19. 2. 2022 med 11.00 in 17.00, Pekarna Magdalenske mreže

Delavnica mavrica želja

Vabljen_a na raziskovanje želja in policajev v glavi, ki bo potekalo na delavnici mavrice želja. Delavnica je iz prvotnega termina zaradi bolezni prestavljena, potekala bo v soboto, 19. 2. 2022 med 11.00 in 17.00.

Foto: Erik Školiber, arhiv KUD Transformator

Mavrica želja je skupno ime za gledališke tehnike, ki pomagajo pri vizualizaciji osebnih, internaliziranih zatiranosti in je del terapevtskega repertoarja vaj Augusta Boala, očeta gledališča zatiranih. Obenem je tudi pripomoček za oblikovanje značajev likov v gledaliških predstavah. Tako kot si z drugimi tehnikami gledališča zatiranih prizadevamo demokratizirati gledališče, tehnike mavrice želja težijo k demokratizaciji terapije. V omenjeni tehniki udeleženec sam režira svoj terapevtski proces. Soudeleženci pri tem predstavljajo multiplo ogledalo in mu omogočijo novo in večdimenzionalno razumevanje preteklih dogodkov.

S tehnikami mavrice želja:

- razjasnimo lastne želje in jih dinamiziramo;

- se soočimo z ovirami, ki nam branijo, da bi želje uresničil in dobimo vpogled v raznolik nabor potencialnih rešitev;

- se zavemo strahov, ki nam jih vsiljujejo 'policaji v glavi',

- se poistovetimo tako z zatiranim kot z zatiralcem, s tem pa s naučimo, kako opraviti z notranjimi napetostmi, ki so odraz zunanjega konflikta interesov in sistemskega zatiranja;

- imamo možnost prepoznati lastne vedenjske maske in vadimo, kako jih lahko snamemo in spet nadenemo;

- se srečujemo s temami zaupanja, varnosti, telesnih meja in podob telesa.

Srečanje bo potekalo: sobota, 19. 2. 2022 med 11.00 in 17.00

Lokacija: PEKARNA MAGDALENSKE MREŽE (Ob železnici 16)

Prijave: do 17. 2. 2022 na info@pekarnamm.org 

Za udeležbo je potreben PCT pogoj.

Barbara Polajnar

dela kot pedagoginja, performerka in producentka. Od leta 2010 izvaja delavnice, treninge in seminarje gledališča zatiranih. Je soustanoviteljica in zakonita zastopnica Kulturno umetniškega društva Transformator. V Mariboru sodeluje s Kolektivom ZIZ. Od leta 2013 je programska vodja mednarodnega Ne-festivala gledališča zatiranih. Je soavtorica in performerka družbeno angažiranih predstav za otroke in odrasle. S prispevki o gledališču zatiranih je sodelovala na simpozijih in konferencah in je sourednica zbornika Soodločaj, soustvarjaj, sooblikuj: Gledališče zatiranih za razvoj političnega gledališča (2014), Gledališče zatiranih na delu (2018), Aktivno gled(al)išče (2020), InExActArt in slikanice Vrvica, ki je rešila svet. Je programska vodja mednarodne konference gledališča zatiranih. V letu 2014 je bila koordinatorka in izvajalka delavnic GZ v projektu Soodločaj, soustvarjaj, sooblikuj v Pekarni Magdalenske mreže in koordinatorka mednarodnega projekta za razvijanja Zakonodajnega gledališča LegiLAB 4 Progress (2017-2018). Sodelovala kot koordinatorka projekta in mentorica usposabljanja v vseh izvedbah Transformatorjeve Akademije Gledališča Zatiranih v Ljubljani in Šole Gledališča Zatiranih v Mariboru.

Delavnica bo potekala v skladu z NIJZ priporočili, udeležene_i morajo zagotoviti PCT pogoje (prebolele_i, cepljene_i, testirane_i). Udeležene prosimo, da upoštevajo priporočila NIJZ. Hvala za razumevanje.

Back to top
Kontaktiraj nas:

info@pekarnamm.org
+386 2 300 68 50
+386 41 481 246

Sveže na instagramu: