Projekt Organizirajmo se, združimo se!

Negotovost prekarnega dela

Izraz »prekarnost« označuje negotovo, začasno, občasno (in navadno slabo) plačano delovno aktivnost. Prekarni delavec je pravzaprav nekdo, ki se je znašel med brezposelnostjo in pogodbo za nedoločen čas. Osrednja težava tovrstnih delavcev je, da si ne morejo privoščiti dostojnega življenja, saj niso deležni delovnopravnega varstva in zadostne socialne varnosti. Navadno je tako delo tudi neprimerno oziroma slabo ovrednoteno in delojemalec se hitro znajde v izkoriščanem položaju, v katerega pa je zaradi legalnosti in razširjenosti takšnih oblik zaposlitve pogosto prisiljen.

Cilj projekta, ki ga mladi razvijajo s podporo Zavoda za razvoj mobilnosti mladih MOVIT, je izpostaviti tovrstne oblike dela in s časopisnim gledališčem osvetliti njihovo problematiko. Gre namreč za način ustvarjanja predstave s preoblikovanjem prispevkov oziroma dokumentov (novic, člankov, političnih govorov, členov državne ustave, deklaracije človekovih pravic idr.). Pri tem je ključen kritičen odnos do prebranega, torej kaj je v prispevkih izpostavljeno in kaj prikrito, na koga vsebina apelira ter s katerimi besednimi in nebesednimi prvinami usmerja mišljenje naslovnikov. Časopisno gledališče zaradi kritične obravnave besedil opozarja na neobjektivnost medijev in na njihovo moč pri krojenju javnega mnenja.

Tako so se povezali različni akterji, ki imajo najrazličnejše izkušnje z besedili, gledališčem in prekarnim delom, pri tem pa prisluhnili tudi izkušnjam prekarcev z drugih področij. Ob številnih intervjujih se je začela izpopolnjevati fotografska razstava, ob tem pa razvijati tudi gledališka predstava – vse z namenom ozaveščanja in prepoznavanja prekarnosti. Ker so ustvarjalci močno prepričani, da se bodo mnogi istovetili z danimi zgodbami, fotografijami in uprizoritvami, mnogi pa začutili stisko prvih, želijo opozoriti:

Združeni, zorganizirani, močnejši.

Financerji: Erasmus+, Evropska solidarnostna enota

Back to top
Kontaktiraj nas:

info@pekarnamm.org
+386 2 300 68 50
+386 41 481 246

Sveže na instagramu: