njegovih oblikovnih in estetskih določil, kakor izjemen pomen njene družbene in politične vloge. V pregledu ključnih teoretskih poudarkov in njihove daljnosežnosti, se bomo posvetili tudi nekaterim konkretnim filmskim primerom, zlasti tistim, ki so teoretskim izpeljavam predstavljali najpomembnejši navdih.

Doc. dr. Andrej Šprah

je svobodni ustvarjalec ter docent za področje zgodovine in teorije filma in televizije na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani. Njegove pomembnejše objave obsegajo monografije Prizorišče odpora (Društvo Kino!, 2010), Vračanje realnosti (Slovenska kinoteka, 2011), Neuklonljivost vizije (Slovenska kinoteka, 2013) in poglavja “Contemporary Newsreel and New Everybody Figures as Mediators in Late Democracies” v: Anna Schober (ed.), Popularisation and Populism in the Visual Arts: Attraction Images (Routledge, 2020) in “Newsreel Front: A revived vision of Third Cinema in Slovenia” v: Ewa Mazierska and Lars Kristensen (eds.), Third Cinema, World Cinema and Marxism (Bloomsbury, 2020). Med leti 1997 in 2005 je bil član uredništva revije Ekran, od leta 2008 pa je član uredništva revije KINO!.

Napovedujemo:
  • Bazinov realizem in kasnejši fenomenološki pristopi • Igor Koršič • 22. 3. 2022 • 18:00
  • Frankfurtska šola in marksizem • Ciril Oberstar • 19. 4. 2022 • 18:00
  • Strukturalizem • Zdenko Vrdlovec • 3. 5. 2022 • 18:00
  • Tretji film in politična struja filmske teorije • Melita Zajc • 17. 5. 2022 • 18:00
  • Psihoanaliza • Jela Krečič-Žižek • 6. 9. 2022 • 18.00

Cikel Teorija filma nastaja v koprodukciji Pekarne Magdalenske mreže v sklopu programa Galerija K18, Film Factory v sklopu izobraževalnega programa Film Smoothie, in Mariborske knjižnice. Projekt je financiran s strani Slovenskega filmskega centra in (morda) Mestne občine Maribor.

Dogodek bo potekal v skladu z veljavnimi ukrepi za zamejitev širjenja virusa Covid-19.

Back to top
Kontaktiraj nas:

info@pekarnamm.org
+386 2 300 68 50
+386 41 481 246

Sveže na instagramu: