Rosa še vedno bosa (ker je prekarka)

Dr. Lilijana Burcar »Restavracija kapitalizma: repatriarhalizacija družbe«

Filozofska fakulteta Univerzitete v Mariboru • 21. 11. 2017
nazaj gor