pregled

Fasade K18

Spreminjajoče pročelje je bila ena od prepoznavnih stalnic Galerije K18. Fasada v javnem prostoru nam je, poleg razstave v notranjosti galerije, omogočala vizualno komuniciranje z ulico, mimoidočimi ter s tistimi, ki načeloma ne zahajajo v galerije in muzeje.

27. 4. 2022

OB Dnevu upora proti okupatorju: konec

Obdobje 12 letnega delovanja v prostorih na Koroški cesti smo zaključile_i z AV poslovilno proslavo s Poptrsh , ko so se na skoraj očiščeno fasado zvrstile skoraj vse pretekle intervencije na pročelje Galerije K18.

28. 4. 2022

Prav zares konec: demontaža