6. 5. - 8. 5. 2022, splet in Pekarna Magdalenske mreže

Gledališče dialoga kot metoda dela z mladimi

V družbi individualizma smo premalo osredotočeni na razumevanje drugih, na dialog in vključevalnost. Na delavnici bomo raziskovali vprašanja, kako razumeti svoja lastna prepričanja ter prepričanja drugih ljudi ter pri tem širiti strpnost in zmanjševati diskriminacije. Delavnica ponuja konkretne vaje in tehnike gledališča za družbene spremembe, kjer lahko dialog prenesemo v skupinsko delo. Namen delavnice je predstaviti gledališče dialoga kot vključujočo in participativno obliko dela z mladimi, kjer na primerih iz vsakdanjega življenja raziskujemo razmerja moči in neenakosti v družbi.

Usposabljanje, namenjeno strokovnim delavkam_cem v vrtcih, šolah in drugih organizacijah, bo potekalo prrvi dan na spletu, druga dva pa v živo v prostorih Pekarne Magdalenke mreže, prenovljena stavba KC Pekarna (Ob železnici 16, 2000 Maribor) od petka, 6. 5. do nedelje, 8. 5. 2022. V petek med 18.00 in 20.00 na spletu ter v soboto in nedeljo med 9.00 in 15.00 v živo. Usposabljanje obsega 18 pedagoških ur in je v katalogu Katis ovrednoteno z 1 točko.

Prijave sprejemamo v sistemu Katis in po e-pošti na naslov barbara.polajnar@gmail.com do 4. 5. 2022. Cena delavnice je 59,00 €.

Vsebina delavnice:

Z gledališčem dialoga kot vključujočo in participativno obliko dela z mladimi ali najmlajšimi (metoda se lahko prilagodi glede na to, komu je namenjena), bomo na primerih iz vsakdanjega življenja raziskovali razmerja moči in neenakosti v družbi. Cilj je osvobajanje posameznic in posameznikovkov preko gledališke pedagogike, katere teoretske osnove izhajajo iz Pedagogike zatiranih Paula Freira. Glavna ideja Freirea se v metodi Gledališča zatiranih kaže skozi poudarek, da izobraževanje vedno poteka vzajemno med učiteljem in učencem ter se ves čas učimo drug od drugega. Obravnavali bomo raznolike vaje in igre iz nabora gledališča dialoga in gledališča za družbene spremembe ter spoznavali različne tehnike s katerimi lahko naslavljamo najrazličnejše teme. Gledališče dialoga hkrati predstavlja prostor, kjer spregovorimo o tematikah, o katerih sicer ne govorimo. To dosegamo preko dialoga, namesto večih vzporedno potekajočih monologov. Predstavlja metodo vzpostavljanja raznolikih načinov komunikacije in osebnega izražanja, skupinske dinamike ter opozarjanja na neenaka družbena razmerja v družbi skozi interaktivne in sodelujoče pristope ter aktivno participacijo.

S širjenjem kritičnega mišljenja in družbene aktivacije posameznikov skrbimo za trajnostno in bolj strpno družbo.
Osrednji cilji delavnice:

– razvijanje raznolikih orodij komuniciranja in vzpostavljanja dialoga,

– razvijanje varnega prostora za deljenja osebnih zgodb, ki se jih umešča v širše družbeno delovanje,

– gradnja skupnosti in povezanosti skupine, ki vodi do sprememb posameznika in družbe,

– razvoj skupnostnega dela (community work) in aktivne udeležbe,

– spoznavanje načinov skupnega soustvarjanja in sooblikovanja gledališča kot razumljivega medija,

– razvijanje desenzitivinosti in samozavesti za javno izražanje,

– spoznavanje in uporaba telesa kot orodja za (samo)izražanje, komuniciranje in doseganje sprememb,

– zavedanje in razumevanje družbenih neenakosti na interaktiven, sodelujoč in vključujoč način,

– razvoj razumevanja, da razmerja moči v družbi niso dana oz. samoumevna in da jih lahko spreminjamo.

Na delavnici bomo spoznali in obravnavali:

– teoretske osnove pedagogike zatiranih,

– osnovne principe in orodja v gledališču dialoga ter gledališču za družbene spremembe,

– vaje in igre iz gledališke pedagogike,

– tehnike slikovnega, časopisnega gledališča ter forumsko gledališče ter estetiko gledališča zatiranih.

Razvijali bomo:

– kompetence branja, analiziranja, vrednotenja, kritike in uporabe informacij v medijih, socialnih omrežjih in na spletu. Časopisno gledališče opozarja na moč medijev, ki so v rokah dominantnega razreda (Kaj je v članku in na fotografijah izpostavljeno, kaj skrito? Komu so novice namenjene?);

– empatijo, vključevalnost in razumevanje, kompetence strpnosti in medkulturnega dialoga;

– pristope lastnega dela vsakega udeleženca (sprotno apliciranje in priprava za prenos na skupino).

Udeleženke_ci boste prejele_i potrdilo o udeležbi z navedbo števila ur in obravnavanih vsebin.

izvajalka

Barbara Polajnar (1987)

je študirala kulturologijo na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, kjer je diplomirala in magistrirala na temo gledališča zatiranih. Od leta 2010 je izvajalka delavnic, usposabljanj in izobraževanj v tehnikah gledališča zatiranih v Sloveniji (Zavid BOB, Pekarna Magdalenske mreže Maribor, Ana Monro, KUD Transformator, SNG Nova Gorica, Mreža Mama, MKC Maribor, MC Trbovlje, Mc Zagorje ob Savi, Bunker, Šola v kulturi, Filozofska fakulteta v Mariboru - oddelek za slavistiko, Javna Agencija za knjigo RS, Vrtec Jarše, KUD Kibla, II. Gimnazija Maribor - OIV vsebine) in v tujini (Avstrija, Južnoafriška Republika, Romunija, Bolgarija, Nepal, Hrvaška itd.). Od leta 2015 v KUD Transformator organizira in izvaja Transformatorjevo Akademijo Gledališča Zatiranih - TAGZ, ki poteka 1-krat letno z namenom usposabljanja novih mentorjev v metodi gledališča zatiranih. Je so-ustanoviteljica in zakonita zastopnica Kulturno umetniškega društva Transformator. V Mariboru vodi gledališkoaktivistično skupino ZIZ. Je programska vodja mednarodnega Ne-festivala gledališča zatiranih (od 2013 naprej). S prispevki o gledališču zatiranih je sodelovala na simpozijih in konferencah (mednarodna konferenca Caravan: WE-FORGET, simpozij Gledališke pedagogike, simpozij - Izzivi medkulturnega dialoga v Mariboru, Skozi oči prekariata, Amfiteatrov simpozij na temo ljubiteljskega gledališča), prav tako pa objavlja prispevke (Družboslovne razprave, Folio, Nevladna, zbornik Praznovanje možnosti transformacije ?) .

Back to top
Kontaktiraj nas:

info@pekarnamm.org
+386 2 300 68 50
+386 41 481 246

Sveže na instagramu: